Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva Zm.č. 127/Plyn/2015/PTU - P1445 Dodávka plynu s DPH 10.12.2015 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7
Faktúra Materiál na výuku kozmetiky ; s DPH 14.03.2012 EUROPARTNERS spol. s.r.o., Hviezdoslavova 24, 936 01 Šahy
Objednávka 02/2020/TONERY HP Originál tonery do tlačiarní podľa Dohody o pristúpení k RD na dodanie originál tonerov - č.spisu 8669/2019-M_ODSM, č.z.-33700/2019 s DPH RD č. 200/Doh. o pristup. TONERY HP/2019/EU 02.12.2020 PERGAMON spol. s r.o., Elektrárenská 12901/4, Bratislava -Nové Mesto 831 04, IČO: 31327681 Ing. Petra Balážová vedúca EU
Objednávka 165/2012/SekR/PTU Maľby a nátery v objekte zámočnícka dielňa s DPH 20.11.2012 AMARI spol. s.r.o., Moyzesová 2, 900 31 Stupava Ing. Petra Balážová vedúca EU
Faktúra 661 Dodávka potravín s DPH Zm.č. 72/Kuch/2013/PTU 13.11.2013 Tomaš Kubinec - Zeleninári, Ladislava Sáru 2, Bratislava 841 05
Faktúra 130 Dodávka potravín s DPH zm.č. 50/Kuch/2012 12.03.2013 Roman Štvrtecký ROVAJ, Devínske jazero 6373, 841 07 Bratislava
Objednávka 5/2012/SekR/EU Nákup stravovacích poukážok. s DPH 25.01.2012 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Ing. Petra Balážová vedúca EU
Faktúra 707 Skylink s DPH 14.12.2020 09.12.2020 Canal+Luxembourg S. à r.l., Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg , R.C.S. Luxembourg B87.905 14.12.2020
Faktúra 653 Vyúčtovanie plyn SO 10/2013 preplatok -3 268,35 s DPH Zm.č. 5100004022 12.11.2013 Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislav
Faktúra 742 Vyúčtovanie plynu SO 11/2013 preplatok -1 492,13 s DPH Zm.č. 5100004022 09.12.2013 Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislav
Faktúra 435 Vyúčtovanie preplatok 7/2013 -1 346,72 s DPH Zm.č. ZZ140013003 09.08.2013 ZSE Energia, a.s. Čulenova6, 816 47 Bratislava
Faktúra 480 Vyúčtovanie elektriny 8/2013 - preplatok -1 313,40 s DPH Zm.č. ZZ140013003 06.09.2013 ZSE Energia, a.s. Čulenova6, 816 47 Bratislava
Faktúra 490 Vyúčtovanie plynu preplatok 8/213 -617,25 s DPH zm.č. 111320; 10.09.2013 Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislav
Faktúra 504 Dobropis vyúčtovanie elektriny 08/2014 preplatok -351,28 s DPH Zm.č. 4067/2013 -64/El. energia 09.09.2014 MAGNA E:A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany 921 01
Faktúra 335 Vyúčtovanie za 5/2013 preplatok -281,82 s DPH Zm.č. ZZ140013003 11.06.2013 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Faktúra 387 Vyúčtovanie el. energie 6/2013 -281,64 s DPH Zm.č. ZZ140013003 09.07.2013 ZSE Energia, a.s. Čulenova6, 816 47 Bratislava
Faktúra 690 Vyúčtovanie plynu MO 2013 preplatok -251,52 s DPH Zm.č. 5100004022 25.11.2013 Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislav
Faktúra 438 Plyn SO vyúčtovanie 7/2013 -201,76 s DPH dodatok č. 5/2013 k zmluve S kl 10.08.2013 Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislav
Faktúra 192 Vyúčtovanie za 3/2013 preplatok -199,24 s DPH Zm.č. ZZ140013003 09.04.2013 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Faktúra 689 Vyúčtovanie plynu MO 2013 preplatok -160,24 s DPH Zm.č. 5100004022 25.11.2013 Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislav
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9718
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
   • jana.chromikova@iprba.sk
   • 02/5920 9156, 02/5920 9107
   • Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
   • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Mokrohájska č. 1 842 40 Bratislava IČO: 603 457 DIČ: 2020919153 DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH Druh org.: Štátna rozpočtová organizácia Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 3095 SWIFT/BIC: SPSRSKBA
  • Prihlásenie