• Copy_of_Internat_Plagat_november_21.mp4


    Keď priatelia sa stanú tvoja rodina

     

          Naši žiaci sú ubytovaní v moderných izbách, ktorých súčasťou je sociálne zariadenie. Naše zariadenie je koedukované. Dievčatá sú ubytované na štvrtom poschodí. Chlapci na druhom a treťom poschodí internátu. Všetci sú ubytovaní samostatne alebo zdieľajú ubytovanie ešte s jedným spolužiakom alebo spolužiačkou. Inštitút ponúka komfortné spoločné priestory, kde môžete spolu so svojimi spolužiakmi relaxovať, sledovať televíziu a venovať sa svojim záujmom.

         Keď sa chystáte študovať na škole, ktorej súčasťou je aj ubytovanie – internát, existuje veľa rôznych otázok, ktoré Vám môžu prísť na myseľ: „Budem si môcť vychutnať nejaký voľný čas, alebo to bude len „štúdium, štúdium, štúdium? Budem sa cítiť dobre s ostatnými žiakmi, alebo sa budem cítiť izolovane a sám? Budem sa cítiť pohodlne pri zdieľaní izby a kúpeľne s cudzími ľuďmi na svojej novej škole?“ 

         Existuje nekonečný zoznam otázok, ale ak sa na ne pozeráte s určitou perspektívou, určite sa budete cítiť v pohode. Mali by ste vedieť, že väčšina týchto obáv a starostí pochádza z vašej nevedomosti o tom, aký bude Váš život bez rodičov, aký bude Váš každodenný život: harmonogram, rutina, aktivity, harmonogram dňa.

         Takže by ste sa mali zamerať na jednu základnú otázku: ako bude váš život v našom internáte – na výchove mimo vyučovania vyzerať? Prinášame náhľad na typický deň v našom internáte – výchove mimo vyučovania:

      Skoro ráno:
    Žiaci vstávajú o 6.40 hodine a raňajky začínajú o 7.00 hodine v novo zrekonštruovanej jedálni. Ponúkame zdravé stravovanie, rešpektujúce diétny režim jednotlivcov.

    Vyučovanie začína o 7.30 hodine na praktickom vyučovaní a o 8.00 hodine na teoretickom vyučovaní.

      Obed:
    Zvyčajne sa podáva od 12.00 hodiny do 13.45 hodiny v jedálni, kde sa pripojíte k svojim priateľom a vychutnáte si teplé jedlo a pekný rozhovor.

    Po obede sa vrátite do triedy. Pravdepodobne budete mať ešte 1 alebo 2 ďalšie hodiny. 

    Po skončení vyučovania máte možnosť zapojiť sa do rôznych druhov mimoškolských aktivít, ktoré ponúka výchova mimo vyučovania. Športové aktivity sú zamerané predovšetkým na futbal, florbal, stolný tenis, posilňovanie, plávanie. Umelecké aktivity zahŕňajú paličkovanie, kreslenie, tvorivé aktivity, hra na hudobný nástroj, spievanie, pretože hudobná kapela má tiež dôležité postavenie v relaxovaní ako využívať svoj voľný čas. Kognitívne zamerané aktivity sú hlavne doučovanie v rôznych predmetoch, diskusné skupiny, tvorivé písanie v školskom časopise. 

         Dôležitou súčasťou života internátu – výchovy mimo vyučovania je supervízovaná domáca príprava na štúdium. Hoci to môže znieť stresujúco, je to skvelý spôsob, ako sa uistiť, že ste na dobrej ceste s vašimi štúdiami, a to znamená, že si môžete vychutnať svoj voľný čas bez tlaku na nájdenie si času na štúdium. V príprave na štúdium podporujeme autonómnosť v príprave, rozvoj samostatnosti a zodpovednosti za splnené úlohy.

      Voľný čas:
    Keď skončíte so všetkými svojimi povinnosťami na teoretickom a praktickom vyučovaní, je čas na odpočinok. Budete mať voľný čas na to, aby ste robili všetko, čo sa vám páči: pozeranie televízie, rozhovor so svojimi priateľmi, počúvanie hudby, športovanie, rehabilitácie.

      Aktivity: 
    Výchova mimo vyučovania ponúka aj širokú paletu kultúrnych podujatí. Máte možnosť navštíviť divadlo, kino, galérie a múzea a spolu s vychovávateľmi spoznávať čaro hlavného mesta Bratislavy.
          Môžete sa stať členmi študentskej rady a participovať na živote v internáte. Vychovávatelia spolu so žiakmi pripravujú zaujímavé internátne akcie, ktoré rozvíjajú rovesnícke vzťahy ako napr. Imatrikulácia prvákov, Mikulášsky večierok, Predveď čo dokážeš – Fórum invencie bez internetu, Fašiangový večierok, Spevácka súťaž – Slávik IPR, Juniáles a iné. 

         Byť nervózny a nepokojný tesne predtým, než vstúpite do internátnej školy, je úplne normálne a zrozumiteľné. Dúfame, že si uvedomíte obvyklú rutinu, ktorú budete nasledovať a pomôže vám. A akonáhle ste u nás, uvidíte aj to, ako môže byť život v našom internáte – výchove mimo vyučovania zaujímavý a zábavný.
     

    „Kde priatelia sa stanú tvoja rodina.“

         

     

    Copy_of_SOS_pre_ZTP_Mohrohajska_1_Bratislava.mp4

     


     

     

    • Prečo bývať v našom internáte?

    • - Priateľskí vychovávatelia a vychovávateľky

     Sme internát rodinného typu

     - Zameranie na liečebnú telesnú výchovu a športy

     Učiť sa je jednoduchšie vo fit a zdravom tele

     - Tvorivosť a kreativita

     Krúžky zamerané na rozvoj tvorvosti a kreativity

     - Ako doma

     Priateľské a úprimné vzťahy s vychovávateľmi a vychovávateľkami