• Priebeh dňa v internáte

     

    a) v čase školského vyučovania

        6.40 BUDÍČEK
        6.40 - 6.55 osobná hygiena, poriadok v izbách, liečebný režim – výdaj liekov
        6.55 - 7.20 RAŇAJKY, výdaj desiaty

        7.30 začiatok praktického vyučovania
        8.00 začiatok teoretického vyučovania
        12.00 - 13.45 OBED
        14.00 - 15.00 kontrola prítomných žiakov, čistoty a poriadku v izbách
        15.00 - 17.00 organizovaná výchovná činnosť – krúžky, záujmová činnosť, osobné voľno, pohybový režim - rehabilitácia,   

    streda: vychádzky, štvrtok: hospodársky deň
       

    15.30 - 15.45 olovrant

        17.00 - 18.15 Rozumová výchova – štúdium
        18.30 - 18.50 VEČERA, liečebný režim – výdaj liekov
        18.50 - 19.45 osobné voľno - zimné obdobie, individuálna výchovná činnosť - druhá čast štúdia
        18.50 - 19.50 osobné voľno - letné obdobie, individuálna výchovná činnosť -
    - druhá čast štúdia  

        19.50 - 20.00 kontrola prítomnosti, záverečné hodnotenie dňa
        20.00 - 21.15 individuálne štúdium, sledovanie TV, osobné voľno
        21.30 VEČIERKA
        22.00 - 6.40 NOČNÝ KĽUD

     

    b) v čase pracovného pokoja a sviatkov

        7.15 BUDÍČEK, osobná hygiena, poriadok v izbách, liečebný a pohybový režim
        7.30 - 8.00 RAŇAJKY
        8.00 - 12.00 osobné voľno
        12.00 - 12.30 OBED
        12.30 - 20.00 osobné voľno, vychádzky, individuálne štúdium, sledovanie TV, liečebný a pohybový režim
        20.00 - 22.30 sledovanie TV /piatok, sobota/
        23.00 VEČIERKA /piatok, sobota/
        23.00 - 7.15 NOČNÝ KĽUD


        20.00 - 21.15 sledovanie TV /nedeľa/
        21.30 VEČIERKA
        22.00 - 6.40 NOČNÝ KĽUD