• Priebeh dňa v internáte

     

    a) v čase školského vyučovania

        6.40 BUDÍČEK
        6.40 - 6.55 osobná hygiena, poriadok v izbách, liečebný režim – výdaj liekov
        6.55 - 7.20 RAŇAJKY, výdaj desiaty
        7.30 začiatok praktického vyučovania
        8.00 začiatok teoretického vyučovania
        12.00 - 13.45 OBED
        14.00 - 15.00 kontrola prítomných žiakov, čistoty a poriadku v izbách
        15.00 - 17.00 organizovaná výchovná činnosť – krúžky, záujmová činnosť, osobné voľno, pohybový režim - rehabilitácia, streda: vychádzky, štvrtok: hospodársky deň
        15.30 - 15.45 olovrant
        17.00 - 18.30 Rozumová výchova – štúdium
        18.30 - 19.00 VEČERA, liečebný režim – výdaj liekov
        19.00 - 19.30 osobné voľno - zimné obdobie, individuálna výchovná činnosť
        19.00 - 19.50 osobné voľno - letné obdobie, individuálna výchovná činnosť
        19.50 - 20.00 kontrola prítomnosti, záverečné hodnotenie dňa
        20.00 - 21.15 individuálne štúdium, sledovanie TV, osobné voľno
        21.30 VEČIERKA
        22.00 - 6.40 NOČNÝ KĽUD

     

    b) v čase pracovného pokoja a sviatkov

        7.15 BUDÍČEK, osobná hygiena, poriadok v izbách, liečebný a pohybový režim
        7.30 - 8.00 RAŇAJKY
        8.00 - 12.00 osobné voľno
        12.00 - 12.30 OBED
        12.30 - 20.00 osobné voľno, vychádzky, individuálne štúdium, sledovanie TV, liečebný a pohybový režim
        20.00 - 22.30 sledovanie TV /piatok, sobota/
        23.00 VEČIERKA /piatok, sobota/
        23.00 - 7.15 NOČNÝ KĽUD


        20.00 - 21.15 sledovanie TV /nedeľa/
        21.30 VEČIERKA
        22.00 - 6.40 NOČNÝ KĽUD

     

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
   • jana.chromikova@iprba.sk
   • 02/5920 9156, 02/5920 9107
   • Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
   • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Mokrohájska č. 1 842 40 Bratislava IČO: 603 457 DIČ: 2020919153 DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH Druh org.: Štátna rozpočtová organizácia Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 3095 SWIFT/BIC: SPSRSKBA
  • Prihlásenie