• Dňa 30.11.2020 sa v priestoroch praktického vyučovania za účasti p. riaditeľky školy uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov školského kola súťaže ZENIT. Žiaci z tried III.E, III.MPS a III.MO súťažili v kategóriách elektronika a strojárstvo.

     

     

     

     

    Po vyhodnotení ich vedomostí a praktických zručností určila odborná komisia nasledovné poradie:

    Kategória: elektronika A sk. 1
    1. Róbert Maceja
    2. Adam Ščepka
    3. Michal Benedik

    Kategória: elektronika A sk. 2
    1. Peter Žák
    2. Daniel Giertl
    3. Samuel Mayer

    Kategória:  strojárstvo RB2
    1. Henrich Kasáš
    2. Kristián Krajčovič
    3. Samuel Búzik

    Ďakujeme žiakom za účasť a víťazom blahoželáme!

     

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
   • jana.chromikova@iprba.sk
   • 02/5920 9156, 02/5920 9107
   • Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
   • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Mokrohájska č. 1 842 40 Bratislava IČO: 603 457 DIČ: 2020919153 DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH Druh org.: Štátna rozpočtová organizácia Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 3095 SWIFT/BIC: SPSRSKBA
  • Prihlásenie