• Dňa 30.11.2020 sa v priestoroch praktického vyučovania za účasti p. riaditeľky školy uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov školského kola súťaže ZENIT. Žiaci z tried III.E, III.MPS a III.MO súťažili v kategóriách elektronika a strojárstvo.

     

     

     

     

    Po vyhodnotení ich vedomostí a praktických zručností určila odborná komisia nasledovné poradie:

    Kategória: elektronika A sk. 1
    1. Róbert Maceja
    2. Adam Ščepka
    3. Michal Benedik

    Kategória: elektronika A sk. 2
    1. Peter Žák
    2. Daniel Giertl
    3. Samuel Mayer

    Kategória:  strojárstvo RB2
    1. Henrich Kasáš
    2. Kristián Krajčovič
    3. Samuel Búzik

    Ďakujeme žiakom za účasť a víťazom blahoželáme!