Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 413 Vodné, stočné a zrážky 06/2015 773,62 s DPH Zm.č. 687 a č. Z938 06.07.2015 BVS, a.s., prešovská 48, Bratislava 826 46
Faktúra 146 Vodné stočné 2/2014 702,13 s DPH Zm.č. 687 12.03.2014 BVS, a.s., Prešovská 48, Bratislava 826 46
Faktúra 133 Kancelárska stolička 73,97 s DPH 20/2014/SekR/PTU 06.03.2014 KWESTO s.r.o., Cintorínska ulica 12, Nitra 949 01
Faktúra 141 Odvoz KO 2/2014 398,16 s DPH Zm.č. 164982 10.03.2014 Hlavné esto SR Bratislaav , Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
Faktúra 140 Paušál za servis 3/2014 135,43 s DPH Zm.č. ZOD11101116 10.03.2014 Výťahy Renovalift s.r.o. podnik zahraničnej osoby, Hlavná 448, Žilina - Bytčica 010 09
Faktúra 139 Telefónne hovory 2/2014 268,57 s DPH Zm.č. ZOD11102006 10.03.2014 Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 817 62
Faktúra 136 Vyúčtovanie dodávky plynu SO 2/2014 192,45 s DPH Zm.č. Dodávka plynu č. 510000 10.03.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/C, Bratislava 825 17
Faktúra 135 Predplatné Historická revue 2014/2015 33,60 s DPH 007/2014/MTZ 10.03.2014 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137, Bratislava 831 04
Faktúra 134 Valivé ložiská - oprava posuvnej brány IPR 13,18 s DPH 33/2014/SekR/PTU 10.03.2014 Schlosser Slovakia s.r.o., Ing. Július Schlosser, Tranovského 2186/25, Bratislava 841 02
Faktúra 145 Dodávka potravín 514,01 s DPH Zm.č. 71/Kuch/2013/PTU 11.03.2014 Mabonex Slovakia spol. s.r.o.,k Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01
Faktúra 144 Dodávka potravín 416,87 s DPH Zm.č. 71/Kuch/2013/PTU 11.03.2014 Mabonex Slovakia spol. s.r.o.,k Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01
Faktúra 143 Čistenie a technická odborná kontrola dymovej cesty od ústredného kúrenia a od plynových spotrebičov v priestoroch IPR 144,50 s DPH 32/2014/SekR/PTU 11.03.2014 Juraj Gál, revízny technik komínov, Trnavská č. 773, Veľká Mača 925 32
Faktúra 142 Elektrina 2/2014 740,61 s DPH Zm.č. 4067/2013 -64/El. energia 11.03.2014 MAGNA E:A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany 921 01
Faktúra 150 Dodávka potravín 827,56 s DPH Zm.č. 82/Kuch/2013/PTU 12.03.2014 Chynoradský Marián,Guothova 15, Bratislava 831 01
Faktúra 148 Dodávka potravín 194,23 s DPH Zm.č. 101/Kuch/2014/PTU 12.03.2014 KOLIBA Trade, s.r.o. Krivec 3057, Hriňová 962 05
Faktúra 147 Dodávka potravín 48,60 s DPH Zm.č. 69/Kuch/2013/PTU 12.03.2014 Roman Štvrtecký ROVAJ, Devínske jazero 6373, Bratislava 841 07
Faktúra 149 Telefónne hovory mobil 2/2014 151,68 s DPH Zm.č. ZOD11102006 14.03.2014 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 817 62
Faktúra 132 Paušál 2/2014 120,00 s DPH Zm.č. 46/2012/zm o servise/PTU 06.03.2014 Regulaterm spol. s r.o., Landauova 1, Bratislava 841 01
Faktúra 159 Stravovacie poukážky 9 500,00 s DPH 34/2014/SekR/EU Zm.č. 38/EU/Lechq/2012/ z 1.3. 17.03.2014 Le Cheque Dejenuer s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava 821 01
Faktúra 154 Oprava poškodených satelitných prijímačov 230,00 s DPH 35/2014/SekR/PTU 17.03.2014 Profi TV & SAT s.r.o., Bratislavská 28A Bratislava 841 06
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9718
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
   • jana.chromikova@iprba.sk
   • 02/5920 9156, 02/5920 9107
   • Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
   • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Mokrohájska č. 1 842 40 Bratislava IČO: 603 457 DIČ: 2020919153 DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH Druh org.: Štátna rozpočtová organizácia Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 3095 SWIFT/BIC: SPSRSKBA
  • Prihlásenie