• Kde a ako to funguje v našej internátnej knižnici?

    • Novozrekonštruovaná knižnica sa nachádza na prvom poschodí vpravo a žiaci a zamestnanci IPR ju môžu navštevovať v pondelok, stredu a vo štvrtok v čase od 14:00 do 17:00, prípadne podľa potreby a dohody.

     V knižnici sú k dispozícií stoly so štyrmi notebookmi na individuálne štúdium a doučovanie, flipchartová tabuľa s fixkami pre skupinovú prácu, projektor, audio systém a klimatizácia. Knižný fond obsahuje diela povinnej literatúry, slovenskú aj svetovú klasiku, diela z oblasti vedy a techniky, rozprávky, poéziu, detektívky, náučnú literatúru a mnoho ďalšieho. Pre pedagogických a odborných zamestnancov je možné využiť aj zdroje z odbornej časti knižnice.

     Aktuálnu a kompletnú databázu kníh vo všeobecnej knižnici si môžete pozrieť TU.

     Odbornú knižnicu nájdete TU.

     Knižnica má tel. číslo: 02/59209123. Akékoľvek otázky môžete smerovať aj na kultúrnu referentku
     mailový kontakt:
     kniznica@iprba.sk.

     Aktuálne udalosti knižnice budú zverejňované na nástenke vo vestibule.

     Tešíme sa na Vašu návštevu.

      

      
      

     Krátka prezentácia z rekonštrukcie knižnice

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
   • jana.chromikova@iprba.sk
   • 02/5920 9156, 02/5920 9107
   • Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
   • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Mokrohájska č. 1 842 40 Bratislava IČO: 603 457 DIČ: 2020919153 DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH Druh org.: Štátna rozpočtová organizácia Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 3095 SWIFT/BIC: SPSRSKBA
  • Prihlásenie