• Kde a ako to funguje v našej internátnej knižnici?

    • Novozrekonštruovaná knižnica sa nachádza na prvom poschodí vpravo a žiaci a zamestnanci IPR ju môžu navštevovať v pondelok, stredu a vo štvrtok v čase od 14:00 do 17:00, prípadne podľa potreby a dohody.

     V knižnici sú k dispozícií stoly so štyrmi notebookmi na individuálne štúdium a doučovanie, flipchartová tabuľa s fixkami pre skupinovú prácu, projektor, audio systém a klimatizácia. Knižný fond obsahuje diela povinnej literatúry, slovenskú aj svetovú klasiku, diela z oblasti vedy a techniky, rozprávky, poéziu, detektívky, náučnú literatúru a mnoho ďalšieho. Pre pedagogických a odborných zamestnancov je možné využiť aj zdroje z odbornej časti knižnice.

     Aktuálnu a kompletnú databázu kníh vo všeobecnej knižnici si môžete pozrieť TU.

     Odbornú knižnicu nájdete TU.

     Knižnica má tel. číslo: 02/59209123. Akékoľvek otázky môžete smerovať aj na kultúrnu referentku
     mailový kontakt:
     kniznica@iprba.sk.

     Aktuálne udalosti knižnice budú zverejňované na nástenke vo vestibule.

     Tešíme sa na Vašu návštevu.

      

      
      

     Krátka prezentácia z rekonštrukcie knižnice