• Deň otvorených dverí 10.2.2023

    • 20. 1. 2023
    • Pozývame všetkých žiakov základných škôl, ich rodičov, učiteľov, výchovných poradcov a iných záujemcov na Deň otvorených dverí v piatok 10.2.2023 od 8.00 h do 14.00 h.

     Radi Vás oboznámime so systémom vzdelávania a výchovy v našej škole i v internáte a komplexnou rehabilitačnou starostlivosťou v rámci Inštitútu.

    • Riaditeľské voľno 22.12.2022

    • 16. 12. 2022
    • Riaditeľka školy oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z.z.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 30. 1. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje