Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 688 Dodávka potravín 49,68 s DPH zm.č. 50/Kuch/2012 41246 Roman Štvrecký ROVAJ, Devínske jazero 6373, 841 07 Bratislava 08.07.2019
Faktúra 489 Dodávka potravín 236,78 s DPH Zm.č.46/Kuch/2012 41171 Tomáš Kubinec - Zeleninári, Ladislav Sáru 2, 841 05 Bratislava 08.07.2019
Faktúra 395 Odvoz a likvidácia separovaného odpadu II.Q./2012 25,90 s DPH SZ91700195 41102 OLO, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu, Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava 08.07.2019
Faktúra 46 Preddavok plyn za 2/2012 11 106,00 s DPH č.3/2011 S klasik 40941 Slovneský plynárenský priemysel, a.s. , Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 08.07.2019
Faktúra 45 Preddavok elektrina 2/2012 2 500,00 s DPH ZZ140013003 40941 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 08.07.2019
Faktúra 44 Plyn MO záloha ZD za 2/2012 132,00 s DPH 111318 40941 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 08.07.2019
Faktúra 43 Plyn MO záloha - kuchyňa za 2/2012 340,00 s DPH 111318 40941 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 08.07.2019
Faktúra 42 Dodávka potravín 91,55 s DPH 16/PTU/Kuch/2011 40941 JAMRICH FRANTIŠEK, Ľubľanská 8, 831 02 Bratislava 08.07.2019
Faktúra 70 Plyn MO záloha kuchyňa 1/2012 - 2/2012 340,00 s DPH 111318 40945 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 08.07.2019
Faktúra 69 Plyn MO záloha 2/2012 340,00 s DPH 111318 40945 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 08.07.2019
Faktúra 51 Dodávka čistiacich prostriedkov 61,20 s DPH 9/2012/SekR/PTU 40945 Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám, Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovičovo 08.07.2019
Faktúra 50 Školenie - Personálna práca a odmeňovanie zamestnancov v školstve po uplatnení zákona č. 317/2009 z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 35,00 s DPH 7/2012/SekR/UR 40945 Inštitút pre verejnú správu, Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava 08.07.2019
Faktúra 30 DVD mechanika 27,79 s DPH 2/2012/BOZP/SekR 40931 Róbert Mokráň - IZOCOM, Pri starej prachárni 13, 831 04 Bratislava 08.07.2019
Faktúra 34 Dodávka potravín. 993,42 s DPH 14/PTU/kuch/2011 40932 Chynoradský Marián, Guothova 15, 831 01 Bratislava 08.07.2019
Faktúra 32 Dodávka konzumných vajec. 48,60 s DPH 1/2012/SekR/Kuch 40931 Roman Štvrtecký ROVAJ, Devínske jazero 6373, 841 07 Bratislava 08.07.2019
Faktúra 31 Spotreba PHM za 1-15.1.2012 55,48 s DPH 101/00274 40931 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 08.07.2019
Faktúra 29 Monitor LCD 132,95 s DPH 2/2012/MTZ/ZU 40931 Róbert Mokráň - IZOCOM, Pri starej prachárni 13, 831 04 Bratislava 08.07.2019
Faktúra 28 Dodávka potravín. 354,82 s DPH 18/PTU/Kuch/2011 40931 Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka, Čsl. tankistov 149, 841 06 Bratislava 08.07.2019
Faktúra 33 Dodávka konzumných vajec. 22,68 s DPH 1/2012/SekR/Kuch 40931 Roman Štvrtecký ROVAJ, Devínske jazero 6373, 841 07 Bratislava 08.07.2019
Faktúra 35 Umývací a čistiaci prostriedok do kuchyne 64,80 s DPH 5/2012/MTZ 40932 TOMAX Gastro Tech, s.r.o., Údernícka 5, 851 01 Bratislava 08.07.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11120