Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 553 Dodávka potravín 45,52 s DPH 92/2019/SekR/Kuch Kroner spol. s.r.o. KRONER spol. s r.o., Júlová 12, Bratislava 831 03, IČO: 31341543
Faktúra 688 Dodávka potravín 49,68 s DPH zm.č. 50/Kuch/2012 41246 Roman Štvrecký ROVAJ, Devínske jazero 6373, 841 07 Bratislava
Faktúra 489 Dodávka potravín 236,78 s DPH Zm.č.46/Kuch/2012 41171 Tomáš Kubinec - Zeleninári, Ladislav Sáru 2, 841 05 Bratislava
Faktúra 395 Odvoz a likvidácia separovaného odpadu II.Q./2012 25,90 s DPH SZ91700195 41102 OLO, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu, Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Faktúra 51 Dodávka čistiacich prostriedkov 61,20 s DPH 9/2012/SekR/PTU 40945 Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám, Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovičovo
Faktúra 69 Plyn MO záloha 2/2012 340,00 s DPH 111318 40945 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Faktúra 70 Plyn MO záloha kuchyňa 1/2012 - 2/2012 340,00 s DPH 111318 40945 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Faktúra 50 Školenie - Personálna práca a odmeňovanie zamestnancov v školstve po uplatnení zákona č. 317/2009 z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 35,00 s DPH 7/2012/SekR/UR 40945 Inštitút pre verejnú správu, Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava
Faktúra 42 Dodávka potravín 91,55 s DPH 16/PTU/Kuch/2011 40941 JAMRICH FRANTIŠEK, Ľubľanská 8, 831 02 Bratislava
Faktúra 43 Plyn MO záloha - kuchyňa za 2/2012 340,00 s DPH 111318 40941 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Faktúra 44 Plyn MO záloha ZD za 2/2012 132,00 s DPH 111318 40941 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Faktúra 45 Preddavok elektrina 2/2012 2 500,00 s DPH ZZ140013003 40941 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Faktúra 46 Preddavok plyn za 2/2012 11 106,00 s DPH č.3/2011 S klasik 40941 Slovneský plynárenský priemysel, a.s. , Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Faktúra 41 Zverejnenie pracovnej ponuky. 57,60 s DPH 4/2012/SekR 40938 Profesia, spol. s r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Faktúra 40 Dodávka potravín 124,92 s DPH 19/PTU/Kuch/2011 40935 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
Faktúra 38 Dodávka potravín 289,80 s DPH 17/PTU/Kuch/2011 40934 AGROSPOL KYSUCE s.r.o., Svrčinovec 357, 023 12 Svrčinovec
Faktúra 39 Dodávka potravín 492,42 s DPH 16/PTU/Kuch/2011 40934 JAMRICH FRANTIŠEK, Ľubľanská 8, 831 02 Bratislava
Faktúra 36 Nákup stravovacích poukážok - gastro lístky DOXX 567,60 s DPH 5/2012/SekR/EU 11K224018 40933 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina
Faktúra 37 Dodávka čistiacich prostriedkov. 110,40 s DPH 4/2012/MTZ 40933 Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám, Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovičovo
Faktúra 34 Dodávka potravín. 993,42 s DPH 14/PTU/kuch/2011 40932 Chynoradský Marián, Guothova 15, 831 01 Bratislava
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8482
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
   • jana.chromikova@iprba.sk
   • 02/5920 9156, 02/5920 9107
   • Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
   • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Mokrohájska č. 1 842 40 Bratislava IČO: 603 457 DIČ: 2020919153 DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH Druh org.: Štátna rozpočtová organizácia Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 3095 SWIFT/BIC: SPSRSKBA
  • Prihlásenie