Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 73/2019/SekR/PTU Zyxel E-iCard 1 rok UTM licences Bundle 543,00 s DPH 20.06.2019 IZOCOM s.r.o., Pri starej prachárni 13, Bratislava 831 04 Ing. Vlastimír Hulvan vedúci PTU
Faktúra 365 Tel. hovory mobil 5/2014 172,25 s DPH Zm.č. ZOD11102006 11.06.2014 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 817 62
Faktúra 346 Preddavok za dodávku zemného plynu za 6/2014 1 305,00 s DPH Zm.č. Dodatok č. 7/2014 k zml. 05.06.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/C, Bratislava 825 17
Faktúra 353 Vyúčtovanie elektriny 5/2014 504,91 s DPH Zm.č. 4067/2013 -64/El. energia 06.06.2014 MAGNA E:A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany 921 01
Faktúra 358 Dodávka potravín 285,34 s DPH Zm.č. 108/2014/Kuch /PTU 06.06.2014 Mabonex Slovakia spol. s.r.o.,k Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01
Faktúra 19.12.1900 Odvoz KO 5/2014 464,52 s DPH Zm.č. 164982 06.06.2014 Hlavné mesto SR Bratislaav , Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
Faktúra 359 Elektro materiál pre potreby odborného výcviku 990,00 s DPH 25/2014/MTZ 06.06.2014 Júlia Bohrnová - KB shop, Budatínska 29, Bratislava 851 05
Faktúra 357 Odborná prehliadka schodišťovej plošiny 60,00 s DPH 54/2014/SekR/PTU 06.06.2014 ARES, spol. s r.o., Športová 5, 831 04 Bratislava
Faktúra 355 Revízia elektrického stroja - prívod výťahu 206,00 s DPH 78/2014/SekR/PTU 06.06.2014 Tomáš Demovič Elektroslužba, Kuzmányho 38, Pezinok 902 01
Faktúra 361 Vyúčtovanie - doplatok plynu 5/2014 1 690,58 s DPH Zm.č. Dodatok č. 7/2014 k zml. 09.06.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/C, Bratislava 825 17
Faktúra 356 Revízia elektrického stroja v priestore IPR 30,50 s DPH 52/2014/SekR/PTU 09.06.2014 Tomáš Demovič Elektroslužba, Kuzmányho 38, Pezinok 902 01
Faktúra 364 Telefónne hovory pevná linka 5/2014 246,46 s DPH 10.06.2014 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 817 62
Faktúra 363 Paušál za servis MaR v plynovej kotolni IPR 120,00 s DPH Zm.č. 46/2012/zm o servise/PTU 10.06.2014 Regulaterm spol. s r.o., Landauova 1, Bratislava 841 01
Faktúra 362 Dodávka potravín 16,20 s DPH Zm.č. 110/Kuch/2014/PTU 10.06.2014 Roman Štvrtecký ROVAJ, Devínske jazero 6373, Bratislava 841 07
Faktúra 368 Dodávka potravín 243,31 s DPH Zm.č. 111/Kuch/2014/PTU 11.06.2014 Tomáš Kubinec - Zeleninári, Ladislava Sáru 2, Bratislava 841 05
Faktúra 367 Dodávka potravín 218,05 s DPH 41802 Zm.č. 101/Kuch/2014/PTU 12.06.2014 KOLIBA Trade, s.r.o. Krivec 3057, Hriňová 962 05
Faktúra 351 Aktualizačný poplatok za program WinAmbulancia 39,00 s DPH Zm.č. 2013/12-02 05.06.2014 SoftProgres, s.r.o., E. Belluša 4, Piešťany 921 01
Faktúra 366 Vodné stočné 5/2014 1 132,37 s DPH Zm.č. o dodávke vody 687 12.06.2014 BVS, a.s., Prešovská 48, Bratislava 826 46
Faktúra Odvoz kuchynského odpadu 5/2014 30,00 s DPH 13.06.2014 INTA s.r.o., Rybárska 758/18, Trenčín 911 01
Faktúra 370 Dodávka potravín 358,87 s DPH Zm.č. 111/Kuch/2014/PTU 17.06.2014 Tomáš Kubinec - Zeleninári, Ladislava Sáru 2, Bratislava 841 05
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9718
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
   • jana.chromikova@iprba.sk
   • 02/5920 9156, 02/5920 9107
   • Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
   • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Mokrohájska č. 1 842 40 Bratislava IČO: 603 457 DIČ: 2020919153 DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH Druh org.: Štátna rozpočtová organizácia Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 3095 SWIFT/BIC: SPSRSKBA
  • Prihlásenie