• Expert geniality show

   Dňa 28.11.2019 sa konalo školské kolo súťaže Expert geniality show, ktorej sa zúčastnilo 15 našich žiakov. Testy boli náročné, ale naši žiaci ich zvládli a teraz už len počkať na výsledky z celého Slovenska.

   PaedDr. Petra Višňovská, Koordinátorka školského kola sutaze

   Ilustračná foto zo súťaže 1  Ilustračná foto zo súťaže 2 viac v Galérii fotografií


   SPOLUPRÁCA S IBM

   Každoročne našim študentom, hlavne maturantom robí firma IBM prezentáciu o možnosti ich uplatnenia tak v  spoločnosti, ako IBM ako aj narýchlo rozvíjajúcom sa trhu IT technológií. Niekoľko našich žiakov sa už v IBM zamestnalo.

    

    


   iBobor

   Žiaci našej školy sa každoročne zúčastňujú informatickej súťaže iBobor.

    

    

    

    


   ČERVENÉ STUŽKY - BOJ PROTI HIV/AIDS

   Naša škola sa úspešne zapája do akcie Červené stužky, ktorého kampaň je zameraná na boj proti HIV/AIDS.. V rámci podpory kampane sme sa zapojili do výtvarných, literárnych súťaži,  do najtvorivejšej aktivity za čo sa nám podarilo získať popredné ocenenie. Dúfame, že i tohtoročná kampaň bude ako po iné roky prínosná a poučná.  


    

   PIŠKVORKY

   ŽIACI NAŠEJ ŠKOLY SA KAŽDOROČNE

   ZÚČASTŇUJÚ KRAJSKÉHO TURNAJA  V LOGICKEJ

   HRE PIŠKVORKY.

    

    


    

   Recyklohry hráme našej,

   Modrej  planéte  pomáhame.

   Plné  vrece  elektroodpadu

   nazbierame,  za ktorý veľa

   bodov  získame.  Za užitočné

   veci vymeníme, čím dobrý skutok učiníme,

   Asíka potešíme.

   Našu Modrú planétu iste

           od elektroodpadu oslobodíme


   Návšteva útulku zvierat

   Každoročne sa v rámci environmentálnej výchovy realizuje návšteva útulku zvierat na Poliankach v Dúbravke.

   Návštevy sa zúčastňujú  triedy spolu s vyučujúcimi .Pre útulok je pravidelne organizovaná na  škole zbierka.

   Zozbierané veci ako  krmivo, deky, obojky, naši žiaci prinášajú do útulku pre opustené zvieratká.

   Úžasná je radosť našich žiakov, keď im zamestnanci útulku dovolia vybrať si psíkov a ísť ich  vyvenčiť do blízkeho okolia.       

   Fotografie z akcií nájdete vo fotoalbume.


   Matematický  Klokan

   Nepatríme medzi  školy ,kde je matematika  profilujúci

   predmet, ale predsa sa medzi  našimi žiakmi nájdu aj takí,

   ktorí majú matematiku radi a radi súťažia.

   Každoročne sa  žiaci našej školy  zapájajú do medzinárodnej

   matematickej súťaže Matematický Klokan .

                                        RNDr. Urbanská koordinátor súťaže

    

    


    

    

    

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
   • jana.chromikova@iprba.sk
   • 02/5920 9156, 02/5920 9107
   • Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
   • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Mokrohájska č. 1 842 40 Bratislava IČO: 603 457 DIČ: 2020919153 DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH Druh org.: Štátna rozpočtová organizácia Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 3095 SWIFT/BIC: SPSRSKBA
  • Prihlásenie