• Expert geniality show

  Školské kolo súťaže Expert geniality show sa bude konať dňa 3.2.2021  

  Ing.Monika Krsteva, Koordinátorka školského kola súťaže

   

  SPOLUPRÁCA S IBM

  Každoročne našim študentom, hlavne maturantom robí firma IBM prezentáciu o možnosti ich uplatnenia tak v  spoločnosti, ako IBM ako aj narýchlo rozvíjajúcom sa trhu IT technológií. Niekoľko našich žiakov sa už v IBM zamestnalo.

   

   


   

   

   

   

   

  • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - školské kolo

   Dňa 26. 11. 2020 sa 12 študentiek a študentov našej školy zúčastnilo celoškolského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

   Najúspešnejšími riešiteľkami sa stali Kristína Hertlová (III.TAA), Jozefína Vaníčeková (III.TAB) a  Anna Mária Škárová (II.KO). 

   Gratulujeme! 

   Mgr. Barbora Janikovská - koordinátorka čitateľskej gramotnosti. 

   • iBobor

    Žiaci našej školy sa každoročne zúčastňujú informatickej súťaže iBobor. 

  • "KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK?"

  • Aj tieto Vianoce máme možnosť zapojiť sa do Celoslovenskej výzvy a potešiť niekoho, kto nečaká darček.

   Už tretí rok dobrí ľudia na celom Slovensku naplnili krabice od topánok maličkosťami, ktoré môžu potešiť babičku alebo deduška v domove dôchodcov. Môže to byť jediný darček, ktorý tento rok dostanú, preto vložte do krabice aj kúsok svojho srdca! Do krabíc môžete vkladať napríklad po jednom z týchto kategórií:

   Niečo teplé: káva, ovocný čaj, cappuccino, horúca čokoláda, bylinný čaj

   Niečo voňavé: sprchový gél, telové mlieko, krém na ruky, balzam na pery, parfém, tekuté mydlo,...

   Niečo slané: tyčinky, slané kekse, praclíky, kukuričné chrumky, krekry

   Niečo mäkké: teplé ponožky, papučky, rukavice, čiapka, šál, uteráčik

   Niečo sladké: keksík, perníčky, cukríky, DIA sladkosti, ovocné detské taštičky

   Niečo pre potešenie: krížovky, dobrá kniha, kresbičky od detí, pozdrav, medovník, pohľadnica

   Zabaľte zvlášť spodok a vrch krabice (aby sa dala skontrolovať)

   Kontaktnou osobou na úseku VMV je Mgr.Simona Solomajerová a v SOŠ Ing. Ľubica Michalíková.

   Prosíme všetkých, ktorí sa chcú do akcie zapojiť, aby prinášali svoje krabice na druhé poschodie internátu, do zborovne alebo do budovy školy DO STREDY 2.12.2020

   Sme otvorení  aj alternatíve, že budeme prinášať iba niektoré komponenty, spoločne z nich potom vyskladáme možno aj niekoľko krabíc. To tam potom bude aj viac lásky :-)a bude to aj viac naše spoločné.

   Ďakujeme za Váš čas, informácie o tomto projekte nájdete aj vo vestibule IPR a v škole

   Koordinátorky: Mgr.Solomajerová, Ing.Michalíková

  • OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV

  •                                      

   Dňa 24.11. 2020 sa 15 študentov našej školy zúčastnilo celoškolského kola
   vedomostnej súťaže Olympiáda ľudských práv. 

   Najúspešnejším riešiteľom sa stal D. Giertl (III.MPS), ktorý bude
   reprezentovať našu školu na krajskom kole tejto súťaže.

   Držíme mu palce.

   PaedDr.Kmeťková - koordinátorka ľudských práv

  • Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

  • Dňa 13.11.2020 sme pripravili školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo z dôvodu pandemickej situácie on line cez platformu MS TEAMS. Komisiu tvorili: Mgr. Petronela Ladecká, PhD.  – predseda komisie , PaedDr. Ľubica Styanová – predseda školskej predmetovej komisie a PaedDr. Petra Višňovská  - realizátor školského kola Olympiády v anglickom jazyku

   Začínali sme o 9.30 hod a skončili sme o 13.30 hod. Olympiáda v anglickom jazyku bola rozdelená na písomnú a ústnu časť. Písomnú časť žiaci písali prostredníctvom aplikácie www.liveworksheet.com. V písomnej časti sme testovali jazykové kompetencie žiakov – čítanie a počúvanie s porozumením, používanie jazyka – slovná zásoba a gramatika.

    V ústnej sme testovali schopnosť vyjadrovať myšlienky a názory a ich zdôvodňovanie.  Komisia sa zamerala na schopnosť pohotovo reagovať na podnety a otázky poroty. Testovali sme aj komunikačnú spôsobilosť, plynulosť vyjadrovania a rozsah slovnej zásoby a jej vhodné používanie. Ústna časť pozostávala z produkcie ( obrázok)  a interakcie ( role-play).

   Príprava a organizácia on line formy olympiády bola náročná, keďže sme ju takouto formou realizovali prvýkrát. Oceňujeme aj prístup a odvahu účastníkov súťaže, zvládanie stresovej situácie as schopnosť pracovať s technickým zabezpečením.

   Školského kola sa zúčastnilo 6 žiakov ( J. Jamrich IV.MPS, K. Hertlová III.TAA, A. Ščepka III.E, J. Vaníčeková III.TAB, P. Žák III.MPS, N. Sedlák II.MPB ), ktorí preukázali svoju zdatnosť a zručnosti v používaní cudzieho jazyka.

   Víťazkou školského kola sa stala Kristína Hertlová III.TAA, ktorá nás bude reprezentovať na okresnom kole olympiády v anglickom v januári 2021. Víťazke gratulujeme a držíme palce!

   Predmetová komisia anglického jazyka

       

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
   • jana.chromikova@iprba.sk
   • 02/5920 9156, 02/5920 9107
   • Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
   • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Mokrohájska č. 1 842 40 Bratislava IČO: 603 457 DIČ: 2020919153 DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH Druh org.: Štátna rozpočtová organizácia Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 3095 SWIFT/BIC: SPSRSKBA
  • Prihlásenie