• Nadpis

  • „ŠTUDENTSKÝ ŠPERK 2022“

   Dňa 17.6.2022 sa konal 23. ročník celoslovenskej súťaže „ŠTUDENTSKÝ ŠPERK 2022“, určený pre žiakov stredných odborných škôl, zameraný na navrhovanie a výrobu šperkov podľa vopred stanovenej témy. Organizátorom a odborným garantom bol Cech zlatníkov a klenotníkov Slovenska.

                           

   Súťažná téma vyhlásená na rok 2022

    „ STEAMPUNK“

    

   Celoslovenskej súťaže sa aj tento rok zúčastnili žiačky z učebného odboru zlatník a klenotník, ktoré boli trojčlennou porotou (odborníkov z radov členov cechu zlatníkov a porotcu z radov výtvarníkov z VŠVU – Kov a šperk ) vysoko hodnotené:

   • Sandra Horňáková -  strieborný náramok  2.miesto
   • Paulína Kukuľová - choker na krk  3.miesto
   • Kristína Balgavá - strieborný prívesok

    


   19. Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem

   V dňoch 10. – 11. novembra 2016 sme sa zúčastnili 19. MVCF, ktorý sa konal v Inchebe Expo Bratislava.

   Do tohto podujatia sa zapojilo celkom 63 cvičných firiem. Z celkového počtu zúčastnených cvičných firiem boli 4 CF z Rakúska, 4 CF z Rumunska a 3 CF z Českej republiky.

   Otvroť podrobné informácie . . .


    

   Medzinárodná výstava „HODINY a KLENOTY 2016“

   V dňoch 9. - 13. 11. 2016 sa v priestoroch INCHEBY konal 20. ročník výstavy HODINY a KLENOTY, ktorá predstavuje novinky z klenotníckej branže, drahokamy, polodrahokamy, ponuku náramkových hodiniek, vybavenia dielní a predajní, ale aj nástroje a náradie pre zlatníkov. Výstava prináša aj najnovšie technologické postupy vo výrobe šperkov, nové materiály a dizajn. Môžu sa na nej odprezentovať nie len známe zlatnícke firmy, ale svoj talent a zručnosti v danom odbore mohli predviesť aj študenti jednotlivých škôl.

   Otvroť podrobné informácie . . .


    

   Výstava  „HODINY a KLENOTY 2012“

   V dňoch 9. - 11. 11. 2012 sa v priestoroch INCHEBY v Bratislave konal 16. ročník výstavy „HODINY a KLENOTY“ , kde sa mali možnosť odprezentovať nie len známe zlatnícke firmy, ale svoj talent a zručnosti v danom odbore mohli predviesť aj študenti jednotlivých škôl.

   V rámci výstavy sa konala  súťaž „ŠTUDENTSKÝ  ŠPERK“, ktorej organizátorom a odborným garantom bol Cech zlatníkov a klenotníkov Slovenska. Bola určená pre žiakov stredných škôl, zameraná na navrhovanie a výrobu šperkov podľa vopred stanovenej témy.

                                            Súťažná téma roku 2012: „Nové ART DECO“

                                            Súťažný výrobok:  náramok

   Danej súťaže sa aj tento rok zúčastnili  žiaci našej školy z nadstavbového štúdia umeleckoremeselnej práce, ktorých výrobky boli aj tento rok vysoko ohodnotené.    

   Erna Décsiová - cena PUNCOVÉHO ÚRADU

   Peter Kašarik - 4. miesto

   Počas celej výstavy sa škola odprezentovala šperkami vyrobenými na Odbornom výcviku - žiakmi učebného odboru zlatník a klenotník a nadstavbového štúdia umeleckoremeselné práce. Všetky boli nainštalované v prezentačnom stánku, ale aj odprezentované formou módnych prehliadok, ktoré pripravili so žiakmi pedagogickí pracovníci Mgr. Séliová a Ing. Oriešková.

   Galéria fotografií:

   Klikni sem . . .


   Výstava „HODINY - KLENOTY“

   a

   Celoslovenská súťaž „ŠTUDENTSKÝ ŠPERK 2011“

   V dňoch 3. - 6. 11. 2011 sa v priestoroch INCHEBY v Bratislave konal 15. ročník výstavy HODINY a KLENOTY. Na výstave sa prezentovala aj naša škola a to prácami našich žiakov, vyrobených na odbornom výcviku .

   Šperky boli počas celej výstavy nainštalované v prezentačnom stánku, ale aj prezentované formou módnych prehliadok, ktoré pripravili so žiakmi pedagogickí pracovníci Mgr. Séliová a Ing. Oriešková.

   V rámci výstavy HODINY a KLENOTY sa konal pod záštitou Cechu zlatníckeho 15.ročník celoslovenskej súťaže „ŠTUDENTSKÝ  ŠPERK 2011“.

   Tejto súťaže sa zúčastnili aj žiaci našej školy a to učebného odboru zlatník a klenotník, a študijného odboru umeleckoremeselnej práce.

   Súťažili v dvoch kategóriach:

   1. kategória - komerčný šperk - súťažná téma Príves
   2. kategória - umelecký šperk - súťažná téma Dotyky  

   Žiaci získali  prvenstvá v obidvoch kategóriách  a ich výrobky boli vystavované v hlavných výtrinách výstavy.

   1. kategória:  Peter Kašarik I.MU – získal 3.miesto
   2. kategóriaMarianna Polakovičová II.MU– získala 1.miesto
    Erna Décsiová  I.MU – získala 3.miesto

    

   E. Décsiová- III. miesto, P. Kašarik -III. miesto, majsterka OV - Ing. E.Oriešková, M. Polakovičová – I. miesto

    

   E. Décsiová, P. Kašarik, majsterka OV - Ing. E. Oriešková, riaditeľka SOŠ – Mgr. J. Chromíková, M. Polakovičová, vedúci PV- M. Červenák

    

   HODINY A KLENOTY 2011

   otvoriť prezentáciu . . .