• Nadpis

    • 19. Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem

     V dňoch 10. – 11. novembra 2016 sme sa zúčastnili 19. MVCF, ktorý sa konal v Inchebe Expo Bratislava.

     Do tohto podujatia sa zapojilo celkom 63 cvičných firiem. Z celkového počtu zúčastnených cvičných firiem boli 4 CF z Rakúska, 4 CF z Rumunska a 3 CF z Českej republiky.

     Otvroť podrobné informácie . . .


      

     Medzinárodná výstava „HODINY a KLENOTY 2016“

     V dňoch 9. - 13. 11. 2016 sa v priestoroch INCHEBY konal 20. ročník výstavy HODINY a KLENOTY, ktorá predstavuje novinky z klenotníckej branže, drahokamy, polodrahokamy, ponuku náramkových hodiniek, vybavenia dielní a predajní, ale aj nástroje a náradie pre zlatníkov. Výstava prináša aj najnovšie technologické postupy vo výrobe šperkov, nové materiály a dizajn. Môžu sa na nej odprezentovať nie len známe zlatnícke firmy, ale svoj talent a zručnosti v danom odbore mohli predviesť aj študenti jednotlivých škôl.

     Otvroť podrobné informácie . . .


      

     Výstava  „HODINY a KLENOTY 2012“

     V dňoch 9. - 11. 11. 2012 sa v priestoroch INCHEBY v Bratislave konal 16. ročník výstavy „HODINY a KLENOTY“ , kde sa mali možnosť odprezentovať nie len známe zlatnícke firmy, ale svoj talent a zručnosti v danom odbore mohli predviesť aj študenti jednotlivých škôl.

     V rámci výstavy sa konala  súťaž „ŠTUDENTSKÝ  ŠPERK“, ktorej organizátorom a odborným garantom bol Cech zlatníkov a klenotníkov Slovenska. Bola určená pre žiakov stredných škôl, zameraná na navrhovanie a výrobu šperkov podľa vopred stanovenej témy.

                                              Súťažná téma roku 2012: „Nové ART DECO“

                                              Súťažný výrobok:  náramok

     Danej súťaže sa aj tento rok zúčastnili  žiaci našej školy z nadstavbového štúdia umeleckoremeselnej práce, ktorých výrobky boli aj tento rok vysoko ohodnotené.    

     Erna Décsiová - cena PUNCOVÉHO ÚRADU

     Peter Kašarik - 4. miesto

     Počas celej výstavy sa škola odprezentovala šperkami vyrobenými na Odbornom výcviku - žiakmi učebného odboru zlatník a klenotník a nadstavbového štúdia umeleckoremeselné práce. Všetky boli nainštalované v prezentačnom stánku, ale aj odprezentované formou módnych prehliadok, ktoré pripravili so žiakmi pedagogickí pracovníci Mgr. Séliová a Ing. Oriešková.

     Galéria fotografií:

     Klikni sem . . .


     Výstava „HODINY - KLENOTY“

     a

     Celoslovenská súťaž „ŠTUDENTSKÝ ŠPERK 2011“

     V dňoch 3. - 6. 11. 2011 sa v priestoroch INCHEBY v Bratislave konal 15. ročník výstavy HODINY a KLENOTY. Na výstave sa prezentovala aj naša škola a to prácami našich žiakov, vyrobených na odbornom výcviku .

     Šperky boli počas celej výstavy nainštalované v prezentačnom stánku, ale aj prezentované formou módnych prehliadok, ktoré pripravili so žiakmi pedagogickí pracovníci Mgr. Séliová a Ing. Oriešková.

     V rámci výstavy HODINY a KLENOTY sa konal pod záštitou Cechu zlatníckeho 15.ročník celoslovenskej súťaže „ŠTUDENTSKÝ  ŠPERK 2011“.

     Tejto súťaže sa zúčastnili aj žiaci našej školy a to učebného odboru zlatník a klenotník, a študijného odboru umeleckoremeselnej práce.

     Súťažili v dvoch kategóriach:

     1. kategória - komerčný šperk - súťažná téma Príves
     2. kategória - umelecký šperk - súťažná téma Dotyky  

     Žiaci získali  prvenstvá v obidvoch kategóriách  a ich výrobky boli vystavované v hlavných výtrinách výstavy.

     1. kategória:  Peter Kašarik I.MU – získal 3.miesto
     2. kategóriaMarianna Polakovičová II.MU– získala 1.miesto
      Erna Décsiová  I.MU – získala 3.miesto

      

     E. Décsiová- III. miesto, P. Kašarik -III. miesto, majsterka OV - Ing. E.Oriešková, M. Polakovičová – I. miesto

      

     E. Décsiová, P. Kašarik, majsterka OV - Ing. E. Oriešková, riaditeľka SOŠ – Mgr. J. Chromíková, M. Polakovičová, vedúci PV- M. Červenák

      

     HODINY A KLENOTY 2011

     otvoriť prezentáciu . . .

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
   • jana.chromikova@iprba.sk
   • 02/5920 9156, 02/5920 9107
   • Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
   • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Mokrohájska č. 1 842 40 Bratislava IČO: 603 457 DIČ: 2020919153 DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH Druh org.: Štátna rozpočtová organizácia Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 3095 SWIFT/BIC: SPSRSKBA
  • Prihlásenie