• Údaje o prevádzkovateľovi

  • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
   • Email školy
   • jana.chromikova@iprba.sk
   • Telefón
   • 02/5920 9156, 02/5920 9107
   • Adresa školy
   • Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4

    Slovakia
   • Fakturačné údaje:
   • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
    Mokrohájska č. 1
    842 40 Bratislava
    IČO: 603 457
    DIČ: 2020919153
    DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH
    Druh org.: Štátna rozpočtová organizácia
    Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
    IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 3095
    SWIFT/BIC: SPSRSKBA