Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 413 Vodné, stočné a zrážky 06/2015 773,62 s DPH Zm.č. 687 a č. Z938 06.07.2015 BVS, a.s., prešovská 48, Bratislava 826 46
Faktúra 125 Preddavok za dodávku zemného plynu 3/2015 6 425,00 s DPH 12.03.2015 SPP, a.s.,Mlynské nivy 44/C, Bratislava 825 17
Faktúra 144 Dodávka potravín 16,20 s DPH Zm.č. 110/Kuch/2014/PTU 10.03.2015 Roman Štvrtecký ROVAJ, Devínske jazero 6373, Bratislava 841 07
Faktúra 143 Telefónne hovory PL 2/2015 253,99 s DPH Zm.č. ZOD 11102006 10.03.2015 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 817 62
Faktúra 142 Vyúčtovanie plynu 2/2015 1 601,15 s DPH Zm.č. 86/Dod.č.8 Plyn/2014 10.03.2015 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11
Faktúra 141 Stavebný dozor 02/2015 540,00 s DPH Zm.č. 120/Kap/2014/PTU 10.03.2015 Ing. Sedláček Vendelín , Stavebný dozor, Znievska 6, Bratislav 851 06
Faktúra 146 Odvoz KO 2/2015 398,16 s DPH Zm.č. 164982 11.03.2015 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava 814 99
Faktúra 152 Elektromateriál 209,83 s DPH 8/2015/MTZ 12.03.2015 HAGARD:HAL, spol. s.r.o., Pražská 9, Nitra 949 11
Faktúra 151 Elektromateriál 41,14 s DPH 13/2015/MTZ 12.03.2015 HAGARD:HAL, spol. s.r.o., Pražská 9, Nitra 949 11
Faktúra 150 Dodávka potravín 243,94 s DPH Zm.č. 111/Kuch/2014/PTU 12.03.2015 Tomáš Kubinec - Zeleninári, Ladislava Sáru 2, Bratislav 841 05
Faktúra 149 Dodávka potravín 478,53 s DPH Zm.č. 101/Kuch/2014 12.03.2015 KOLIBA Trade, s.r.o., Krivec 3057, Hriňová 962 05
Faktúra 148 Dodávka potravín 251,56 s DPH Zm.č. 108/Kuch/2014 12.03.2015 MABONEX SLOVAKIA spol s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01
Faktúra 147 Kominárske služby 144,50 s DPH 25/2015/SekR/PTU 12.03.2015 Juraj Gál, Trnavská č. 773, Veľká Mača 925 32
Faktúra 162 Dodávka potravín 433,60 s DPH Dodatok č. 1 k Zm.82/Kuch/2014/ 17.03.2015 Marián Chynoradský, Guothova 15, Bratislava 831 02
Faktúra 135 Dodávka potravín 107,68 s DPH zm.č. 111/Kuch/2014/PTU 09.03.2015 Tomáš Kubinec - Zeleninári, Ladislava Sáru 2, Bratislava 841 05
Faktúra 165 Dodávka potravín 650,19 s DPH Dod č. 1 ku kup. zm. č. 101/Ku 18.03.2015 KOLIBA Trade, s.r.o., Krivec 3057, Hriňová 962 05
Faktúra 164 Oprava zubárskeho kresla 55,00 s DPH 24/2015/SekR/ZU 18.03.2015 Sklolab - Servis, Miroslav Klein, Servis elektroniky a zdravotníckej techniky, Geologická 8, Bratislava 821 06
Faktúra 163 Telefonné hovory 2/2014 75,29 s DPH Zm.č. 74/2014/Dohoda/PTU 18.03.2015 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Breatislav 821 08
Faktúra 161 Monitoring kanalizačnej stúpačky 86,40 s DPH 28/2015/SekR/PTU 18.03.2015 VUIS - Vodárne a kanalizácie , spol. s.r.o., Lamačská cesta 8, Bratislava 811 04
Faktúra 160 Dodávka potravín 48,60 s DPH Zm.č. 110/Kuch/2014/PTU 18.03.2015 Roman Štvrtecký ROVAJ, Devínske jazero 6373, Bratislava 841 07
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9718
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
   • jana.chromikova@iprba.sk
   • 02/5920 9156, 02/5920 9107
   • Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
   • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Mokrohájska č. 1 842 40 Bratislava IČO: 603 457 DIČ: 2020919153 DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH Druh org.: Štátna rozpočtová organizácia Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 3095 SWIFT/BIC: SPSRSKBA
  • Prihlásenie