• Anna Edlingerová
   • Anna EdlingerováVedúca sestra
   • Ing. Margita Zsilková
   • Ing. Margita ZsilkováUčiteľka
   • Silvia Hužovič
   • Silvia HužovičIná nepedagogická zamestnankyňa
   • Ing. Eva Ábelová
   • Ing. Eva ÁbelováIná nepedagogická zamestnankyňa
   • Ľubomír Áč
   • Ľubomír ÁčIný nepedagogický zamestnanec
   • Mgr. Mária Berdisová
   • Mgr. Mária BerdisováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III.ZK
   • Ing. Samuel Bisták
   • Ing. Samuel BistákUčiteľ
   • Ing. Eva Bistáková
   • Ing. Eva BistákováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.MTA
   • Ing. Tibor Brziak, PhD.
   • Ing. Tibor Brziak, PhD.Učiteľ
   • Valéria Cibulková
   • Valéria CibulkováIná nepedagogická zamestnankyňa
   • Magdaléna Cviková
   • Magdaléna CvikováMajsterka
   • Karol Czíferi
   • Karol CzíferiMajster
   • Ing. Alena Červená
   • Ing. Alena ČervenáZástupkyňa
   • Gabriela Drobňáková
   • Gabriela DrobňákováIná nepedagogická zamestnankyňa
   • PhDr. Lucia Ďurčanská
   • PhDr. Lucia ĎurčanskáIná nepedagogická zamestnankyňa
   • Mgr. Katarína Eliášová
   • Mgr. Katarína EliášováVychovávateľka
   • Mgr. Jana Chromíková
   • Mgr. Jana ChromíkováRiaditeľka
   • Ing. Zuzana Jakubová
   • Ing. Zuzana JakubováMajsterka
   • Mgr. Ivona Jandová
   • Mgr. Ivona JandováVychovávateľka
   • Mgr. Barbora Janikovská
   • Mgr. Barbora JanikovskáUčiteľka
   • Mgr. Martina Javorová
   • Mgr. Martina JavorováUčiteľka