• Aktuálne

    • Do pozornosti rodičom

     Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencia ponúka program pre rodičov pod názvom TRAKY . Program je bezplatný.

     Plagát


     RECYKLOHRY

     v rámci projektu je vyhlásená nová kreatívna úloha Malá, ale potrebná, zameraná na zber batérií a ochrany životného prostredia.
     Veríme, že všetky aktivity v rámci tejto úlohy podporia na našej škole zber použitých batérií a nádoby na zber batérií sa budú plniť jedna radosť. Čím viac použitých batérií dokážeme vyzbierať,tým viac prispejeme k čistému životnému prostrediu.

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
   • jana.chromikova@iprba.sk
   • 02/5920 9156, 02/5920 9107
   • Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
   • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Mokrohájska č. 1 842 40 Bratislava IČO: 603 457 DIČ: 2020919153 DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH Druh org.: Štátna rozpočtová organizácia Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 3095 SWIFT/BIC: SPSRSKBA
  • Prihlásenie