Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 162/Dodatok č.1 k ZOD135/Kuch/ Predĺženie doby platnosti zmluvy č. 135/Kuch/2015/PTU bez navýšenia hodnoty a množstva 0,00 s DPH 24.08.2016 Marián Chynoradský Ch a T, Mä
Zmluva Zm.č. 188/Kap/2017/PTU Doplnkové práce - Rekonštrukcia internátu 23.750.80 s DPH 29.06.2017 STAVPET, s.r.o., Fándlyho 40, B
Faktúra Paušál za servis výťahu 3Q./2014 125,86 s DPH Zm.č. ZODM2700 05.08.2014 OTIS Výťahy, s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava 830 00
Faktúra Odvoz kuchynského odpadu 5/2014 30,00 s DPH 13.06.2014 INTA s.r.o., Rybárska 758/18, Trenčín 911 01
Faktúra Materiál na výuku kozmetiky ; s DPH 14.03.2012 EUROPARTNERS spol. s.r.o., Hviezdoslavova 24, 936 01 Šahy
Faktúra 1 Služby IT 12/2014 990,00 s DPH Dodatok č. 1 k Zm.č. 84/BV/201 07.01.2015 EasyTech s.r.o., Pri starej prachárni 13, Bratislava 831 04
Faktúra 1 Odvoz KO 12/2017 431,34 s DPH Všeobecné nariadenie mesta č. 04.01.2018 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, Bratislava 814 99
Faktúra 1 Vodné, stočné, zrážky 1 156,75 s DPH Zm.č. PZ00012499005/136/BVS/201 04.01.2016 BVS, a.s., Prešovská 48, Bratislava 826 46
Faktúra 1 Úrazové poistenie os§b prepr. motor. vozidlami 260,82 s DPH zm.č. 6557089580 02.01.2014 Kooperatíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičová 4, Bratislava 816 23
Faktúra 1 Vodne, stočné, zrážky 1 648,30 s DPH Zm.č.136/2015/PTU - PZ 00012499_005 07.01.2020 Bratislavská vodárensklá spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava 826 46 22.01.2020
Faktúra 1 Preddavky plyn 1/2019 104,98 s DPH Zm. č 127/Plyn/PTUP1445/2015 07.01.2019 Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
Faktúra 1 Predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2012". 49,00 s DPH 297/2011 04.09.2017 AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova 34, 010 01 Žilina
Faktúra 01 Vodné, stočné, zrážky 958,69 s DPH Zm.č. 136/2015/PTU - PZ00012499-005 05.01.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava 826 46, IČO: 35850370 13.01.2021
Faktúra 1 Úrazové poistenie prepravovaných osôb 260,82 s DPH Zm.č. 6557417804 02.01.2017 Kooperatíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava 816 23
Faktúra 1 Vodné stočné 12/2012 811,76 s DPH Zm.č. 687 02.01.2013 BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Faktúra 2 Zavedenie pevnej linky psychológ SOŠ 37,15 s DPH 177/2016/SekR/PTU 02.01.2017 MONTY spol. s r.o., Pestovateľská 4, Bratislava 821 04
Faktúra 2 PHM 15.-31.12.2019 199,54 s DPH Zm.č. 101/000274 07.01.2020 Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12, IČO: 31322832 03.02.2020
Faktúra 2 Služby IT 12/2015 1 170,00 s DPH Zm.č. Dod.č.2 k ZODč.84/BV/20 04.01.2016 Easy Tech, s.r.o., Pri starej prachárni 13, Bratislava 831 04
Faktúra 2 Preddavky plyn 1/2019 4 006,76 s DPH Zm. č 127/Plyn/PTUP1445/2015 07.01.2019 Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
Faktúra 2 Odvoz komunálneho odpadu 12/2011. 464,52 s DPH 3011337 04.09.2017 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9718
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
   • jana.chromikova@iprba.sk
   • 02/5920 9156, 02/5920 9107
   • Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
   • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Mokrohájska č. 1 842 40 Bratislava IČO: 603 457 DIČ: 2020919153 DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH Druh org.: Štátna rozpočtová organizácia Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 3095 SWIFT/BIC: SPSRSKBA
  • Prihlásenie