• Náš internátny časopis SME OK

  • Školský rok 2020/2021

     Prvé číslo Druhé číslo Tretie číslo        
    

    

    

          

   Školský rok 2019/2020

     Prvé číslo Druhé číslo Tretie číslo        
    

   Úvodná stránka časopisu SME OK, publikovaný našími žiakmi zo SOŠ pre telesne postihnutých žiakov

   Úvodná stránka časopisu SME OK, publikovaný našími žiakmi zo SOŠ pre telesne postihnutých žiakov

   Úvodná stránka časopisu SME OK, publikovaný našími žiakmi zo SOŠ pre telesne postihnutých žiakov

          

   Školský rok 2018/2019

   ÚSPECH ČASOPISU SME OK

   Srdečne gratulujeme celej redakcii časopisu SME OK, ktorý vybojoval jednu z prvých cien od Nadácie Markíza v rámci slávnostného dvojdňového vyhodnotenia súťaže ŠTÚROVO PERO 2019 vo Zvolene, kde sa stretli zástupcovia redakcií stredoškolských a vysokoškolských časopisov a elektronických magazínov. 

     Prvé číslo            
     Sme OK 1-2017  

    

          

   Školský rok 2017/2018

     Prvé číslo Druhé číslo          
     Sme OK 1-2017

    

          

   Školský rok 2016/2017

     Prvé číslo Druhé číslo Tretie číslo        
     Sme OK 1-2017

   Sme OK 3-2017

          

   Školský rok 2015/2016

     Prvé číslo Druhé číslo Tretie číslo        
     Sme OK 1-2016 Sme ok 2-2016 Sme ok 3-2016        

   Školský rok 2014/2015

     Prvé číslo Druhé číslo Tretie číslo        
     2014-2015-1 Sme ok 1 2015 Sme ok 3 2015        

   Školský rok 2013/2014

     Prvé číslo Druhé číslo Tretie číslo        
     Sme ok 1 2014 Sme ok 1 2014        

    

   Školský rok 2012/2013

     Prvé číslo   Druhé číslo   Tretie číslo   Štvrté číslo
         3 číslo SME OK   4 číslo SME OK

    

   Školský rok 2011/2012

     Tretie číslo   Druhé číslo Prvé číslo  
     SME OK 2   SME OK 2 smeOK  

    

   Školský rok 2010/2011

     Tretie číslo Druhé číslo

   Prvé číslo

    
     smeOK smeOK

   smeOK

    

    

    

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
   • jana.chromikova@iprba.sk
   • 02/5920 9156, 02/5920 9107
   • Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
   • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Mokrohájska č. 1 842 40 Bratislava IČO: 603 457 DIČ: 2020919153 DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH Druh org.: Štátna rozpočtová organizácia Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 3095 SWIFT/BIC: SPSRSKBA
  • Prihlásenie