• Ukážky prác žiakov

   •  

     

     

         

   • Vianočný pozdrav

   •  

    Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa dlho teší každý z nás.

    Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha, Vianočnej nálade

    každý z nás podlieha. Zabudnime na smútok,

    zanechajme zvady, buďme k sebe milí, dobrí a majme

    sa radi. Prišiel čas Vianočný, zvonček tíško cinká,

    každému sa splní túžba, aspoň malilinká. Šťastné

    a veselé želajme si spolu, a potom spoločne

    k Štedrovečernému stolu.

     

     

     


  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
   • jana.chromikova@iprba.sk
   • 02/5920 9156, 02/5920 9107
   • Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
   • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Mokrohájska č. 1 842 40 Bratislava IČO: 603 457 DIČ: 2020919153 DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH Druh org.: Štátna rozpočtová organizácia Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 3095 SWIFT/BIC: SPSRSKBA
  • Prihlásenie