• Ukážky prác žiakov

   •  

     

     

         

   • Vianočný pozdrav

   •  

    Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa dlho teší každý z nás.

    Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha, Vianočnej nálade

    každý z nás podlieha. Zabudnime na smútok,

    zanechajme zvady, buďme k sebe milí, dobrí a majme

    sa radi. Prišiel čas Vianočný, zvonček tíško cinká,

    každému sa splní túžba, aspoň malilinká. Šťastné

    a veselé želajme si spolu, a potom spoločne

    k Štedrovečernému stolu.