Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 42 Vyúčtovanie stravných kariet 1 618,32 s DPH Doh o pristupení k RD Zm.č. 224/Prev.ETS/2019/EU 15.02.2021 17.02.2021
Faktúra 208 Varná kanvica, nástenné hodiny, smetný kôš 83,40 s DPH 24/2013/MTZ 15.04.2013
Faktúra 61 Predplatné časopisu Derma revue 2016 19,99 s DPH 4/2016/MTZ
Faktúra 720 Rozsah činnosti autorizovaného dozoru k stavbe "Rekonštrukcia oplotenia areálu " 372,00 s DPH 101/2013/SekR/UR 03.12.2013
Objednávka 73/2014/SekR/UR Tlač ďakovných listov pri príležitosti 50. výročia založenia IPR 25,00 s DPH 16.05.2014 PhDr. Dušan Piršel riaditeľ IPR
Faktúra 130 Plyn 02/2016 2 270,81 s DPH Zm.č. 127/Plyn2015/PTU/P1445/20 09.03.2016 35743565
Objednávka 15/2016/MTZ 740,00 s DPH Ing. Petra Balážová vedúca EU
Faktúra 614 Dodávka potravín 520,92 s DPH Zm.č. 213/Mliečne výr./2018/PTU 11.10.2019
Zmluva Zm.č. 243/KZ2021/EU Kolektívna zmluva na rok 2021 0,00 s DPH 21.12.2020 Základná odborová organizácia, org. č. 0200 - 10404, Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnej služby pri IPR, Mokrohájska č. 1, Bratislava 842 40, IČO:00683949022 PhDr. Dušan Piršel riaditeľ IPR
Objednávka 14/2016/SekR/UR Seminár - Zmena v správe registratúry na Slovensku pre rok 2016 Termín - 16.2.2016 Účastník - Slepánková Zuzana 56,00 s DPH 08.02.2016 EDOS - PEM s.r.o., Tematinská 4, Bratislava 851 05 PhDr. Dušan Piršel riaditeľ IPR
Objednávka 55/2013/MTZ Objednávka pohovky HELENA -poťahová látka alova 68 - čokoládovohnedá - jednofarebná - 3 ks 700.00ââšÂ¬ s DPH 26.08.2013 EXITERIA s.r.o., Vyšehradská č. 1349/2, 128 00 Praha 2 - Nové mesto v.z. Ing. Oczvirková hlavný účtovník
Objednávka 154/2012/SekR/PTU Vypracovanie aktuálnej bezpečnostnej dokumentácie fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti na objekt a chránený priestor, v ktorom sa bude manipulovať s utajovanými skutočnosťami a kde bude umiestnený technický prostriedok 600,00 s DPH 19.11.2012 F.S.C. Bezpečnostné poradenstvo, s.r.o., Oriešková 6, 821 05 Bratislava Ing. Petra Balážová vedúca EU
Objednávka 107/2016/SekR/PTU Drobný údržbársky materiál 224,00 s DPH 18.07.2016 HSP s.r.o., Červeňáková 4, Bratislava 841 01 Ing. Vlastimír Hulvan vedúci PTU
Zmluva 168/ dod.č. 1 k Kup. zm. 141/Ku Zvýšena celková cena počas doby platnosti zmluvy o cenu dodatku č.1 1 680.00 s DPH 23.09.2016 Ivan Kanovský, Pri Kríži 18,
Faktúra 83/2013/MTZ Slovensko - Latinsko a Latinsko - Slovenský slovník 20,00 s DPH 15.10.2013 Martinus sk, s.r.o., M.R. Štefánika 58, 036 01 Martin
Objednávka 26/2021/SekR/UR Online seminár - Súhrnné správy k zákazkám s nízkou hodnotou a výnimkám zo zákona o VO , p. Slepánková 26.3.2021 84,00 s DPH 08.03.2021 OTIDEA s.r.o., Astrová 2/A, Bratislava 821 01, IČO: 47139200 PhDr. Dušan Piršel riaditeľ IPR
Objednávka 1/2021/MTZ Vestník MZ SR na rok 2021, monožstvo 1 ks ročné predplatné 69,00 s DPH 11.01.2021 V OBZOR s.r.o., Exnárova 7, Bratislava 821 03, IČO: 35708956 Ing. Petra Balážová vedúca EU
Objednávka 82/2012/MTZ Leštiace tyčinky podľa priloženého zoznamu. 50,00 s DPH 08.11.2012 Ing. Andrea Oczvirková v.z. hlavná účtovníčka
Objednávka 103/2012/SekR/SOŠ ČasopisDaneaúčtovníctvoročník20131až12 s DPH 18.09.2012 363712171 Ing. Petra Balážová
Faktúra 392 Zmena užívateľov na bezpečnostný systém 70,80 s DPH 90/2018/SekR/PTU 29.06.2018 36242039
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9718
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
   • jana.chromikova@iprba.sk
   • 02/5920 9156, 02/5920 9107
   • Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
   • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Mokrohájska č. 1 842 40 Bratislava IČO: 603 457 DIČ: 2020919153 DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH Druh org.: Štátna rozpočtová organizácia Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 3095 SWIFT/BIC: SPSRSKBA
  • Prihlásenie