Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 73/2019/SekR/PTU Zyxel E-iCard 1 rok UTM licences Bundle 543,00 s DPH 20.06.2019 IZOCOM s.r.o., Pri starej prachárni 13, Bratislava 831 04 Ing. Vlastimír Hulvan vedúci PTU
Faktúra 44 Dodávka potravín 80,69 s DPH Zm.č. 70/Kuch/2013/PTU 22.01.2014 Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka, Čsl. tankistov 149, Bratislav 841 06
Faktúra 28 Dodávka potravín 138,26 s DPH Zm.č. 71/Kuch/2013/PTU 14.01.2014 Mabonex Slovakia spol. s r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01
Faktúra 27 Školenie - Nakladanie s informáciami VS , účastníci - Ing. Ábelová , p. Slepánková 118,00 s DPH 14.01.2014 Proeko BA s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratsilaav 841 06
Faktúra 31 Dodávka potravín 406,10 s DPH Zm.č. 72/Kuch/2013/PTU 15.01.2014 Tomáš Kubinec - Zeleninári, Ladislava Sáru 2, Bratislava 841 05
Faktúra 34 Odvoz separovaného odpadu 4Q/2013 25,90 s DPH Zm.č. SZ91700195 17.01.2014 OLO, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu, Ivanská cesta 22, Bratislav 821 04
Faktúra 38 Dodávka potravín 48,60 s DPH Zm.č. 69/Kuch/2013/PTU 20.01.2014 Roman Štvrtecký ROVAJ, Devínske jazero 6373, Bratislava 841 07
Faktúra 37 Dodávka potravín 38,88 s DPH Zm.č. 69/Kuch/2013/PTU 20.01.2014 Roman Štvrtecký ROVAJ, Devínske jazero 6373, Bratislava 841 07
Faktúra 39 PHM 01.-14.1. 2014 157,90 s DPH Zm.č. 101/000274 21.01.2014 Slovnaft, a.s. , Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
Faktúra 22 Vyúčtovanie ZSE 12/2013 preplatok -109,10 s DPH Zm.č. ZZ140013003;N 21.01.2014 ZSE Energia, a.s. Čulenova6, 816 47 Bratislava 36677281
Faktúra 41 Dodávka potravín 245,36 s DPH Zm.č. 71/Kuch/2013/PTU 21.01.2014 Mabonex Slovakia spol. s r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01
Faktúra 40 Dodávka potravín 202,75 s DPH Zm.č. 71/Kuch/2013/PTU 21.01.2014 Mabonex Slovakia spol. s r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01
Faktúra 46 Dodávka potravín 262,67 s DPH Zm.č. 72/Kuch/2013/PTU 22.01.2014 Tomáš Kubinec - Zeleninári, Ladislava Sáru 2, Bratislava 841 05
Faktúra 45 Vodné stočné 12/2013 1,10 s DPH Zm.č. 687 22.01.2014 Bratisavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislav 29
Faktúra 49 Dodávka potravín 568,78 s DPH Zm.č. 82/Kuch/2013 23.01.2014 Chynoradský Marián, Guothova 15, Bratislava 831 01
Faktúra 21 Paušál za servis - systému MaR v plynovej kotolni IPR 120,00 s DPH Zm.č. 46/2012/Zm.o servise/PTU 13.01.2014 Regulaterm spol. s r.o., Landauova 1, Bratislav 841 01
Faktúra 48 Dodávka potravín 650,28 s DPH Zm.č. 82/Kuch/2013 23.01.2014 Chynoradský Marián, Guothova 15, Bratislava 831 01
Faktúra 46 Aktualizačný poplatok za medicínsky program WinAmbulancia 30,00 s DPH 23.01.2014 Softprogres, s.r.o. , E.Belluša 4, Piešťany 921 01
Faktúra 50 Služby počítačovej siete SANET - členský ročný poplatok 33,00 s DPH Zm.č. ZOD1211507 24.01.2014 SANET, Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, Vazovova 5, Bratislava 812 69
Faktúra 53 Dodávka potravín 13,46 s DPH Zm.č. 71/Kuch/2013/PTU 28.01.2014 Mabonex Slovakia spol. s r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9718
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
   • jana.chromikova@iprba.sk
   • 02/5920 9156, 02/5920 9107
   • Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
   • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Mokrohájska č. 1 842 40 Bratislava IČO: 603 457 DIČ: 2020919153 DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH Druh org.: Štátna rozpočtová organizácia Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 3095 SWIFT/BIC: SPSRSKBA
  • Prihlásenie