• MISS Nepočujúca SR

    • Medzinárodný deň nepočujúcich sa každoročne koná v mesiaci september.  V septembri si celá komunita nepočujúcich pripomína svoj neľahký spoločný údel. Svet ticha je napriek veľkým obmedzeniam plný spolupatričnosti, vzájomnej lásky a porozumenia. Je potrebné neustále prezentovať práva nepočujúcich a vzbudzovať záujem o ich komunitu. Mesto Žilina

     sa 13. a 15. septembra 2013 ponorilo hlbšie
     do sveta ticha svojou záštitou nad Medzinárodným dňom nepočujúcich a MISS Nepočujúca SR.

      

      

     Na MISS Nepočujúca SR sa zúčastnila aj žiačka IV. Ko triedy ANGELIKA BEREZICKÁ, ktorá študuje študijný odbor kozmetik.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
   • jana.chromikova@iprba.sk
   • 02/5920 9156, 02/5920 9107
   • Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
   • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Mokrohájska č. 1 842 40 Bratislava IČO: 603 457 DIČ: 2020919153 DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH Druh org.: Štátna rozpočtová organizácia Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 3095 SWIFT/BIC: SPSRSKBA
  • Prihlásenie