• Medovníčky

     Milá tradícia sa zachováva. S blížiacimi sa vianočnými sviatkami naši žiaci a žiačky na 4. poschodí internátu vyrábali, zdobili a piekli medovníčky. Malé voňavé darčeky pre blízkych i vzdialených upečené s láskou.

     medovníky  Ochutnávka medovníkov  Galéria fotografií


     Vianočné posedenie

     Krásne sviatky vianočné, veselé cesty polnočné, pod stromčekom veľký dar, na Silvestra pekný bál. Na tom bále ľahký krok, potom šťastný Nový rok!

     17. a 18. decembra 2019 sa na VMV uskutočnilo tradičné vianočné posedenie u Dobrého anjela. Aj keď bez snehu, vianočnú atmosféru bolo cítiť z každého kúta internátu. Rozvoniavali nám medovníky, med, vianočný punč, vianočná výzdoba, sviatočný predvianočný čas.

     Stôl plný dobrotami Ozdobený vianočný stromček Učitelia sa bavia na vianočnom večierku 1 Galéria fotografií


     Stolový hokej

     Dňa 16. 12. 2019 sa na úseku VMV v klubovni internátu konal turnaj týždňa. Sily si zmerali žiaci a vychovávatelia v stolovom hokeji. Na dvoch hracích plochách hral každý s každým po 7 minút. Na účastníkov čakali na oplátku pekné ceny aj drobné občerstvenie.

     Žiaci hrají stolnotenisový hokej  Odmeny za turnaj  Galéria fotografií


     Vianočné dýchanky

     Srdečné poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na zorganizovaní „Vianočnych dýchaniek“ dňa 17. 12. 2019. Vrelá vďaka stravovacej prevádzke za vynikajúci vianočný punč a cibuľový chlieb, praktickému vyučovaniu za organizačnú pomoc a vianočné koledy, prevádzkovému úseku za organizačnú a materiálnu pomoc, výchove mimo vyučovania za krásne výrobky a vedeniu IPR a všetkým zamestnancom, kolegom, učiteľom za prajnú atmosféru a úprimnú podporu. Ešte raz Ďakujeme.

     Pedagogický zamestnanci na vianočných dýchankách 1  Pedagogický zamestnanci na vianočných dýchankách 2  Galéria fotografií


     Svätá Lucia – kráľovná zimy

     Od Lucie do Vianoc je presne 12 dní. A podľa toho, aké tie dni budú, také by mali byť aj mesiace v nasledujúcom roku. Trinásty december je vraj najkratší deň roka a hovorí sa, že sv. Lucia ukazuje svoju moc, prináša najdlhšiu noc. Nám priniesol na VMV dievčence zahalené do bielych plachiet, v jednej ruke husacie pierko v druhej ruke metla... aby povymetali zo všetkých kútov internátu temné sily, zlých duchov, choroby a trápenia. Ako nám len teraz bude dobre!

     sv. Lucia na internáte SOŠ pri IPR 1  sv. Lucia na internáte SOŠ pri IPR 2  Galéria fotografií


     Vianočné trhy chránených dielní

     V utorok 10.12.2019 sme sa úspešne zúčastnili Vianočných trhov chránených dielní, ktoré sa každoročne konajú v priestoroch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Predstavili sme na nich zaujímavé vianočné výrobky, ktoré naši žiaci na VMV a PV tvoria a vyrábajú. Ďakujeme MPSVR za pozvanie a ústretovosť.

         Galéria fotografií


     Mikulášsky večierok

     Vo štvrtok 5.12.2019 v predvečer sviatku sv. Mikuláša nás navštívili netradiční hostia Mikuláš a Čert. Po úspešnom a zaujímavom programe, ktorý pre nás pripravili vychovávateľky Mgr. Kupková a Mgr. Zsákovicsová aj hudobnom vystúpení kapely Mokrohraj nasledovalo odovzdávanie darčekov. V balíčkoch dostali naši žiaci teplé ponožky na nôžky a sladké dobroty do nôty... Diskotéka celú slávnosť úspešne zavŕšila. Samozrejme srdečné poďakovanie patrí neziskovej organizácii „Zdravý vývoj“ a taktiež slovenskej firme Fusakle a OD Lamač Tesco za sponzorský dar. Ďakujeme.

     Mikulášsky večierok - vystúpenie žiakov  Mikulášsky večierok - vystúpenie žiakov 2  Mikulášsky večierok - Mikuláš rozdáva darčeky Otvoriť galériu


     FLORBALOVÝ TURNAJ

     Na úseku VMV sa v utorok popoludní 26.11.2019 medzi žiakmi a vychovávateľmi odohral florbalový turnaj za účasti štyroch družstiev. V telocvični IPR si zmerali sily vychovávatelia so žiakmi vo výbornej, športovo bojovnej atmosfére. Za zorganizovanie turnaja ďakujeme Mgr. Martinovi Valachovi aj všetkým zúčastneným, bez ktorých by to nebolo možné. Ďakujeme aj OZ Bez bariér za finančnú výpomoc pri zakúpení vecných cien.

     Tabuľka výsledkov

      
      

     1. miesto

     Supek, Blažek, Kolárik, Slezák, Golík

     9 bodov

      

     2. miesto

     Vozár, Mráz, Jakuba, M. Kasáš, Tobiáš

     6 bodov

      

     3. miesto

     Horváth, Bosý, Bartošová, Kubík

     3 body

      

     4. miesto

     Mgr. Kubálek PhD., Mgr. Valach, Mgr. Kupková, Jarotová, Ferianec, Krajčovič

     0 bodov

      

       Otvoriť celú galériu


     Prevencia chrípky

     Chrípka je choroba, ktorá nás prekvapí hlavne v jeseni a nie je to nič príjemné. Ochladí sa, rozprší, zafúka sychravý vietor a máme ju tu... Kde a ako sa môžeme nakaziť? Aké sú jej príznaky? Ako sa máme liečiť? Ako predchádzať nákaze? Vo štvrtok 21.11.2019 sa v priestoroch internátu na VMV uskutočnila prednáška k prevencii chrípky. O tom všetkom nám erudovane prednášala zdravotná sestra Marta Butková, za čo jej veľmi pekne ďakujeme. A nezabúdajte: Umývajme si ruky!

            

      


     Osvetový program Dental Alarm nás učí starať sa o zuby správne, pravidelne a s radosťou.

     V utorok 19.11.2019 sa na VMV uskutočnila za účasti našich žiakov a hlavne žiakov prvých ročníkov prednáška o ústnej hygiene. V poobedňajších hodinách v spoločenskej miestnosti na 1. poschodí internátu sme sa dozvedeli zaujímavé informácie o tom aké sú príčiny zubných kazov, chorôb ústnej dutiny a iných problémov súvisiacich s ochorením zubov. Vyskúšali sme si správnu techniku čistenia zubov. Žiaci spoznali súvislosti medzi zubným povlakom a ochoreniami zubov. Naučili sa, ako týmto ochoreniam predchádzať, ako sa správne stravovať. Zároveň chceme poďakovať Dental Alarmu a pani zubárke za užitočný sponzorský dar - zubné a medzizubné kefky. Ďakujeme.

                      


     Kalimbohranie

     Vo štvrtok 14. 11. 2019 sa v spoločenskej miestnosti internátu konal druhý ročník workshopu pod názvom "Kalimbohranie". Spoločný projekt Erasmus+, našej školy a výchovy mimo vyučovania na ktorom sa zúčastnili žiaci prvých ročníkov, učitelia, vychovávatelia, pani zástupkyňa pre TV a pán zástupca pre VMV, sa niesol v znamení pohody a odbúravania stresu. Boli to príjemné chvíle strávené s lektormi zo stredného Slovenska plné vzájomného počúvania, ale aj rozprávania sa o výrobe kalimby a jej rôznorodého využitia pri muzikoterapii.

                    


      Youth for Equality,  Erasmus + s názvom „Spread Ability“

     V dňoch 3 – 10 Novembra 2019 organizovalo občianske združenie Youth for Equality tréningový kurz Erasmus + s názvom „Spread Ability“, kde spolu hosťovalo 24 pracovníkov s mládežou z ôsmych krajín – Turecko, Grécko, Španielsko, Veľká Británia, Rumunsko, Srbsko, Bulharsko a Slovensko. Hlavným cieľom projektu bolo pretváranie neformálnych aktivít, ktoré poznáme z krátkodobých mobilít tak, aby sa do nich mohli jednotlivci s rôznym druhom postihnutia bez prekážok zapájať a viac sa tak integrovať do spoločnosti. Počas intenzívneho šesťdňového tréningu, kde si účastníci vymieňali svoje skúsenosti a zlepšovali si svoje poznatky v oblasti, vytvorili spolu aj nové neformálne aktivity, ktoré si dňa 7.11.2019  vyskúšali priamo v praxi na výchove mimo vyučovania /internáte/ Strednej odbornej školy na Mokrohájskej 1. Workshop bol mimoriadne prínosný a úspešný nielen pre našich účastníkov projektu, ale aj pre samotných žiakov školy, ktorí si tak mali možnosť precvičiť angličtinu a učiť sa cez túto skúsenosť a zážitok. Vďaka skúseným školiteľom zo Slovenska (Martina Pitrovská) a Grécka (Argyris Choulias) si účastníci projektu osvojili základné pravidlá neformálnych aktivít v práci s mládežou s postihnutím. Celkovým výstupom projektu bude manuál pre ďalších pracovníkov s mládežou/občianske združenia/dobrovoľníkov, ktorých táto problematika zaujíma a pre ktorých bude prínosná. V neposlednom rade žiaci spoznali mladých ľudí z iných krajín a interaktívne sa zapojili do aktivít. Stretnutie poskytlo aj možnosť precvičiť si angličtinu v praxi.

                      


     Halloween

     Dušičky sú spojené so silnými slovenskými tradíciami. Spomíname na našich predkov a navštevujeme ich posledné miesto odpočinku. V posledných rokoch sú však aj u nás čoraz populárnejšie aj tradície z USA. Centrom Halloweenu je v internáte tretie poschodie. Večierok tento rok mal bohatý program: maľovanie na tvár, vyrezávanie tekvíc, pečenie tekvicových semiačok a nakoniec smiešno – strašidelný film. Záujem o túto akciu bol zo strany chlapcov aj dievčat výrazný.

                    


     • Vychádzky

     • Stredy sú v internáte tradičné vychádzkové dni. Niektorí žiaci idú radi do sveta sami, niektorí v skupinách, a niektorí s pánom vychovávateľom Kubálekom. Pán vychovávateľ pozná scenérie mesta aj prírody. Má bohaté vedomosti z oblasti histórie aj architektúry. A zvláda aj túry. Roky skúseností zabezpečujú, že sa vie vynájsť aj v horšom počasí a vie, kde majú žiaci vstupy zadarmo a čo sa oplatí vidieť. V prvých dvoch mesiacoch školského roka žiaci spolu s ním navštívili okrem iného aj tieto lokality: Devínska Kobyla, Bratislavský hrad, Botanická záhrada, Železná studienka a mnohé iné.
     •  

                    

      


     Projekt Život mladých pod kontrolou realizovala Nadácia pre deti Slovenska a projekt podporil Nadačný fond Johnson Controls v Nadácii Pontis.

     V marci sa pani vychovávateľka Kupková a pán vychovávateľ Kubálek zúčastnili vo Zvolene workshopu v rámci projektu Život mladých pod kontrolou na tému Rozvoj sociálno-finančnej gramotnosti u žiakov. Workshop zrealizovala Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci so spoločnosťou Johnson and Controls.

     Ciele workshopu boli Informovať o projekte Život mladých pod kontrolou a jeho aktivitách a oboznámiť sa s metodikou na rozvoj sociálno-finančného vzdelávania pre znevýhodnené deti a mladých dospelých žijúcich v Centrách a internátnych školách. Workshopu sa zúčastnilo 15 pedagógov z rôznych zariadení z celého Slovenska.

     Workshop bol zameraný najmä na praktické aktivity so žiakmi v oblasti finančnej gramotnosti. Od marca do októbra boli so žiakmi realizované aktivity zamerané na finančnú gramotnosť na naplánovanie čerpania 200 eurového grantu z projektu. Následne boli zakúpené: florbalové hokejky a loptičky, plávacie čiapky, plávacie okuliare, hrací stolový hokej a šiltovky ako ceny do internátnych akcií.

     9.10.2019 bolo ukončenie projektu formou prezentácie priebehu aktivít a ich výsledkov v Bratislave vo firme Johnson and Control, ktorého sa zúčastnili naši žiaci. Podpredseda žiackej školskej rady Alexandra Petrášová a referent pre styk s verejnosťou Richard Štein.

          


     Slávnostná imatrikulácia je úspešne za nami.

     Vo štvrtok 17.10. o 17:00 nastala tá výnimočná chvíľa kedy sme medzi sebou oficiálne privítali prvákov. V rámci kultúrneho programu si žiaci užili spoločenské tance, spev, hudobnú kapelu Mokrohraj, recitáciu aj herecké výkony. Celým programom sprevádzalo príjemné moderátorské duo. Prváci boli Mokrošom, našim maskotom, vyzvaní na podpis do imatrikulačnej knihy a následne boli obdarovaní ručne kresleným tričkom. Noví žiaci sa aj zaviazali byť dobrými Mokrohajčanmi formou sľubu. Oslavu tejto chvíle doplnilo tortové hodovanie a hry o sladké výhry. Nasledovala tanečná disko zábava s DJ Čoko.

       Viac fotiek v galérii


     Návšteva divadla

     V utorok 15.10. sme sa vybrali do nášho obľúbeného divadla Astorka, ktoré sídli v centre mesta a máme k nemu aj dobré dopravné spojenie. Predstavenie Jama deravá bolo originálne a vtipné a veľmi nás zaujalo.
     Aký je typický Slovák a aká je typická Slovenka? Slovensko... aká je tá naša krajina? Ako to vyzerá na našich úradoch? Vieme sa dovolať spravodlivosti?... a teda, ako sa nám žije na našom Slovensku? Inscenácia vychádza z reálnych štatistík, prieskumov verejnej mienky, sčítania ľudu a novinových článkov. Vďaka stavu našej ekonomiky, politickej kultúry, morálky, smerovania našej spoločnosti, podávame sarkastický obraz o Slovensku.


     Divadelná sezóna zahájená! Išli sme do divadla lepšie pochopiť dobu a osobnosti ktoré sa zaslúžili o demokraciu. Cez život a kariéru A. Dubčeka mohli naši žiaci pochopiť život v období socializmu a pripomenúť si päťdesiate výročie invázie okupačných vojsk Varšavskej zmluvy, ktoré v noci 21. augusta 1968 vstúpili na územie Československa. Zaujali nás osobné výpovede a spomienky hercov. Ďakujeme za zážitok a tešíme sa ako tento zážitok využijeme pri tvorbe záložiek na tému: Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu.

      

      

      


     REKONŠTRUKCIA IZIEB

      
     V internáte nás po prázdninách privítali viaceré krásne zrekonštruované izby. Ďakujeme! 
      
         
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
   • jana.chromikova@iprba.sk
   • 02/5920 9156, 02/5920 9107
   • Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
   • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Mokrohájska č. 1 842 40 Bratislava IČO: 603 457 DIČ: 2020919153 DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH Druh org.: Štátna rozpočtová organizácia Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 3095 SWIFT/BIC: SPSRSKBA
  • Prihlásenie