•  

      

     __________________________________________________________________________________________________

     7. DECEMBRA 2020 

     Sviatok sv. Mikuláša

     Predsa k nám zavítal Mikuláš. Po všetkých peripetiách prišiel ovešaný ponožkami od firmy Fusakle, ktoré nám sponzorsky vybavila PaedDr. Višňovská. Zima je zima a nohy mať v teple je vec výborná. Anjel s Čertom na nás tiež nezabudli a obdarovali žiakov sladkosťami a dobrou náladou. Ďakujeme.

     _____________________________________________________________________________________________________

     30. 11. –  6. 12. 2020

     Čo vieš o Slovensku v anglickom jazyku

     Aby človek vedel správne prezentovať svoju krajinu, mal by o nej vedieť aspoň základné informácie v anglickom jazyku. Nie je nezvyčajné, že v zahraničí nás ešte stále považujú za Československo alebo si nás mýlia so Slovinskom. Hovoriť zaujímavosti o svojej krajine je dôležité, pretože tak si nás v zahraničí ľahšie zapamätajú.

     V dňoch 30.11. – 6.12. mali žiaci možnosť zúčastniť sa anglického kvízu, ktorý prebiehal online. Kvíz bol zameraný na základné vedomosti o našej krajine v anglickom jazyku. Do aktivity sa zapojilo 10 účastníkov a prišlo nám 23 odpovedí, pričom niektorí vyvinuli opakovanú snahu vylepšiť svoje skóre. Plný počet bodov (10/10) dosiahli 4 účastníci a to Karolína Kukuľová, Lukáš Gabriel, Viliam Verner a na niekoľký pokus aj Jiahao Ye. Zúčastnení mali možnosť si prevziať sladkú odmenu. Žiakom, ktorí sa do aktivity zapojili ďakujeme, víťazom blahoželáme a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity.

     Odkaz na kvíz: https://forms.gle/5rwQB7HvSQzeXzNZ8

     Vychovávateľka Mgr. Katarína Eliášová

     ______________________________________________________________________________________

     23. 11. –  6. 12. 2020

     Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

     Zapojili sme sa do milej akcie, ktorú nám sprostredkovala pani učiteľka PaedDr. Višňovská a za úsek VMV bola koordinátorkou pani vychovávateľka Mgr. Solomajerová. Naplniť peknými darčekmi krabice pre našich seniorov bola výzva. Napokon sa to podarilo a zapojilo sa veľa žiakov, vychovávateľov, učiteľov a ostatných zamestnancov IPR. Naše krabice sa dostali k seniorom do Karlovej Vsi a Lamača. Prajeme Vám krásne sviatky, plné pohody, lásky a samozrejme zdravia.

     ______________________________________________________________________________________

     16. OKTÓBRA 2020

     Výlet na Devínsku Kobylu 

     Na novú rozhľadňu a starú vyhliadku s prístreškom. Pekný výlet s pánom vychovávateľom Mgr. Kubálkom PhD. absolvovali naši internátni žiaci.

     ______________________________________________________________________________________

     1. OKTÓBRA 2020

     Pani vychovávateľka Zemančíková sa na vzdelávaní učila pracovať s aplikáciou Actionbound. Táto aplikácia je určená na učenie sa zábavou. Slúži na tvorbu a správu hier (tzv. boundov), cez mobilnú aplikáciu sa vytvorené boundy hrajú. Všetko je to krásne jednoduché a zadarmo! Pátracie hry, ktoré sa odohrávajú v krajine či uliciach mesta, majú vo vzdelávaní veľký potenciál. Sú zábavné, teambuildingové a žiaci sa počas nich učia svojou vlastnou aktivitou. Buduje sa nimi nielen spolupráca, ale aj záujem o miesto v ktorom žijeme (alebo v ktorom sme na návšteve). Keďže máme teraz obdobie korony, tak spolu s pani vychovávateľkou Vyslúžilovou vymysleli pre žiakov z 3. poschodia aktivity na internáte. Žiaci po dvojiciach až trojiciach s rúškami a odstupmi si stiahli aplikáciu Actionbound.

     Plnili úlohy: 1. kvíz o jedle

     2. vzdelávacie otázky do 5 sekúnd

     3. písanie krátkeho príbehu na 5 daných slov

     4. prečítanie príbehu

     Za každú splnenú úlohu žiaci dostali jednu časť toustu (šunku alebo syr alebo toust alebo kečup). Našich chlapcov aktivita pobavila, veľa ich naučila a ako výhru k tomu si sami zapiekli a vychutnali chutný toust ;)

     _____________________________________________________________________________________________________

     SEPTEMBER 2020

     Počas septembrových teplých a slnečných dní sme so žiakmi trávili veľa času v areáli. Hrali sme futbal, basketbal, begbinton, debatovali sme a tí zručnejší vyrábali s pani vychovávateľkou Vyslúžilovou pletené náramky. Žiaci si ich vyrábali ako darček pre rodičov, kamarátov a priateľky.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
   • jana.chromikova@iprba.sk
   • 02/5920 9156, 02/5920 9107
   • Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
   • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Mokrohájska č. 1 842 40 Bratislava IČO: 603 457 DIČ: 2020919153 DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH Druh org.: Štátna rozpočtová organizácia Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 3095 SWIFT/BIC: SPSRSKBA
  • Prihlásenie