Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 413 Vodné, stočné a zrážky 06/2015 773,62 s DPH Zm.č. 687 a č. Z938 06.07.2015 BVS, a.s., prešovská 48, Bratislava 826 46
Faktúra 772 Vŕtacie kladivo 369,94 s DPH 155/2013/SekR/PTU 13.12.2013 A-Z Stroje, spol. s r.o., Trenčianska 66, Bratislava 821 09
Faktúra 756 Kancelárske stoličky 157,20 s DPH 164/2013/SekR/PTU 10.12.2013 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava 811 06
Faktúra 755 Kancelárska stolička 227,98 s DPH 163/2013/SekR/PTU 10.12.2013 Beami, s.r.o., Jungmanova 14, Bratislava 851 01
Faktúra 698 Trávny traktor so snehovou frézou 5 349,60 s DPH Zm.č. 94/Kap./2013/PTU 10.12.2013 Gazda, spol. s r.o., Hodonínska 7/A, Bratislava841 03
Faktúra 761 Oprava kopírovacieho stroja 165,00 s DPH 162/2013/SekR/ZU 11.12.2013 Ján Matlovič, Estónska 46, Bratislava 821 06
Faktúra 760 Dodváka potravín 244,27 s DPH Zm.č. 72/Kuch/2013/PTU 11.12.2013 Tomaš Kubinec - Zeleninári, Ladislava Sáru 2, Bratislava 841 05
Faktúra 766 Tel. hovory mobil 11/2013 180,62 s DPH Zm.č. 5100004022 12.12.2013 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislav 817 62
Faktúra 765 Montáž meracieho transformátora prúdu 211,20 s DPH 138/2013/SekR/PTU 12.12.2013 Krištofič Miroslav - STRATUS, Starobystrická 73, Zálesie 900 28
Faktúra 764 Vodné stočné 11/2013 1 149,82 s DPH Zm.č. 687 12.12.2013 Bratisavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislav 29
Faktúra 762 Servisná prehliadka 93,84 s DPH 134/2013/SekR/PTU 12.12.2013 EART RESOUCES s.r.o., Sabinovska 10, Bratislav 821 02
Faktúra 768 Vypracovanie projektovej dokumentácie k stavbe "Prestavba ubytovacieho zariadenia pre vozičkárov 18 850,00 s DPH Zm.č. 85/Kap./2013/PTU 12.12.2013 Ing. Ján Bocora, Vinohradnícka 40, Limbach 900 91
Faktúra 767 Fyzioterapeutický prístroj 2 851,20 s DPH Zm.č. 95/Kap./2013/PTU 12.12.2013 VAMEL Meditec spol. s r.o., Pánska dolina 80, Nitra 949 01
Faktúra 763 Prenájom stánku a vitríny JUVYR 49,80 s DPH 151/2013/SekR/SOŠ 12.12.2013 MP spol. s r.o., Rešetkova 15, Bratislava 831 03
Faktúra 774 Stravovacie poukážky 198,00 s DPH 167/2013/SekR/EU Zm.č.38/EU/Lechq/2012 13.12.2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava 821 01
Faktúra 773 Dodávka potravín 254,83 s DPH Zm.č. 68/Kuch/2013/PTU 13.12.2013 Agrospol Kysuce s.r.o., Svrčinovec 357, 023 12 Svrčinovec
Faktúra 771 Kancelársky stôl 369,84 s DPH 165/2013/SekR/PTU 13.12.2013 Raffaelis IDE s.r.o., Kostolná 18, Valaliky
Faktúra 758 Dodávka potravín 32,40 s DPH Zm.č. 69/Kuch/2013/PTU 10.12.2013 Roman Štvrtecký ROVAJ, Devínske jazero 6373, Bratislava 841 07
Faktúra 789 Predplatné DUO 2014 72,00 s DPH 104/2013/MTZ 17.12.2013 Poradca s.r.o.,Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
Faktúra 780 Oprava vetracej šachty do kotolne 995,56 s DPH 148/2013/SekR/PTU 17.12.2013 AMARI spol. s.r.o., Moyzesova 2, Stupava 90031
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9718
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
   • jana.chromikova@iprba.sk
   • 02/5920 9156, 02/5920 9107
   • Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
   • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Mokrohájska č. 1 842 40 Bratislava IČO: 603 457 DIČ: 2020919153 DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH Druh org.: Štátna rozpočtová organizácia Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 3095 SWIFT/BIC: SPSRSKBA
  • Prihlásenie