Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 73/2019/SekR/PTU Zyxel E-iCard 1 rok UTM licences Bundle 543,00 s DPH 20.06.2019 IZOCOM s.r.o., Pri starej prachárni 13, Bratislava 831 04 Ing. Vlastimír Hulvan vedúci PTU
Faktúra 374 Výmena opotrebovaných častí kosačky 123,79 s DPH 71/2013/SekR/PTU 02.07.2013 Gazda, spol. s r.o., Hodonínska 7/A, 841 03 Bratislava
Faktúra 376 Dodávka potravín 140,95 s DPH Zm.č. 72/Kuch/2013/PTU 03.07.2013 Tomáš Kubinec - Zeleninári, Ladislava Sáru 2 , Bratislava
Faktúra 377 Paušál za servis výťahu 135,43 s DPH zm.č. ZOD 011011106 03.07.2013 Výťahy RENOVALIFT s.r.o., Hlavná 448, 010 09 Žilina - Bytčica
Faktúra 378 LCD monitor 220,00 s DPH 66/2013/SekR/CSPR/SOŠ 03.07.2013 IZOCOm Róbert Mokráň, Pri starej prachárni 13, 831 04 Bratislava
Faktúra 379 IT - údržba, oprava dataprojektoru 58,50 s DPH 68/2013/sekr/PTU 03.07.2013 IZOCOm Róbert Mokráň, Pri starej prachárni 13, 831 04 Bratislava
Faktúra 380 Dodávka potravín 86,54 s DPH zm.č. 68/Kuch/2013/PTU 03.07.2013 Agrospol Kysuce s.r.o., Svrčinovec 357, 023 12 Svrčinovec
Faktúra 381 aSc agenda Komplet Malotriedka ZŠ - agenda ASC školský rok 2013/2014 199,00 s DPH 03.07.2013 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava
Faktúra 98 Odvoz kuchynského odpadu 45,00 s DPH Zm.č. 125/Bioodpad/2015/PTU 17.02.2017 INTA s.r.o., Rybárska 758/18, Trenčín 911 01
Faktúra 382 Nájomne za plyn fľaše 6/2013 109,44 s DPH Zm.č.164982 04.07.2013 MESSERTatragasspol. s.r.o., Chalupková 9, 819 44 Bratislava
Faktúra 371 Preddavok za dodávku zemného plynu 7/2013 1 456,00 s DPH Dodatok č. 5/2013 k zmluve S kl 02.07.2013 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Faktúra 372 Plyn MO záloha kuchyňa 7/2013 31,00 s DPH Zm.č. 111318 02.07.2013 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Faktúra 373 Plyn MO záloha ZD 7/2013 13,00 s DPH Zm.č. 111320 02.07.2013 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Faktúra 369 Chrániče na matrace 504,00 s DPH 45/2013/MTZ 01.07.2013 GOLD.BED, s.r.o., Pekárska 11, Trnava 917 01
Faktúra 367 Dodávka potravín 153,60 s DPH zm.č. 70/KUCH/2013/PTU 28.06.2013 Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka, Čsl. tankistov 149, Bratislava 841 06
Faktúra 368 Dodávka potravín 276,93 s DPH Zm.č. 71/Kuch/2013/PTU 28.06.2013 Mabonex Slovakia spol. s r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01
Faktúra 375 Dodávka potravín 15,84 s DPH Zm.č. 69/Kuch/2013/PTU 03.07.2013 Roman Štvrtecký ROVAJ, Devínske jazero 6373, 841 07 Bratislava
Faktúra 385 Vonkajšie žalúzie C50 v počte 3 kusov pre administratívu 675,00 s DPH 54/2013/SekR/PTU 08.07.2013 OLIGO, s.r.o., Paláriková 13, Bratislav 811 04
Faktúra 366 Dodávka potravín 244,39 s DPH zm.č. 68/Kuch/2013/PTU 27.06.2013 Agrospol Kysuce s.r.o., Svrčinovec 357, 023 12 Svrčinovec
Faktúra 393 Telefonné hovory 6/2013 171,68 s DPH Zm.č. ZOP 14.12.2006 12.07.2013 SlovakTeleko, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 817 62
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9718
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
   • jana.chromikova@iprba.sk
   • 02/5920 9156, 02/5920 9107
   • Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
   • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Mokrohájska č. 1 842 40 Bratislava IČO: 603 457 DIČ: 2020919153 DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH Druh org.: Štátna rozpočtová organizácia Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 3095 SWIFT/BIC: SPSRSKBA
  • Prihlásenie