• Exkurzia vo Volkswagene

      Dňa 15.1.2020 sa naši žiaci zúčastnili exkurzie s názvom ,,Elektromobilita a hybridný pohon" vo VOLKSWAGENE. Prehliadku dvoch hál závodu s našimi žiakmi a pedagógmi absolvovali aj školy SOŠ Koceľová a ZŠ Vlastenecké. Spolupráca vznikla ako súčasť odmeny za účasť na Mikulášskom turnaji vo futbale a florbale.                                                                        Mgr.Martin Valach, učiteľ

     • Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo

      Celá škola blahoželá úspechu našej žiačky Kristíny Hertlovej II. TAP, ktorá v silnej konkurencii stredných odborných škôl z Bratislavy, získala krásne 3. miesto v  okresnom kole v olympiáde v anglickom jazyku. Kto usilovne pracuje, sny sa môžu stať skutočnosťou. 

                                                                                                    PaedDr.Petra Višňovská, učiteľka anglického jazyka

     • Riaditeľské voľno dňa 20.12.2019 a vianočné prázdniny od 23.12.2019 do 7.1.2020

      Organizácia vyučovania:

      Vo štvrtok 19.12.2019 končí vyučovanie o 11.35 h. Povinný odchod žiakov z internátu je 19.12.2019 do 12.00 h.

      Vyučovanie začína po vianočných prázdninách v stredu 8.1.2020 a učí sa podľa rozvrhu hodín ako v párny týždeň.

      Príchod žiakov na internát je v utorok 7.1.2020.

       

      Želám príjemné prežitie Vianočných sviatkov.
      Mgr. Jana Chromíková, riaditeľka školy

     • POZVÁNKA

      SOŠ - Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
      VÝCHOVA MIMO VYUČOVANIA - VMV Mokrohájska 1, 84240 Bratislava 4

      Milí žiaci, milí zamestnanci, kolegovia
      srdečne Vás pozývame
      na
      Vianočné dýchanky
      v areáli IPR
      na Mokrohájskej ulici č. 1
      dňa   17. 12. 2019    
      o     10:30 – 12:30
      Tešíme sa na VÁS
      pohostením, darčekmi, vianočnou atmosférou

     • Erasmus + Krátkodobé školiace podujatia pre zamestnancov

      Erasmus + Krátkodobé školiace podujatia pre zamestnancov
      Projektová aktivita – ESTÓNSKO, 25-28.11 2019
      Project contract number (2019-1-EE01-KA229-051598_3)
       

      Erasmus + Krátkodobé školiace podujatia pre zamestnancovProjektová aktivita – ESTÓNSKO, 25-28.11 2019Project contract number (2019-1-EE01-KA229-051598_3) Projektová aktivita – ESTÓNSKO, 25-28.11 2019

      Projektová aktivita – ESTÓNSKO, 25-28.11 2019Do galérie Erasmus + Projektová aktivita – ESTÓNSKO, 25-28.11 2019 boli pridané fotografie.

      Od 25. Novembra  do 28. Novembra 2019, sa 3 špeciálny pedagógovia a 1 rehabilitačná sestra z našej školy zúčastnili projektovej aktivity vrámci projektu Erasmus + "Zvládanie študentov s problémovým správaním" v Pärnu Paikese Kool,  v Estónsku. Zúčastnili sa otvorených hodín, workshopov a absolvovali alternatívnu komunikačnú prezentáciu. Cieľom tejto zahraničnej pracovnej cesty bolo podeliť sa o skúsenosti, preukázať a porovnať kompetencie špeciálneho pedagóga. Aktivity boli zamerané na zvládanie problémového správania žiakov, podporovanie profesionálneho rozvoja učiteľov a iných školských pracovníkov ako aj na medzinárodnú spoluprácu.

      Na tomto Erasmus+ projekte participujú 4 školy a má trvanie 2 roky. Projekt spolufinancovala európska komisia v rámci programu Erasmus+.

      Žiaci so špeciálnymi potrebami na týchto školách vo všetkých štyroch školách pociťujú potrebu vymieňať si skúsenosti a rozširovať svoje horizonty týkajúce sa problémového správania študentov. Počas 4 dní v Parnu škole sme absolvovali celý rad otvorených hodín z rôznych predmetov. Súčasťou programu boli predmety: varenie, joga, matematika, estónčina, hudobná výchova, výtvarná výchova, motorické zručnosti, canisterapia, Bee-Bot Workshop pre programovateľné mini-roboty, a workshop pre študentov s osobitnými potrebami. 28. novembra, sme navštívili zdravotné centrum – Mental Health Care pre deti a mládež v Pärnu County, kde nám rehabilitačný špecialista predstavil jednotlivé oddelenia a terapie, ktoré sú poskytované pre deti a mládež.

      V máji 2020 je naplánovaná projektová aktivita u nás na Slovensku v SOŠ Mokrohájska 1, Bratislava. Na tejto aktivite budeme hostiť 12 účastníkov mobility z Macedónska, Lotyšska a Estónska. Bude nám cťou predstaviť našu organizáciu, náš systém výučby a takisto prístup špeciálnych pedagógov a samozrejme systém komplexnej špeciálno pedagogickej starostlivosti, ktorú naša škola žiakom poskytuje.

      Pripravila: Mgr. Petronela Ladecká, PhD. (projektový manažér)

     • Zdravá ústna hygiena

      Dňa 19.11.209 (utorok) o 17:00 hod. sa uskutoční workshop zameraný na zdravú ústnu hygienu.

      Zúčastnia sa ho žiaci 1. ročníkov v spolupráci s organizáciou Dental Alarm.

      Zodpovedný Mgr. M. Višňovský

     • PIŠQWORKY

      Dňa 21.11.2019/štvrtok od 7.45 do cca 15.00h sa vybraní žiaci našej školy  zúčastnia okresného kola v logickej hre Pišqworky na súkromnom gymnáziu Mercury v Petržalke.

      Mgr.Veronika Luptovská

     • EXPERT GENIALITY SHOW

      Dňa 28.11.2019/štvrtok sa uskutoční vedomostná súťaž Expert geniality show v budove školy počas 1. - 2. vyučovacej hodine. Súťaže sa zúčastnia vybraní žiaci z tried: I.MS, II.E, PT, II.MPS, I.KO, II.TAP.

      PaedDr.Petra Višňovská

     • Informatická súťaž iBobor

      V dňoch  12. 11. od 9:30 do 13:30 a  14. 11. od 9:30 do 13:30 sa žiaci odboru MPS, plus vybraní žiaci a žiačky školy, zúčastnia online celoslovenskej súťaže iBobor.

       

      Ing. Alena Červená

     • Kalimbohranie

       

      Dňa 14.11.2019 o 14.00 hod  pripravujeme  workshop v spolupráci so školským  európskym projektom ERASMUS – Zvládanie problémového správania detí v škole. Workshop sa uskutoční v spoločenskej miestnosti na 1.poschodí.   Workshopu sa zúčastnia žiaci I.TAP a I. MPS v rámci etickej výchovy - 7. a 8. vyučovacia hodina  ( 16 žiakov).

      PaedDr.Petra Višňovská, Mgr.Petronela Ladecká koordinátorka ERASMUS+

     • Exkurzia do salónu MEDEA

      Dňa 11.11.2019 sa žiačky I.Ko, II.KO, IV.KO a 1 žiačka z PT zúčastnia odbornej exkurzie v kozmetickom salóne MEDEA od 10.00 - 12.00 h.

      PhDr.Bronislava Vojteková

     • Vedecká cukráreň

      Dňa 5.11.2019, v čase od 8. 30 do 11.00 h sa žiaci PT, I.KO, II.KO zúčastnia v Centre vedecko-technických informácií SR prednášky spojenej s besedou na tému: Ohrozené druhy na Slovensku. 

      Mgr.Veronika Luptovská

     • Svetový týždeň BOZP

      21. - 25.10.2019 sa koná Svetový týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Dňa 23.10.2019/štvrtok o 10.00 h sa na našej škole žiaci I.TAP, II.TAA, II.TAB, III.TAP  zúčastnia besedy s bezpečnostným technikom IPR Ing.Kováčom v učebni 607. 

      PaedDr.Petra Višňovská

     • Beseda

       

      24.10. 2019 sa uskutoční prednáška s besedou na tému: "Prevencia-Onkologická výchova" pre žiakov I.ročníkov a PT. Stretnutie sa uskutoční o 10,00 v budove školy v triedach 615 a 606.

      PhDr.Bronislava Vojteková, koordinátorka prevencií

     • Vedecká cukráreň

      Dňa 22.10. 2019 o 9:00 sa žiačky a žiaci I. MPA, I. MPB, IV.KO, IV.MPS zúčastnia prednášky a diskusie na tému MIKROPLASTY - MALÝ VEĽKÝ PROBLÉM PRE NAŠU ZEM v Bratislavskej vedeckej cukrárni v CVTI SR.

      Odchod zo školy: 8.30 hod.

      Predpokladaný príchod: 11:00 hod.

      Pedagogický dozor: Mgr. Janikovská, Mgr. Šályová, Mgr. Kováčová

     • ZENIT 2019

      V mesiaci október prebehlo školské kolo ZENIT v elektrotechnike a strojárstve. Zučastnili sa ho žiaci odborov mechanik počítačových sietí,mechanik opravár - stroje a zariadenia a elektrotechnika -výroba aprevádzka strojov a zariadení. Na slávnostnom vyhodnotení a odovzdávanídiplomov a cien sa zúčastnili aj riaditeľ IPR a riaditeľka SOŠ.

     • Jesenná škola

      V dňoch 9. - 13.10.2019 sa uskutoční jesenná škola: Študenti a študentky proti extrémizmu v Smižanoch, za našu školu boli vybrané 3 študentky, ktoré sa prihlásili na workshop vizuálneho umenia a divadla.Nadácia milana Šimečka hradí ubytovanie, stravu a cestovné.                         PaedDr.Petra Višňovská

     • Slávnostná imatrikulácia

      Srdečne pozývame na slávnostnú imatrikuláciu žiakov prvého ročníka a prípravnej triedy, ktorá sa uskutoční 17. októbra 2019 o 17:00 v jedálni IPR.

     • Svet médií

      Dňa 7. 10. 2019 sa zúčastnia kultúrnej akcie Svet médií 5 v DK Nivy žiaci týchto tried:PT, II. MO, II. KO, III. TAP, I. MS. I.ME, I.VS. T: 1. - 3. vyučovacia hodina 

      Mgr.Mária Berdisová

     • Jesenné účelové cvičenie

      Dňa 4.10.2019 sa uskutoční pre žiakov 1. a 2.ročníka ( Triedy :I.KO, I.PKN, I.TAP, I.MPS, II.E, II.MO, II.KO, II.MPS, II.TAA, II.TAB, II.ZK,  ) účelové cvičenie od 8.00 - 13.30 h. 

      Trasa cvičenia: areál IPR – Železná studnička a späť

      Obsah účelového cvičenia:

      • Zdravotná príprava
      • Riešenie mimoriadnych udalostí
      • Záujmové technické činnosti a športy
      • Pohyb a pobyt v prírode                                                                                                                                                                                            Mgr.Barbara Széliová, vedúca účelového cvičenia
     • Exkurzia do Modry

      Dňa 1.10.2019 (utorok), v čase od 7:50 hod. do 12:30 hod., sa vybraní žiaci a žiačky I. KO, II. MO, II. TAP a III.PKN zúčastnia literárno-historickej exkurzie s názvom Po stopách Ľudovíta Štúra v Modre. Navštívia modranský cintorín a Múzeum Ľudovíta Štúra s jeho pamätnou izbou.

      Pedagogický dozor: Mgr. Kováčová, Mgr. Janikovská 

     • Zajtra, 13.9. 2019, zmena!

      Žiaci a učitelia prídu do hlavnej budovy IPR, kde bude  prebiehať vyučovanie,  v čase od 8.00 do 12.25 pre niektoré triedy je pripravený náhradný program s triednym učiteľmi. Od pondelka, 16.9.2019 vyučovanie bude podľa rozvrhu aj v budove školy.

     • Otvorenie školského roku 2019/2020

      Milí žiaci,slávnostné otvorenie školského roku 2019/2020 sa uskutoční v pondelok 2. septembra 2019 o 8.30 h v telocvični IPR.V novom školskom roku vám želám veľa úspechov, radosť z učenia a dobrý pocit z kvalitne vykonanej práce.Mgr. Jana Chromíková, riaditeľka školy

     • Účelové cvičenie

      Dňa 27.6 2019 sa uskutoční celodenné Účelové cvičenie pre 1. a 2. ročníky žiakov SOŠ.

      Účelové cvičenie bude zamerané na Zdravotnú prípravu, Požiarnu ochranu a zároveň žiaci absolvujú turistický pochod na Železnú studničku.

     • Zábavné centrum ATLANTIS v Leviciach

      Dňa 26.6.2019 / streda sa uskutoční exkurzia pre žiakov I.MPS, I.TAA, I.TAB, I.MO, I.E, II.MPS, I.KO, III.KO, I.MT, I.VS do zábavného centra programu Atlantis v Leviciach. Ostatní žiaci budú mať iný náhradný program.

      http://www.atlantiscenters.sk/programy-pre-skoly/  

      Odchod autobusom a jedným mikrobusom o 7.30 h spred IPR. Príchod do Bratislavy o cca 15.00 h.

      Obedové balíčky si žiaci  prevezmú pri raňajkách. Poistenie a časť vstupného hradí Občianske združenie Bez bariér. Cena vstupenky: 5,40 € ( 3 kultúrne poukazy, 2.00€ hradí žiak, 0,40 € hradí Občianske združenie Bez bariér ).

      Vedúca autobusu: Ing.Eva Bistáková.

      Vedúca mikrobusu: Ing.Michalíková Ľubica

      Zdravotná sestra: Edlingerová Anna

      Prajeme šťastnú cestu, skvelé zážitky a pohodu!

       

       

     • Európa hrou

      V stredu 22.5.2019 sa uskutočnil zaujímavý workshop pre maturantov "Európa hrou". Formou aktivít naši žiaci spoznali tieto organizácie a témy:Erasmus+ - Aké možnosti ti dáva EurópaDobrovoľníctvo - Európsky zbor solidarityEuropass CV – objav svoje silné stránky

      Lektorky boli plné energie a vedomostí a rozšírili nám obzory. Ďakujeme!

     • Európa hrou - workshop

      Dňa 22.5.2019 od 9.00 h do 11.30 sa bude konať v spoločenskej miestnosti workshop pre maturantov a I.MT, ktorý pre vás pripravil Štátny inštitút odborného vzdelávania. Tešíme sa na vás!

     • Odborná exkurzia v elektropredajniach

      Plánovaná odborná exkurzia zameraná na rozšírenie vedomostí o elektrotechnických výrobkoch, dňa 20. máj 2019 s triedou I.E. Zraz pred vchodom do budovy IPR, 20.5.2019 o 8.00 hod.

      Ing. Tibor Brziak, PhD.

     • ÚSPECH ČASOPISU SME OK

      Srdečne gratulujeme celej redakcii časopisu SME OK, ktorý vybojoval prvú cenu od Nadácie Markíza v rámci slávnostného dvojdňového vyhodnotenia súťaže ŠTÚROVO PERO 2019 vo Zvolene, kde sa stretli zástupcovia redakcií stredoškolských a vysokoškolských časopisov a elektronických magazínov. 

     • Liga proti rakovine

      Dňa 11.04.2019 vo štvrtok sa zapojíme do celoslovenskej zbierkyorganizovanej Ligou proti rakovine - Deň narcisov. Vybraní žiaci - dobrovoľníci budú zbierkovať v prostredí IPR a SOŠ.Vopred ďakujeme všetkým za finančný príspevok.

     • Rodičovské stretnutie 12.4.2019

      Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

      pozývame Vás na konzultačné stretnutie s pedagogickými a ďalšími odbornými zamestnancami nášho zariadenia, ktoré sa uskutoční dňa 12. apríla 2019 (piatok) od 13.30 h do 16.00 h.

      V rámci stretnutia Vám budú k dispozícii naši zamestnanci v triedach, dielňach, v internáte, na zdravotnom, psychologickom a sociálnom úseku.

      Ak Vám uvedený čas nevyhovuje, informácie poskytneme aj v priebehu dňa.

       

      Mgr. Jana Chromíková, riaditeľka školy

     • MS 2019

      Písomná maturitná skúška 2019

      Dňa 12.3.2019 sa koná písomná maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry a dňa 13.3.2019 sa koná písomná maturitná skúška z anglického jazyka. Obe skúšky budú prebiehať v budove teoretického vyučovania. Všetkým maturantom držíme palce! Vaši pedagógovia

     • Fašiangový karneval

      Srdečne pozývame Vás všetkých na Fašiangový karneval, ktorý sa uskutoční v utorok 5.3. 2019 o 17.00 hod. v jedálni IPR. Všetky masky budú ocenené!

     • Študentské prezidentské voľby

      Žiaci II.VS triedy sa rozhodli zapojiť do projektu študentských prezidentských volieb, ktoré sa budú na našej škole konať dňa 15.02.2019 v čase od 9:00 do 11:30 v triede č. 606. Volieb sa môžu zúčastniť všetci žiaci našej školy, ktorí budú v uvedenom čase krátkodobo uvoľnení  tak z teoretického, ako aj praktického vyučovania.

     • Expert Geniality Show

      Dňa 29.11.2018 sa naši žiaci zúčastnili celoslovenskej súťaže Expert Geniality Show, kde súťažili v rôznych témach – Do you speak English?, Mozgolamy, Dejiny, udalosti a umenie, Góly , body , sekundy a Svetobežník. Súťaže sa celkovo zúčastnilo 12 454 žiakov z 560 škôl z celého Slovenska. Aj v tomto roku sa niektorým našim žiakom podarilo získať titul Expert. Našimi ocenenými žiakmi sú:

      Daniel Patrick Giertl z I.MPS za tému Mozgolamy

      Jozef Jamrich z II.MPS za tému Do you speak English?,

      Martin Ledereitner z IV.MPS za tému Do you speak English?

      Dominik Jaššo z II.ME za témy Do you speak English a Góly, body, sekundy.

      Všetkým žiakom blahoželáme! Ing.Monika Krsteva, koordinátorka súťaže

     • 6.február - SVETOVÝ DEŇ BEZ MOBILU

      Dňa 6.2.2019 - streda - sa žiaci a pedagogickí zamestnanci školy na úsekoch TV, PV a VMV zapoja do  Svetového dňa bez mobilu.

      Vyzývame všetkých zamestnancov, aby sa do aktivity Svetový deň bez mobilu, zapojili spolu s nami !

     • Pedikúra

      Pedikúra

      Dňa 15.2.2019 sa uskutoční prednáška pre žiačky I. Ko, III Ko a IV. Ko v školskej knižinici o 9.00 na tému Starostlivosť o nohy. Prednášateľ Mgr. Hermanová.

     • Vianočné prázdniny a riaditeľské voľno

      Dňa 21.12.2018 je udelené riaditeľské voľno, vyučovanie končí vo štvrtok 20.12.2018 o 11.35 h. Od 22.12.2018 do 7.1.2019 sú vianočné prázdniny.

      Vyučovanie v novom roku začína v utorok 8.1.2019.

      Želám príjemné prežitie Vianočných sviatkov a úspešný nový rok 2019.

      Mgr. Jana Chromíková, riaditeľka školy.

      Otvoriť dokument

     • Svet médií

      Dňa 30.11.2018/piatok sa naši žiaci (III.KO, III.MPS, II.MPS, I.MT, III.MO, III.ZK, III.E) zúčastnia interaktívneho podujatia v Dome kultúry Zrkadlový háj na tému: Svet médií.

     • Olympiáda ľudských práv

      Dňa 29.11.2018 sa uskutoční školské kolo Olympiády ľudských práv. Prví dvaja naúspešnejší riešitelia budú našu školu reprezentovať na krajskom kole. Všetkým držíme palce. Vaši učitelia.

     • Expert Geniality Show

      Dňa 29.11.   sa žiaci našej školy zúčastnia celoslovenskej súťaže Expert Geniality Show. Žiaci si môžu vybrať z rôznych kategórií  Do you Speak English, Svetobežník, Góly, body, sekundy, Mozgolamy, Dejiny, udalosti a umenie a Tajomstvá prírody. Účastníkom súťaže držíme palce.

     • Olympiáda v anglickom jazyku

      Dňa 14.11.2018 sa bude konať na našej škole školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, súťaže sa zúčastní 16 žiakov v učebni 615 od 11.40 h. PaedDr.Ľubica Styanová, Mgr. Petronela Ladecká, PhD.

     • Logická súťaž PISQWORKY

      Dňa 06.11.2018 nás budú vybraní žiaci z tried I.MPS, II.MU, III.MPS, III.MO, II.VS, I.MT reprezentovať v obvodnom kole v logickej hre PISQWORKY, ktoré sa uskutoční na súkromnom gymnáziu Mercury v Petržalke. 

     • Návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku

      Dňa 6.11.2018 sa naši žiaci : III.MPS, IV.KO, II.MT zúčastnia divadelného predstavenia v anglickom jazyku -  G.B.Shaw: Pygmalion v Divadle Wustenrot na Trnavskom mýte. T: 9.30 - 11.30 h, odchod o 8.30, príchod o cca 12.00, popoludňajšie vyučovanie bude pokračovať. Bližšie informácie o predstavení - aj na web stránke:

      http://www.english-theatre.cz/pygmalion.html

     • Prednáška vo Vedeckej cukrárni

      6.11. 2018 o 9,00 sa uskutoční prednáška vo Vedeckej cukrárni na tému Závislosti v našom živote: Internet, sociálne siete a kyberšikana.

      Prednáška je pre žiakov I. TAB, I. ZK, I.E II.PKN a I. MPS.

     • IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV

      Srdečne Vás pozývame na IMATRIKULÁCIU PRVÁKOV, ktorá sa uskutoční v utorok 16.10.2018 o 17:00 v jedálni IPR. Po kultúrnom programe budeme pokračovať tanečnou zábavou. 

     • Návšteva vedeckej cukrárne

      Dňa 16.10.2018 sa triedy I.MPS, I.VS, II.MPS, IV.KO, II.ME, II.MU zúčastnia podujatia na tému: "Ako ukradnúť hlas, ako odmerať emócie a iné tajomstvá ľudskej reči" vo vedeckej cukrárni. 

     • Liga proti rakovine & SloMSA

      Dňa 15.10. 2018 sa uskutoční pre žiačky I.Ko, I.TAB, I.ZK a I. TAA interaktívna prednáška organizovaná Medici za zdravie žien - Liga proti rakovine & SloMSA v škole učebni 615 o 9.00.

     • Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019

      Milí žiaci,

      slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019 sa uskutoční v pondelok 3. septembra 2018 o 8.30 h v telocvični IPR.

      V novom školskom roku vám želám veľa úspechov, radosť z učenia a dobrý pocit z kvalitne vykonanej práce.

      Mgr. Jana Chromíková, riaditeľka školy

     • Ústna forma internej časti maturitnej skúšky 2018

      21. – 22.5.2018 –  ústna forma internej časti maturitnej skúšky 2018 podľa harmonogramu, ktorý je v časti Maturita

      21.5.2018/pondelok

      - otvorenie ústnych maturitných skúšok o 7.45 h v učebni 615, všetci maturanti  za prítomnosti predsedov, skúšajúcich učiteľov, vedenia SOŠ a IPR

      Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení bude v stredu, dňa 23.5.2018 o 10.00 hod. v telocvični. Okrem Vás, maturantov sú vítaní aj Vaši blízki, príbuzní.

                                                                             PhDr.Jaroslava Margolienová, koordinátorka MS 2018

     • Pozvánka na rodičovské stretnutie dňa 20.4.2018

      Vážení rodičia!

      Pozývame Vás na konzultačné stretnutie s pedagogickými a ďalšími odbornými zamestnancami nášho zariadenia, ktoré sa uskutoční

       

      dňa 20. apríla 2018 (piatok) od 13.30 h do 16.00 h.

       

      V rámci stretnutia Vám budú k dispozícii naši zamestnanci v triedach, dielňach, v internáte, na zdravotnom, psychologickom a sociálnom úseku.

      Ak Vám uvedený čas nevyhovuje, informácie poskytneme aj v priebehu dňa.

     • MATEMATICKÝ KLOKAN 2018

      Medzinárodná  matematická súťaž

       

      V pondelok  19.marca 2018  sa naša škola zapojí do medzinárodnej matematickej súťaže 

       

      MATEMATICKÝ  KLOKAN  2018

       

      Súťaž sa bude konať v čase od 8,00 hod. do 9,50 hod. na prízemí v učebni č. 615.

      Súťaže sa zúčastní 15 žiakov našej školy.

       

      Zraz súťažiacich je v škole o 7,50 hod. na prízemí pred učebňou č.615

      Žiaci si so sebou prinesú len pero !

       

      Prosíme uvoľniť z vyučovania a z odborného výcviku nasledovných žiakov:

       

      Kategória Junior O34 :

       

      1. Kováč Jakub I.VS             
      2. Ficek Filip II.MT     
      3. Hraško Ľubomír II.MT           
      4. Horváth Matúš I.ME          
      5. Blahová Simona II.VS       

       

                  Náhradníci: Pirťanová Mariana I.MU

                            Karolus Karol II.MT

                            Ferianec Jakub I.ME

                           

      Kategória Kadet O12 :

             

      1    Jamrich Jozef  I.MPS           

      1. Čechman Marek I.MPS 
      2. Kovačič Jaroslav II.MPS
      3. Šperka Jaroslav II.MPS
      4. Petrášová Alexandra III.TAP     
      5. Pecsuk Ján III.TAP    
      6. Vozár Branislav III.MO             
      7. Kolárik Denis II.E
      8. Szaboová Martina I.TAP
      9. Úher Martin I.PKN

       

      Náhradníci: Antalová Soňa II.ZK

                            Kelemen Mário II.E

                            Renczes Georgo II.ZK

       

          

        Koordinátor súťaže: RNDr. Urbanská Zlatica

       

       

     • Edukačný program umeleckej agentúry AMOS

      PLÁN ŠKOLSKÉHO VÝLETU / EXKURZIE /

       

      Akcia: 9.30 až 10.30 - účasť na edukačnom programe umeleckej agentúry AMOS: rozprávanie o financiách s hudobno - výchovným koncertom.

                   

      Názov a zámer akcie: Svet peňazí - zvýšenie finančnej gramotnosti žiakov

       

      Termín konania akcie: 13. marec 2018

       

      Trasa a miesto pobytu: Mokrohájska -  Dom kultúry Ružinov

       

      Triedy: I.TAP, II.MO, II.ZK, II.E, II.MPS, II.KO, III.MPS, III.KO, III.MO, I.VS, I.MT, II.VS;

       

      Počet žiakov: 79

       

      Pedagogický dozor : Ing. Michalíková, Ing. Mačicová, Mgr. Kováčová, PaedDr. Styanová, PhDr. Vojteková, Mgr. Šályová, Mgr. Janíkovská, Ing. Brziak, Mgr. Luptovská

       

      Zdravotný doprovod: -

       

      Miesto a hodina zrazu: 8.30 pred internátom

       

      Miesto a hodina návratu: pred IPR, 11.30

       

      Spôsob dopravy: 2 osobné autá, MHD

                                             

      Program akcie: rozprávanie o financiách, hudba, videoprojekcia

       

      Podmienky stravovania: suchá desiata, obed v jedálni IPR

       

      Bezpečnostné opatrenia: Žiaci boli oboznámení so Smernicou č. 23/2/2010/SOŠ

                                                 na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v škole –

                                                 zásady bezpečnosti a ochrany pri organizovaní mimoškolských

                                                 činností. Bezpečnosť žiakov pri organizovaní školských výletov,

                                                 exkurzií a iných akcií.

                                                 Konzultácie so zdravotným úsekom IPR o zdravotnom stave     

                                                 účastníkov akcie

                                                 Žiaci a ich zákonní zástupcovia podpísali informovaný súhlas.

       

      Zoznam žiakov: príloha

       

      Zodpovedný pedagogický zamestnanec: Ing. Tibor Brziak

       

       

      Na vedomie: Mgr. Jana Chromíková, riaditeľka SOŠ pre ŽTP

       

       

       

      Dátum:  Bratislava 2.marca 2018                     Vypracoval: Ing. T. Brziak

     • Návšteva prezidentského paláca dňa 14.12.2017

      Žiaci našej školy spolu s pedagogickými zamestnancami dňa 14.12.2017 absolvovali prehliadku prezidentského paláca, ktorá sa konala v rámci festivalu Taliansko – Slovenského priateľstva.

       

       

      S pozdravom

       

      Mgr. Jana Chromíková, riaditeľka školy

     • Prehliadka šperkov

      V rámci 3.ročníka festivalu Taliansko - Slovenského priateľstva, ktorý sa konal v decembri 2017 v Bratislave sme predstavili šperky žiakov našej školy. V spolupráci so strednými školami z Hodruše Hámre a Lednických Rovní sme zorganizovali dňa 14.12.2017 módnu prehliadku. Festival sa konal pod záštitou Slovenského a Talianskeho veľvyslanectva a SARIO.

     • Vianočné prázdniny a riaditeľské voľno 22.12.2017

      Riaditeľka školy oznamuje, že dňa 22.12.2017 je udelené žiakom školy riaditeľské voľno.

      Vianočné prázdniny sú od 23.12.2017 do 7.1.2018, vyučovanie začína 8.1.2018, učí sa podľa rozvrhu ako v párny týždeň. Príchod žiakov na internát je 7.1.2018.

      Želám príjemné prežitie Vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2018.

      Mgr. Jana Chromíková, riaditeľka školy

       

     • BESEDA O FILME: NEHODNÍ ŽITIA?

      Nehodní žitia? je nielen o návšteve koncentračného tábora v poľskom Osvienčime. Je pripomenutím si našej nedávnej histórie a upozornením, čo sa môže stať, ak my ako ľudia zlyháme. Rôzne prejavy extrémizmu, popieranie našej histórie sú totiž súčasťou našej spoločnosti. Ako sa na tento problém pozerajú mladí? Vieme sa ako ľudia poučiť z vlastných chýb alebo sa bude história opakovať?

     • Exkurzia v salóne Medea

      Nové kozmetické inšpirácie a trendy sme boli načerpať v kozmetickom salóne Medea. Ďakujeme pani Evičkej Boskovičovej za odborný výklad a exkurziu v salóne. 

     • Zábavný program

      Srdečne Vás pozývame na zábavný program v stredu 6.12.2017 o 17:00 do jedálne IPR. O 18.00 privítame aj Mikuláša so sladkým prekvapením a následne tancom oslávime jeho meniny.

     • OZNAM

      Dňa 5.12. 2017 sa uskutoční odborná exkurzia pre žiačky III. Ko a IV. KO v Inchebe BODY THE EXIBITION  spojená s odborným výkladom.

    • Školská súťaž ZENIT
     • Školská súťaž ZENIT

      V mesiaci október sa konala školská súťaž Zenit v elektronike a strojárstve pod záštitou ŠIOV. Do súťaže sa zapojilo celkovo 14 žiakov. Najlepší v kategórii A a B2 postupujú do krajského kola.


      Umiestnenie víťazov:

      Zenit v elektronike, kategória A, trieda III.MPS:
      1. Patrik Váha
      2. Denis Marko
      3. Martin Lederleitner

      Zenit v elektronike, kategória B, trieda I.ME:
      1. Matúš Horváth
      2. Matej Benci
      3. Matej Skurka

      Zenit v strojárstve, kategória B2, trieda II.MO:
      1. Ján Enriko Blaho
      2. Peter Kubík
      3. Matej Supek      Víťazom blahoželáme a držíme palce v krajskom a celoštátnom kole :-)

      Do galérie Školská súťaž ZENIT boli pridané fotografie.

    • IMATRIKULÁCIA 2017
     • IMATRIKULÁCIA 2017

      Prvákov slávnostne privítame medzi nami na IMATRIKULÁCII 2017 spojenej s diskótekou  v našej vynovenej jedálni v utorok 10.10.2017 o 17:00.

     • Opravný termín MS 2017

      Opravný termín EČ a PFIČ MS 2017 - rozpis pre našu školu

      05.09.2017/utorok - slovenský jazyk a literatúra na SOŠ pre žiakov so SP, Koceľova 26, Bratislava

      06.09.2017/streda - anglický jazyk B1 na Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, Bratislava

      Náhradný a opravný termín UFIČ MS 2017 na našej škole:

      18. - 20.9.2017

     • Exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi

      V stredu 28. júna sa žiaci I. MO, I. E, II. MO, III. KO a I. MT so svojimi triednymi učiteľmi zúčastnia  tematickej exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi. 

      Odchod je o 7,30 spred budovy IPR. Predpokladaný návrat je o 14,00. 

      Žiaci dostanú obedové balíčky.

    • EXKURZIA DO CVTI
     • EXKURZIA DO CVTI

      Dňa 5.6.2017 sa žiaci I.VS zúčastnia exkurzie do CVTI - " POPULARIZÁCIA VEDY".

      Zodpovední vyučujúci: KMEŤKOVÁ Dana, PaedDr. a MARKO Patrik, Mgr.

     • Vedecká cukráreň

      Dňa 14.02.2017 na sv. Valentína sme sa zúčastnili podujatia "SRDCE NETRÁPI LEN LÁSKA" v CUTI (Vedecká cukráreň). Čo všetko sme sa dozvedeli: 
      - láska môže naše srdce zlomiť, 
      - srdce je unikátny orgán, 
      - pozor, treba si ho chrániť, lebo ho môžu postihnúť rôzne choroby. 
      Prednáška bola veľmi príjemná.

       

      Fotky sú v prílohe :) 

       

      Ďakujeme ;) 

     • Nájdete nás aj na: https://www.facebook.com/priatelia.sos

     • Červené stužky

      24.11. 2016 sa uskutočni podujatie pre žiakov I. ročníkov počas šiestej a siedmej vyučovacej hodiny v miestnosti 615 v priestore školy na tému prevencia HIV/AIDS ku kampani Červené stužky.

     • Výzva na voľby členov rady školy

      Riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím, ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

      Vyhlasuje

      v súlade s § 25 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
      a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 1 ods. 3 vyhlášky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení,
      o ich organizačnom a finančnom zabezpečení

      výzvu na voľby členov

      Rady školy pri Strednej odbornej škole pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 1, Bratislava.

       

                                                                                                    PhDr. Dušan Piršel

                                                                                                                riaditeľ

     • Workshop

      Dňa 14.10. 2016 sa uskutoční workshop organizovaný LPR, zameraný na prevenciu onkologických ochorení. Na podujatí sa zúčastnia vybrané žiačky z triedy II. KO.

    • INTERBEAUTY
     • INTERBEAUTY

      7.10.2016 sa koná na výstavisku Incheba kozmetický veľtrh Interbeauty, 
      na ktorom sa zúčastnia žiačky I. Ko, II. Ko a III. Ko.
      
     • Úspech

      28. 6. 2016 sa uskutočnilo v Zichyho paláci slávnostné vyhlásenie víťazných prác v súťaži Stvárni knihu 2016.

      1. miesto obsadil krúžok drôtikovania stvárnením príbehu Hansa Christiana Andersena-Malá morská víla v IV. kategórii (skupiny-školy, kluby, združenia).  

      Cieľom súťaže bolo podporiť čítanie kníh, spojiť posolstvo v nich obsiahnuté s handmade technikou. Partnermi projektu boli mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Staromestská knižnica, Praktická Slovenka.


      Úspech - Obrázok 1

     • Ústna forma internej časti maturitnej skúšky 2016

      Informácie k ústnej časti internej formy MS 2016 sú v zložke Maturita - termíny a Maturita.

      Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení bude v utorok, dňa 24.5.2016/utorok o 14.00 hod.            v spoločenskej miestnosti. Okrem Vás, maturantov sú vítaní aj Vaši blízki príbuzní.

                                                                                                            PhDr.Jaroslava Margolienová, koordinátorka MS 2016

     • EKOTOPFILM 2016

      Dňa 19.05.2016 sa žiaci I.PKN, II.ZK, II.E a II.TAA triedy zúčastnia v rámci environmentálnej výchovy akcie s názvom EKOTOPFILM 2016 v hoteli Tatra v Bratislave.

      Veronika Luptovská

    • TOP stredná odborná škola v Bratislavskom kraji
     • TOP stredná odborná škola v Bratislavskom kraji

      Na základe výsledkov výskumu, ktorý sa na konci roka 2015 realizoval v rámci projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce sa naša SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska 1, Bratislava umiestnila v rámci Bratislavského kraja na 5. mieste.

      Informácia bola zverejnená dňa 16.3.2016 na tvnoviny.sk

      Mgr. Jana Chromíková, riaditeľka školy

     • Právna zodpovednosť

      Dňa 3.3. 2016 sa o 10,00 v škole uskutoční stretnutie s policajtkou  na tému tresnto právna zodpovedonsť. Na podujatí sa zúčastnia nasledovné triedy: 1 TAP, PT, 1MPS, 1MO, 1KO. 

     • Rómeo a Júlia

      Dňa 10. 02. 2016 sa žiaci I. TAP, I. PKN, I. KO, I. MPS, I. MO (len Kasáš, Valo), II. TAA, II. TAB, II. PKN, II. MPS, II. ZK, I. MT zúčastnia výnimočného kultúrno-spoločenského a výchovného predstavenia v budove Slovenského rozhlasu. Na predstavení bude účinkovať 80-členný orchester Symfonický orchester slovenského rozhlasu a herci konzervatória, ktorí žiakom predvedú svoje spracovanie Shakespearovho a Prokofievovho diela Rómeo a Júlia. 

      Žiaci sa s vyučujúcimi stretnú o 8.00 pred budovou IPR. Predpokladaný návrat je cca o 11.30 - 12.00. 
     • Návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku

      Dňa 9.12.2015 o 9:30 hod.  plánujeme návštevu divadelného predstavenia v anglickom jazyku (O. Wilde: Cantervilské strašidlo) v divadle Wustenrot v Istropolise na Trnavskom Mýte.

      Odchod spred IPR je o 8:30 hod. (mikrobus, MHD).
      Triedy: IV:Ko, IV:MPS (okrem: Solovyj, Weis), II.MT, II.MS, I.VS (okrem: Tyko), II.VS, I.MPS (iba Kuric), II.TAB (iba Szabová) - 25 žiakov.

      Doprovod: PaedDr. Styanová, Mgr. Třísková, Mgr.Ladecká, Mgr. Marko

      Plánovaný návrat: cca 12:00 hod., vyučovanie pokračuje 6. vyuč. hodinou
       

      S pozdravom Ľ.Styanová

     • Olympiáda v anglickom jazyku

      Milí žiaci,

      prihláste sa u svojich učiteľov angličtiny ( do 04.12.2015) na Olympiádu v anglickom jazyku – školské kolo, ktoré sa uskutoční dňa 10.12.2015/štvrtok, 6. a 7. VH.                                                                                                                                                                                    

      PaedDr.Styanová, Mgr.Třísková, Mgr.Ladecká

     • Kozmetické logo

      Dňa 02.12.2015/streda sa uskutoční o 9.40 slávnostné vyhodnotenie súťaže Kozmetické logo na 1.posch.v budove školy. Všetci ste srdečne pozvaní !                                                                             

       PhDr.Vojteková, MOV p.Panáková

     • Červené stužky - premietanie filmu „AMY“

      Dňa 01.12.2015/utorok sa uskutoční v rámci projektu Červené stužky premietanie filmu „AMY“  v spoločenskej miestnosti pre triedy: I.MPS, I.KO, I.TAP,I.MO, I.PKN,III.MPS, III.E, I.MT, I.VS, II.VS                                                                                                    T: 10.00 – 12.25

       

       PhDr.Vojteková, Mgr.Ilušáková

     • Expert Geniality Show

      Dňa 1.12.2015 sa uskutoční v našej škole súťaž Expert Geniality Show zameraná na anglický jazyk a iné spoločensko-vedné disciplíny.  Všetkým zúčastneným želáme veľa úspechov.
       

      Ing. Monika Krsteva

     • Psychológ pre školu

      Psychologička pre školu ponúka možnosť stretnutia s rodičmi v piatok 04. 12. 2015 v čase od 8.00 – 14 h.

      /v súvislosti s neprítomnosťou 28. 11. 2015/

      S pozdravom

       

      PhDr. Bc. Jaroslava Malček

      psychológ pre školu

      tel.: 02/5920 9172

       

    • SÚŤAŽ ŽIAKOV V INFORMAČNEJ GRAMOTNOSTI 2015
     • SÚŤAŽ ŽIAKOV V INFORMAČNEJ GRAMOTNOSTI 2015

      10. júna 2015 (streda) od 1000 do 1225 hod.

            Pravidlá súťaže:

      1. Do súťaže sa môže prihlásiť každý žiak našej školy
      2. Registrácia súťažiacich končí dňa 08.06.2015
      3. Žiaci študijného odboru MPS sa zúčastnia súťaže všetci
      4. Témy súťažných projektov budú vyhlásené až pred začiatkom súťaže
      5. Účastníci súťaže súhlasia so zverejnením svojho mena a priezviska, veku

      a súťažného príspevku

      Súťažné ceny:

          Tri najlepšie ohodnotené projekty budú odmenené diplomami a vecnými cenami

                                                                                                                                                                                        VIAC

     • Básničky z Valentínskej súťaže

      Víťazné práce našich žiakov

      ***

      Máš srdce z kameňa.

      Netráp sa, veď tak

      ako kameň do vody,

      aj srdce sa do lásky

      raz ponorí.

      Nestačí škrtnúť zápalkou,

      aj triesky musíš obetovať,

      len tak sa oheň rozhorí.

      Keď aj ty tejto podobnú

      podstúpiš obetu,

      odmena príde...

      No ak nie, nezúfaj a vstaň,

      len tak získaš smer

      k novému vzletu.

       Jakub Mišík, II. VS

                                                                           ďalšiie

     • Deň Humanity

      Deň Humanity - Obrázok 1

       

      BAUMAX

      Ako každoročne, aj tento rok sa naši žiaci zúčastnili akcie Human Day dňa 15.10.2014 na  predajni  Baumaxu na Rožňavskej ul.č.4.,BA. Akcie sa zúčastnili žiaci II. TAP a žiačky II.KO.

      Do galérie BAUMAX boli pridané fotografie.

                                 

     • Milí žiaci,

      slávnostné otvorenie školského roku 2014/2015 sa uskutoční v utorok 2. septembra 2014 o 8.30 h v telocvični IPR.
      V novom školskom roku vám želám veľa úspechov, radosť z učenia a dobrý pocit z kvalitne vykonanej práce.

      Mgr. Jana Chromíková, riaditeľka školy

     • Interaktívne podujatie

      10.6. 2014 sa uskutoční interaktívne podujatie organizované CPPPaP spojene s premietaním filmu Katka. Podujatie je určené pre žiakov prvých ročníkov.

     • Exkurzia na 35. ročník veľtrhu CONECO a 24. ročník RACIOENERGIA

      V  stredu sa žiaci : I.MPS,, II.MPS,, III.MPS, a  I.ME zúčastnia exkurzie na 35. ročník veľtrhu CONECO a 24. ročník RACIOENERGIA..Tieto výstavy majú teoretický aj praktický význam: využívanie moderných materiálov a technológií v stavebníctve je zaujímavé a poučné; moderné spôsoby vykurovania bytov a racionalizácia spotreby energií sú stále veľmi aktuálne témy. 

      viac

     • STREDA - náhradný program pre triedy počas PFIČ MS 2014 v čase od 8.00 do 13.30

      TRIEDA UČITEĽ

                                       PROGRAM

      I.E

      Ing. Brziak

          8.00 - 13.30   Celoškolská akcia v projekte

             " Poď sa radšej hrať ako drogu brať!       

      Program :            8.00 - 9.30  prednáška
                           v spoločenskej  miestnosti VMV

                                                10.00 - 12.00     HRY                       

                                       12.30 - 13.30     HRY

                   
               
                      
                    
                    
                    
                   
      I.TAP  Ing.Bistáková

      I.MPS

      PhDr.Vojteková
      I.KO Ing. Krasňan / Mgr. Széliová
      II.MPS Ing. Brziak
      II.MO Mgr. Luptovská
      II.TAP Mgr. Kirchmayer / Mgr. Majerová
      II.KO PhDr.Vojteková
      III. TAP Mgr. Berdisová
      III.MPS Mgr. Luptovská
      I.MT Mgr. Marko
      I,ME ng. Brziak
      I.VS PaedDr.Kmeťková
      II.VSA PaedDr.Kmeťková CSPR 8.00 - 12.30   Kariérne poradenstvo 12.30 - 13.30 HRY
      II.VSB PaedDr.Kmeťková CSPR 8.00 - 12.30   Kariérne poradenstvo 12.30 - 13.30 HRY
     • UTOROK - náhradný program pre triedy počas PFIČ MS 2014 v čase od 8.00 do 13.30

       

      TRIEDA UČITEĽ

                     PROGRAM

      PT  

      pani   Panáková

                     Prechádzka na Železnú studničku

      I.TAP  Mgr. Hubočanová
      Ing.Bistáková

                     Exkurzia .SJL Modra , zvyšok triedy, nahradný program

      I.MPS

      Ing. Krasňan                Exkurzia Technické múzeum                                                   viac                                     
      I.KO Mgr. Széliová

                     Vychádzka po nábreží Dunaja, návšteva EUROVEA                  viac

      II.MPS Ing. Brziak                Exkurzia  SAV
      II.MO Ing. Batovičová                Exkurzia Technické múzeum
      III.TAP Ing.Bistáková                CSPR 8.00 - 12.30  trh práce
      III.KN Ing.Bistáková                CSPR 8.00 - 12.30  trh práce
      III.KO Mgr. Marko                Vychadzka do Stareho mesta a k nabrežiu Dunaja.
      I.MT Ing. Brziak                Exkurzia  SAV
      I.VS PaedDr.Kmeťková                Exkurzia CVTI
      II.VSA PaedDr.Kmeťková                Exkurzia CVTI

       

     •  

       - Obrázok 1 
      ...........................

       

      Informácie o lyžiarsko-sánkarsko-turistickom kurze

      Miesto konania: Pohronská Polhora , chata Zbojská

               Viac informácií o zariadení:

       http://zbojska.csmtisovec.sk/

      Termín: 17.2./pondelok – 22.2.2014/sobota

      Doprava: autobus Bratislava (pristavený pred budovu IPR) – Pohronská Polhora a späť

      Autobus pristavený o 7.30 h, odchod: 17.2.2014/pondelok o 8.00 h

      Príchod: 22.2.2014/sobota o cca 15.00 h

      Stravovanie: celodenné, plná penzia

      Dňa 17.2.2014/pondelok dostanú žiaci desiatu a obedový balíček z jedálne IPR.

      Začiatok stravovania v chate Zbojská: večera 17.2.2014.

      Koniec stravovania dňa 22.2.2014: raňajky a obedový balíček na cestu.

      Ubytovanie: 2-, 3- , 4 – lôžkové izby

      Program: pobyt v prírode, zjazdové lyžovanie, lyžovanie na bežkách, 

              sánkovanie, vychádzky, animačný program

      Vedúci zájazdu: Mgr.Karol Kirchmayer

      Pedagogickí zamestnanci, inštruktori : Mgr.Barbara Széliová, Mgr.Veronika Luptovská, Mgr.Marián Trusa, Mgr.Ivona Jandová

      Zdravotná sestra: Anna Edlingerová

      Vodič mikrobusu: Imrich Varga

      Adresa: Chata Zbojská, 976 56 Pohronská Polhora 

              - Obrázok 2          +421 48  6199227   

      Informačné stretnutie žiakov a pedagógov bude dňa 12.2.2014 o 10.00 v jedálni.

      Odovzdávanie lyží, topánok apod. bude dňa 14.2.2014 od 13.00 h v budove teoretického vyučovania.

       

     • voda je život

      voda je život - Obrázok 1   
      ...........................

       

      Dňa 6.2. 2014 sa žiaci II. Ko, I MT a I. MPS zúčastnia putovnéj výstavy na tému  "voda je život".

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

       

     • - Obrázok 1

       

      BAUMAX

      Ako každoročne, aj tento rok sa naši žiaci zúčastnili akcie Human Day dňa 16.10.2013 na  predajni  Baumaxu na Rožňavskej ul.č.4.,BA. Akcie sa zúčastnili žiaci III. TAP. Na centrále Baumaxu  našim  študentom triedy II.TAP , pracovníci ukázali  ako funguje administratívna časť  firmy.

      Do galérie BAUMAX boli pridané fotografie.

                                 

     •   - Obrázok 1  
      ...........................

       

      Interbeauty

      Žiačky I. a II. ročníka študijného odboru Kozmetik sa 3. októbra 2013 zúčastnia kozmetického veľtrhu Interbeauty, ktorý sa koná v areál Incheby v Bratislave.

             

     • - Obrázok 1    

      Pre žiakov, ktorí nemajú ukončenú ZŠ organizujeme vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania

      Žiaci, ktorí zo zdravotných dôvodov nezískali nižšie stredné vzdelanie (nemajú ukončenú základnú školu), môžu byť prijatí do prípravnej triedy, v rámci ktorej absolvujú vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania Vzdelávanie trvá 1 rok a je ukončené komisionálnou skúškou z povinných predmetov.

       

    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

      V našom zariadení Vás uvítame v ktorýkoľvek deň v čase  školského vyučovania.

       

      Poskytujeme:
      -    kvalitné vzdelanie v 3-ročných učebných, 4-ročných študijných, 2-ročných nadstavbových odboroch,
      -    celodenné stravovanie a ubytovanie v internáte,
      -    komplexnú liečebnú rehabilitáciu a odbornú celodennú zdravotnú starostlivosť,
      -    máme triedy s malým počtom žiakov, v jednej triede je maximálne 10 žiakov.

      Otvoriť PDF dokument . . .

     • Recyklohry

      Naša škola sa zapojila do projektu Recyklohry. V rámci tohto projektu zbierame nepoužiteľné drobné elektrospotrebiče, ktoré vhadzujeme do vreca. Za nazbieraný elektroodpad škola získa body, ktoré môžeme vymeniť za zaujímavé ceny pre našich žiakov. Vrece je umiestnene pri elektrodielni. V prílohe posielam všetko to, čo do nádoby patri a nepatri. Ak mate doma nepotrebný elektroodpad, tak neváhajte a prineste ho do školy, aby sme spolu s našimi žiakmi získali čo najviac bodov. Zatiaľ má naša škola 2274 bodov.

      Viac informácii o projekte sa môžete dozvedieť na stránke www.recyklohry.sk.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
   • jana.chromikova@iprba.sk
   • 02/5920 9156, 02/5920 9107
   • Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
   • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Mokrohájska č. 1 842 40 Bratislava IČO: 603 457 DIČ: 2020919153 DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH Druh org.: Štátna rozpočtová organizácia Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 3095 SWIFT/BIC: SPSRSKBA
  • Prihlásenie