• Nadpis

    • IPERKO

     Školský časopis Ipierko vznikol v decembri 2000 a vydávali ho študenti Stredného odborného učilišťa pre telesne postihnutú mládež na Mokrohájskej č.1. Vychádzal štvrťročne v náklade 100 až 150 kusov.

     Niekoľko - krát sa zmenil (určite k lepšiemu) po technickej i grafickej stránke.

     Počas svojej existencie získal aj ocenenia celoslovenského formátu:

     • Štúrovo pero 2001- CENA PRIMÁTORA MESTA ZVOLEN
     • Štúrovo pero 2002- CENA SLOVENSKÉHO SYNDIKÁTU NOVINÁROV


     Aktuálne časpois čaká na svojích redaktorov.
     V prípade záujmu nás kontaktuj na adrese: ipierko@iprba.sk