• Nadpis

    • IPERKO

     Školský časopis Ipierko vznikol v decembri 2000 a vydávali ho študenti Stredného odborného učilišťa pre telesne postihnutú mládež na Mokrohájskej č.1. Vychádzal štvrťročne v náklade 100 až 150 kusov.

     Niekoľko - krát sa zmenil (určite k lepšiemu) po technickej i grafickej stránke.

     Počas svojej existencie získal aj ocenenia celoslovenského formátu:

     • Štúrovo pero 2001- CENA PRIMÁTORA MESTA ZVOLEN
     • Štúrovo pero 2002- CENA SLOVENSKÉHO SYNDIKÁTU NOVINÁROV


     Aktuálne časpois čaká na svojích redaktorov.
     V prípade záujmu nás kontaktuj na adrese: ipierko@iprba.sk

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
   • jana.chromikova@iprba.sk
   • 02/5920 9156, 02/5920 9107
   • Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
   • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Mokrohájska č. 1 842 40 Bratislava IČO: 603 457 DIČ: 2020919153 DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH Druh org.: Štátna rozpočtová organizácia Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 3095 SWIFT/BIC: SPSRSKBA
  • Prihlásenie