• KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ NA ÚSEKU PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA

  • Na úseku praktického vyučovania sú vytvorené tri krúžky v nasledovných učebných odboroch:

   • zlatník a klenotník
   • mechanik opravár - stroje a zariadenia
   • elektrotechnika