• Milí deviataci, máme ešte voľné miesta:
   • v 4-ročných študijných odboroch kozmetička a mechanik počítačových sietí,

    v 3-ročných učebných odboroch elektromechanik, zlatník a klenotník, mechanik opravár - stroje a zariadenia, polygraf-knihár a technicko-administratívny pracovník.

    V prípade záujmu alebo otázok nás kontaktujte na jana.chromikova@iprba.sk
   • Absolventi učebných a študijných odborov!
   • Pre absolventov učebných odborov otvárame od 1.9.2021 nový dvojročný nadstavbový odbor 6403 L podnikanie v remeslách a službách.

    Absolventi študijných odborov (maturanti) sa môžu vzdelávať v dvojročnom pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu 6308 N verejná správa a získať druhú maturitu.
    • Univerzitná knižnica

    • 24. 6. 2021
    • Dňa 23. 06. 2021 sa žiaci II. MPA, II. PKN a I. MT zúčastnili exkurzie do Univerzitnej knižnice v Bratislave. Zoznámili sa s jednotlivými oddeleniami knižnice, chodom knižnice a následne sa prešli historickým centrom Bratislavy.

     Učiteľky: Mgr.Henrieta Kováčová, Mgr.Barbora Janikovská

    • Letné účelové cvičenie 28.6.2021

    • 22. 6. 2021
    • 8:00 – 8.10 - Nástup žiakov 1. a 2. ročníkov do areálu IPR s vyučujúcimi.

     8:10-10:00 Plnenie účelových cvičení na jednotlivých stanovištiach.

     Stanovište č. 1

     Zdravotná príprava: Mgr. Széliová

     Stanovište č. 2

     Riešenie mimoriadnych udalostí - civilná obrana: Mgr. Šályová

     Stanovište č. 3

   • Učebné a študijné odbory, v ktorých poskytujeme vzdelávanie

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 30. 7. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kalendár

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
   • jana.chromikova@iprba.sk
   • 02/5920 9156, 02/5920 9107
   • Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
   • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Mokrohájska č. 1 842 40 Bratislava IČO: 603 457 DIČ: 2020919153 DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH Druh org.: Štátna rozpočtová organizácia Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 3095 SWIFT/BIC: SPSRSKBA
  • Prihlásenie