• ZLATNÍK A KLENOTNÍK

    Kód: 8545 H

    Absolvent ovláda: 
    • Zhotoviť šperk podľa návrhu a technického výkresu: (prsteň, retiazka, náušnice, brošňa....)
    • Zasadzovať šperkové kamene.
    • Povrchovú úpravu šperkov z drahých kovov: zlato, striebro.
    • Opraviť šperky.

     

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
   • jana.chromikova@iprba.sk
   • 02/5920 9156, 02/5920 9107
   • Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
   • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Mokrohájska č. 1 842 40 Bratislava IČO: 603 457 DIČ: 2020919153 DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH Druh org.: Štátna rozpočtová organizácia Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 3095 SWIFT/BIC: SPSRSKBA
  • Prihlásenie