• TECHNICKO-ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK

    Kód: 6475 H

    Absolvent ovláda: 
    • prácu s počítačom, pracovať v grafickom programe, prezentačnom programe.
    • techniku administratívy.
    • účtovné programy, jednoduché a podvojné účtovníctvo, personálnu agendu, sekretárske práce.