• TECHNICKO-ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK

    Kód: 6475 H

    Absolvent ovláda: 
    • prácu s počítačom, pracovať v grafickom programe, prezentačnom programe.
    • techniku administratívy.
    • účtovné programy, jednoduché a podvojné účtovníctvo, personálnu agendu, sekretárske práce.

     

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
   • jana.chromikova@iprba.sk
   • 02/5920 9156, 02/5920 9107
   • Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
   • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Mokrohájska č. 1 842 40 Bratislava IČO: 603 457 DIČ: 2020919153 DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH Druh org.: Štátna rozpočtová organizácia Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 3095 SWIFT/BIC: SPSRSKBA
  • Prihlásenie