• Riaditeľské voľno 22.12.2022

      Riaditeľka školy oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.         o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z.z.


      udeľuje


      z organizačných dôvodov žiakom Strednej odbornej školy pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 1, Bratislava


      riaditeľské voľno
      dňa 22.12.2022


      V stredu 21.12.2022 končí vyučovanie o 12.00 h. Povinný odchod žiakov z internátu  je 21.12.2022 do 16.00 h.

      Vyučovanie začína po vianočných prázdninách v pondelok 9.1.2022 a učí sa podľa rozvrhu hodín ako v párny týždeň. Príchod žiakov na internát je v nedeľu 8.1.2022.


      Želám príjemné prežitie Vianočných sviatkov.


      Bratislava 12.12.2022


      Otvoriť dokument


      Mgr. Jana Chromíková

      riaditeľka školy

     • Krajské kolo súťaže ZENIT v strojárstve

      Dňa 23.11.2022 sa žiaci III.MO triedy Matúš Uríček a Peter Váha pod vedením majstra OV p. Czíferiho zúčastnili krajského kola súťaže ZENIT v strojárstve. Obidvaja žiaci výborne reprezentovali našu školu, pričom Matúš Uríček obsadil 1. miesto a tak postúpil do celoslovenského kola uvedenej súťaže. Víťazstvo je o to cennejšie, že na súťaži sazúčastnili aj žiaci zo Súkromnej SOŠ automobilovej Duálna akadémia a zo SOŠ technickej Vranovská v Bratislave.

     • Zenit 2022

      V dňoch 17. - 18. 10. 2022 prebehlo školské kolo ZENIT 2022 v kategórii R v ručnom spracovaní kovov.

      Zúčastnili sa žiaci III. MOSZ.

      Prvé tri miesta obsadili:
      1. Matúš Uríček
      2. Peter Váha
      3. Marek Lisický

      Matúš Uríček postúpil do krajského kola.
       

       

     • Kam na strednú

      Dňa 13.10.2022 sme sa zúčastnili prezentácie školy na  podujatí ,,Kam na strednú" pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja v Dunajskej Strede.

      Prezentácie sa zúčastnili: Ing. Zuzana Jakubová, p. Karol Czíferi a žiačka Simona Nagyová.

     • Informácia o zmene stravovania žiakov

      Od 10.10.2022 sa  dočasne nevarí v jedálni IPR zo zdravotných dôvodov zamestnancov kuchyne. Žiakom zabezpečíme obedy prostredníctvom externej firmy. Raňajky a desiata budú v normálnom režime, večere budú suché a vydávané počas obeda.

      Obed sa vydáva v jedálni od 12.00 h do 12.50 h.

      Pripomínam, že ak žiak nie je prítomný v škole alebo nemá záujem o obed, je potrebné sa odhlásiť deň dopredu do 12.00 h, nie je možné dodatočné oneskorené odhlasovanie. V prípade neodobratej stravy bude poplatok za jedlo strhnutý z kreditu žiaka v plnej výške.

      Ospravedlňujem sa za vzniknutú situáciu, verím že nebude trvať dlhšie ako týždeň.

      Mgr. Jana Chromíková

     • Slávnostné otvorenie školského roku 2022/23 je 5.9.2022 o 8.30 h.

      Milí žiaci,

      slávnostné otvorenie školského roku 2022/23 je v pondelok 5.9.2022 o 8.30 h v telocvični.

      Verím, že počas letných prázdnin ste si oddýchli, načerpali dostatok energie a tešíte sa do školy.

      Organizácia začiatku šk. roku 2022/23:

      • Žiaci, ktorí budú počas školského roka bývať v internáte sa ubytujú v nedeľu 4.9.2022 od 14 h do 19 h.
      • Otvorenie školského roku bude 5.9.2022 o 8.30 h v telocvični.
      • Vyučovanie v prvý deň pokračuje do 13.30 h.
      • Pred nástupom do školy a internátu je povinnosť odovzdať vyhlásenie o bezpríznakovosti prostredníctvom edupage alebo vytlačené a podpísané.
      • Žiaci, ktorí sa budú stravovať v školskej jedálni musia mať zaplatený zálohový kredit 20 €, prípadne zostatok z minulého roku nesmie byť menší ako 6 €. Novoprijatí žiaci sú všetci prihlásení na stravovanie.
      • Ak niekto nemôže nastúpiť v riadnom termíne na vyučovanie, oznámi to písomne na sociálny referát a odhlási sa zo stravovania.

      Želám vám šťastný, bezproblémový a úspešný školský rok 2022/23.

      Mgr. Jana Chromíková, riaditeľka školy

     • „ŠTUDENTSKÝ ŠPERK 2022“

      Dňa 17.6.2022 sa konal 23. ročník celoslovenskej súťaže „ŠTUDENTSKÝ ŠPERK 2022“, určený pre žiakov stredných odborných škôl, zameraný na navrhovanie a výrobu šperkov podľa vopred stanovenej témy. Organizátorom a odborným garantom bol Cech zlatníkov a klenotníkov Slovenska.

                              

      Súťažná téma vyhlásená na rok 2022

       „ STEAMPUNK“

       

      Celoslovenskej súťaže sa aj tento rok zúčastnili žiačky z učebného odboru zlatník a klenotník, ktoré boli trojčlennou porotou (odborníkov z radov členov cechu zlatníkov a porotcu z radov výtvarníkov z VŠVU – Kov a šperk ) vysoko hodnotené:

      • Sandra Horňáková -  strieborný náramok  2.miesto
      • Paulína Kukuľová - choker na krk  3.miesto
      • Kristína Balgavá - strieborný prívesok
     • Zahraničný seminár v Kodani, Dánsko 13.-15.6 2022

      Erasmus + Školiaca a kooperačná aktivita

      The role of guidance in the transition from primary and lower secondary school to IVET.

      Počet účastníkov z iných krajín: 23

      Prehľad krajín zastúpených na aktivite: Lotyšsko, Estónsko, Nórsko, Dánsko, Srbsko, Chorvátsko, Švédsko, Portugalsko, Belgicko, Slovinsko, Slovensko

      Komunikačný jazyk: Anglický jazyk

      Aktivita sa konala priamo v Kodani. Program tvorili prednášky, workshopy, návštevy vzdelávacích organizácií a rôzne diskusie na zvolenú tému, ktorá sa týkala stredných odborných škôl. Bol nám detailne predstavený systém školstva v Dánsku, ako pracovné poradenstvo, nábor žiakov, školské a medzinárodné súťaže v oblasti odborného vzdelávania. Aktivity sa konali v konferenčnej miestnosti v blízkosti hotela a takisto priamo vo vzdelávacích inštitúciách v meste. Počas diskusií, sme mali možnosť vymieňať si skúsenosti a osvedčené postupy, ktoré máme na našich školách.

      Plánované ciele pracovnej cesty – tematického seminára boli splnené. Seminár bol tematicky na vysokej úrovni a mohli sme získať dôležité informácie o odbornej príprave žiakov, ktoré môžu byť využité pre zlepšenie nášho výchovno-vzdelávacieho procesu v našej inštitúcií a samotnej odbornej príprave jednotlivých študijných odborov.

      Pripravila: Mgr. Petronela Ladecká, PhD. (projektový manažér)

     • ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 2022

      V školskom roku 2021/2022 ukončujú štúdium záverečnou skúškou nasledovné triedy:

       

      III.PKN – učebný odbor 3473 H 08 polygraf – knihár,

       

      III.TAP – učebný odbor 6475 H technicko-administratívny pracovník.

       

       

      Organizácia Záverečných skúšok:

       

      15. júna 2022 praktická časť záverečnej skúšky,

      16. júna 2022 teoretická časť záverečnej skúšky,

      17. júna 2022 o 10:00 bude v spoločenskej miestnosti IPR  slávnostné vyhodnotenie ZS.

     • Zahraničná návšteva - erasmus

      V dňoch od 28.3 - 2.4 2022 bolo našou cťou hostiť zahraničnú návštevu zo Severného Macedónska, Lotyšska a Estónska. Zahraničnú delegáciu tvorilo 12 učiteľov, pre ktorých sme pripravili bohatý program plný zaujímavých aktivít: otvorené hodiny v škole a na praxi, mimoškolské aktivity na internáte, workshop pracovnej a fyzio rehabilitácie, outdoorové aktivity a iné. 

      (“Coping with students challenging behaviour”Project no. 2019-1-EE01-KA229-051598, Short-term joint staff training event in Slovakia)

      Z: Mgr. Petronela Ladecká, PhD. 

     • Projektové stretnutie ERASMUS + v našej škole

       

       

      “Coping with students challenging behaviour”

      Project no. 2019-1-EE01-KA229-051598

      Short-term joint staff training event in Slovakia

      Secondary vocational school for physically disabled students - Bratislava

      28.3 2022 – 2.4.2022

      Monday

      28.3 2022

      9.30 – 10.30h–    Arrival to IPR

      Welcoming the participants and detailed presentation   of Institute for working rehabilitation and school

      10.30 - 11.20h – Energizer and ice breaking activities  presentation of  each

      partner country/school, what changed with this project in each school

      11.20 – 11.55h – Coffee break

      11.55 – 13.00h – CSPR – Center of social and work rehabilitation

      13.00 – 13.45 –   Lunch

      13.45– 17,30 –   Project activities – outside of school (out of the box learning)

      Tuesday

      29.3 2022

      9.30 – 10.00 –    Arrival to IPR

      10.00 – 11.30 – Open lessons - vocational training

      11,30 – 12,00 -  Coffee break

      12,00– 13.00 –  Open lessons – vocational training

      13.00 – 13.45 – Lunch

      13.45 – 15.30 – Dormitory – after school activities

      Wednesday

      30.3 2022

      8.30 – 9.00 –    Arrival to IPR

      9.00 – 10.00 –  Psychologist - therapy with students

      10.00 – 10.30 –  Coffee break

      10.30 – 11.45 -  Open lessons –PE , open discussion and exchange practice

      11.45  – 12.00 – Brainstorming activity for participants – connected Challenging Behaviour.

      12.00 – 13.00 -  Management meeting

      13.00 – 13.30 –  Lunch

      13.30 – 15.00 -   Evaluation and reflection

      Thursday

      31.3 2022

      9.30 – 10.00 –     Arrival to IPR

      10.00 – 11.40 –  Open lessons - school

      11.45 – 12.00     coffee break

      12.00 – 13.00 –  Outdoor activities – part 1. (outdoor games and activities)

      13.00 – 13.30 –  Lunch

      13.30 – 14.30 -   Workshop – students rehabilitation process

       

      Friday

      1.4 2022

      9,30 – 10,00         Management meeting

      10.00 - 15,00       Learning teaching training

                                    Project activities

                                    Outdoor activities – part 2. (nordic walking guided tour)

                                   Business lunch

       

      Saturday

      2.4 2022

      outdoor training

      (sharing work experience how to cope with students challenging behaviour).

      Awarding Certificates of Attendance

      Farewell dinner

       

     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

      SOŠ pre žiakov s TP pozýva všetkých žiakov ZŠ a ich rodičov, učiteľov, výchovných poradcov na

      DEŇ OTVORENÝCH  DVERÍ

      17.2.2022 

      prezenčne   09.00 do 14.30 h

      online          10.00 do 17.00 h

      Pripojenie bude realizované cez aplikáciu MS Teams,

       

      Prečo práve naša škola?

      Poskytujeme:

      • kvalitné vzdelanie v 3-ročných učebných, 4-ročných študijných,2-ročných nadstavbových odboroch,
      • individuálny prístup k žiakom, v jednej triede je maximálne 10 žiakov,
      • celodenné stravovanie a ubytovanie v internáte,
      • komplexnú liečebnú rehabilitáciu a zdravotnú starostlivosť. 

      riaditeľka školy:            02/59209 156
      sociálna referentka:      02/59209 107, sekretariat-skola@iprba.sk

      www.iprba.sk

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.