• Sme OK

    • Náš internátny časopis SME OK

     Školský rok 2017/2018

       Prvé číslo Druhé číslo          
       Sme OK 1-2017

      

            

     Školský rok 2016/2017

       Prvé číslo Druhé číslo Tretie číslo        
       Sme OK 1-2017

     Sme OK 3-2017

            

     Školský rok 2015/2016

       Prvé číslo Druhé číslo Tretie číslo        
       Sme OK 1-2016 Sme ok 2-2016 Sme ok 3-2016        

     Školský rok 2014/2015

       Prvé číslo Druhé číslo Tretie číslo        
       2014-2015-1 Sme ok 1 2015 Sme ok 3 2015        

     Školský rok 2013/2014

       Prvé číslo Druhé číslo Tretie číslo        
       Sme ok 1 2014 Sme ok 1 2014        

      

     Školský rok 2012/2013

       Prvé číslo   Druhé číslo   Tretie číslo   Štvrté číslo
           3 číslo SME OK   4 číslo SME OK

      

     Školský rok 2011/2012

       Tretie číslo   Druhé číslo Prvé číslo  
       SME OK 2   SME OK 2 smeOK  

      

     Školský rok 2010/2011

       Tretie číslo Druhé číslo

     Prvé číslo

      
       smeOK smeOK

     smeOK

      

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
   • jana.chromikova@iprba.sk
   • 02/5920 9156, 02/5920 9107
   • Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
   • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Mokrohájska č. 1 842 40 Bratislava IČO: 603 457 DIČ: 2020919153 DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH Druh org.: Štátna rozpočtová organizácia Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 3095 SWIFT/BIC: SPSRSKBA
  • Prihlásenie