Navigácia

Internát Zo života internátu Krúžky Knižnica Režim dňa Sme OK

Režim dňa

Režim dňa v internáte

a) v čase školského vyučovania

6.40 BUDÍČEK,
6.40 -6.55 osobná hygiena, poriadok v izbách, liečebný režim – výdaj liekov
6.55 - 7.20 RAŇAJKY, výdaj desiaty
7.30 začiatok praktického vyučovania
8.00 začiatok teoretického vyučovania
12.00 - 14.00 OBED
14.00 - 15.00 kontrola prítomných žiakov, čistoty a poriadku v izbách
15.00 - 17.00 organizovaná výchovná činnosť – krúžky, záujmová činnosť, osobné voľno, pohybový režim - rehabilitácia streda: vychádzky štvrtok: hospodársky deň
15.30 - 15.45 olovrant
17.00 - 18.30 Rozumová výchova – štúdium
18.30 - 19.00 VEČERA Liečebný režim – výdaj liekov
19.00 - 19.30 osobné voľno - zimné obdobie, individuálna výchovná činnosť
19.00 - 19.50 osobné voľno - letné obdobie, individuálna výchovná činnosť
19.50 - 20.00 kontrola prítomnosti, záverečné hodnotenie dňa
20.00 - 21.15 individuálne štúdium, sledovanie TV, osobné voľno
21.30 VEČIERKA
22.00 - 6.40 NOČNÝ KĽUD

b) v čase pracovného pokoja a sviatkov

7.15 BUDÍČEK, osobná hygiena, poriadok v izbách, liečebný a pohybový režim
7.30 - 8.00 RAŇAJKY
8.00 - 12.00 osobné voľno
12.00 - 12.30 OBED
12.30 - 20.00 osobné voľno, vychádzky, individuálne štúdium, sledovanie TV, liečebný a pohybový režim
20.00 - 22.30 sledovanie TV /piatok, sobota/
23.00 VEČIERKA /piatok, sobota/
23.00 - 7.15 NOČNÝ KĽUD
20.00 - 21.15 sledovanie TV /nedeľa/
21.30 VEČIERKA
22.00 - 6.15 NOČNÝ KĽUD

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
    Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
  • 02/5920 9156, 02/5920 9107

Fotogaléria