• Internát

    •  

     Sloboda bez výchovy je ako rieka bez brehov.
     Keď nebudú brehy, tak neexistuje ani rieka.

      

     Výchovná práca na úseku Výchovy mimo vyučovania (internát) je plnohodnotnou súčasťou integračného procesu v SOŠ pre TP. Vychovávatelia sa podieľajú na zlepšení duševného a telesného rozvoja našich žiakov prostredníctvom tvorivého a najmä individuálneho prístupu k nim. Študenti v čase osobného voľna môžu navštevovať rôzne záujmové krúžky.
     Súčasťou dňa na internáte je aj povinné štúdium, počas ktorého sa študenti pripravujú na teoretické a praktické vyučovanie pomocou odbornej konzultácie vychovávateľov. 
     Počas výchovnej činnosti sa kladie dôraz na:
     - rozvoj samostatnosti,
     - identifikáciu a rozvoj talentu a individuálnych zručností cez záujmové krúžky
     - rozvoj socializácie

      

     Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím poskytuje moderné ubytovanie.

     internat1 internat2 internat3 internat4 internat5internat6 internat7 internat8 internat9 internat10internat11 internat12 internat13 internat14

      

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
   • jana.chromikova@iprba.sk
   • 02/5920 9156, 02/5920 9107
   • Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
   • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Mokrohájska č. 1 842 40 Bratislava IČO: 603 457 DIČ: 2020919153 DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH Druh org.: Štátna rozpočtová organizácia Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 3095 SWIFT/BIC: SPSRSKBA
  • Prihlásenie