Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Pozývame vás na Vernisáž výstavy

  "MOJE SRDCOVKY" pani profesorky Mgr. Evy Majerovej

  v priestoroch budovy školy dňa 13.04.2018/piatok o 13:00 h.

  Budú znieť krásne slovenské ľudové piesne. Tešíme sa na vás.

  Otvoriť pozvánku

 • Pozvánka na rodičovské stretnutie dňa 20.4.2018

  Vážení rodičia!

  Pozývame Vás na konzultačné stretnutie s pedagogickými a ďalšími odbornými zamestnancami nášho zariadenia, ktoré sa uskutoční

   

  dňa 20. apríla 2018 (piatok) od 13.30 h do 16.00 h.

   

  V rámci stretnutia Vám budú k dispozícii naši zamestnanci v triedach, dielňach, v internáte, na zdravotnom, psychologickom a sociálnom úseku.

  Ak Vám uvedený čas nevyhovuje, informácie poskytneme aj v priebehu dňa.

 • Celoštátne kolo súťaže Zenit v strojárstve, Dolný Kubín

 • MATEMATICKÝ KLOKAN 2018

  Medzinárodná  matematická súťaž

   

  V pondelok  19.marca 2018  sa naša škola zapojí do medzinárodnej matematickej súťaže 

   

  MATEMATICKÝ  KLOKAN  2018

   

  Súťaž sa bude konať v čase od 8,00 hod. do 9,50 hod. na prízemí v učebni č. 615.

  Súťaže sa zúčastní 15 žiakov našej školy.

   

  Zraz súťažiacich je v škole o 7,50 hod. na prízemí pred učebňou č.615

  Žiaci si so sebou prinesú len pero !

   

  Prosíme uvoľniť z vyučovania a z odborného výcviku nasledovných žiakov:

   

  Kategória Junior O34 :

   

  1. Kováč Jakub I.VS             
  2. Ficek Filip II.MT     
  3. Hraško Ľubomír II.MT           
  4. Horváth Matúš I.ME          
  5. Blahová Simona II.VS       

   

              Náhradníci: Pirťanová Mariana I.MU

                        Karolus Karol II.MT

                        Ferianec Jakub I.ME

                       

  Kategória Kadet O12 :

         

  1    Jamrich Jozef  I.MPS           

  1. Čechman Marek I.MPS 
  2. Kovačič Jaroslav II.MPS
  3. Šperka Jaroslav II.MPS
  4. Petrášová Alexandra III.TAP     
  5. Pecsuk Ján III.TAP    
  6. Vozár Branislav III.MO             
  7. Kolárik Denis II.E
  8. Szaboová Martina I.TAP
  9. Úher Martin I.PKN

   

  Náhradníci: Antalová Soňa II.ZK

                        Kelemen Mário II.E

                        Renczes Georgo II.ZK

   

      

    Koordinátor súťaže: RNDr. Urbanská Zlatica

   

   

 • Edukačný program umeleckej agentúry AMOS

  PLÁN ŠKOLSKÉHO VÝLETU / EXKURZIE /

   

  Akcia: 9.30 až 10.30 - účasť na edukačnom programe umeleckej agentúry AMOS: rozprávanie o financiách s hudobno - výchovným koncertom.

               

  Názov a zámer akcie: Svet peňazí - zvýšenie finančnej gramotnosti žiakov

   

  Termín konania akcie: 13. marec 2018

   

  Trasa a miesto pobytu: Mokrohájska -  Dom kultúry Ružinov

   

  Triedy: I.TAP, II.MO, II.ZK, II.E, II.MPS, II.KO, III.MPS, III.KO, III.MO, I.VS, I.MT, II.VS;

   

  Počet žiakov: 79

   

  Pedagogický dozor : Ing. Michalíková, Ing. Mačicová, Mgr. Kováčová, PaedDr. Styanová, PhDr. Vojteková, Mgr. Šályová, Mgr. Janíkovská, Ing. Brziak, Mgr. Luptovská

   

  Zdravotný doprovod: -

   

  Miesto a hodina zrazu: 8.30 pred internátom

   

  Miesto a hodina návratu: pred IPR, 11.30

   

  Spôsob dopravy: 2 osobné autá, MHD

                                         

  Program akcie: rozprávanie o financiách, hudba, videoprojekcia

   

  Podmienky stravovania: suchá desiata, obed v jedálni IPR

   

  Bezpečnostné opatrenia: Žiaci boli oboznámení so Smernicou č. 23/2/2010/SOŠ

                                             na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v škole –

                                             zásady bezpečnosti a ochrany pri organizovaní mimoškolských

                                             činností. Bezpečnosť žiakov pri organizovaní školských výletov,

                                             exkurzií a iných akcií.

                                             Konzultácie so zdravotným úsekom IPR o zdravotnom stave     

                                             účastníkov akcie

                                             Žiaci a ich zákonní zástupcovia podpísali informovaný súhlas.

   

  Zoznam žiakov: príloha

   

  Zodpovedný pedagogický zamestnanec: Ing. Tibor Brziak

   

   

  Na vedomie: Mgr. Jana Chromíková, riaditeľka SOŠ pre ŽTP

   

   

   

  Dátum:  Bratislava 2.marca 2018                     Vypracoval: Ing. T. Brziak

 • Kritériá prijatia na štúdium pre školský rok 2018/2019

 • Exkurzia Svarogo - Kovbyt, Bernolákovo 8.2.2018

 • Lyžiarský kurz 2018

 • Prezentácia našej školy na podujatí - Dni profesie v Bytči

 • Deň otvorených dverí 9.2.2018

  Pozývame Vás na Deň otvorených dverí v SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 1 v Bratislave, ktorý sa uskutoční v piatok 9.2.2018. Tešíme sa na stretnutie.

  Mgr. Jana Chromíková, riaditeľka školy

  Otvoriť pozvánku

 • LVVK

  Lyžiarsko - sánkársko - turistický kurz

  Lyžiarsko - sánkársko - turistický kurz sa na našej škole koná v dňoch 14.- 19.1.2018 (nedeľa - piatok).

  Zraz : 14.1. 2018 o 12.30 h pred IPR, odchod o 13.00 h.

  Príchod: 19.1.2018 o cca. 17.00 - 19.00 h

  Miesto: Penzión Antares, Zuberec - Pribiské 742. Kontakt: 

  recepcia: +421 911 336 478

  penzionantares2@gmail.com

  www.penzionantares.sk

 • Prezentácia našej školy na rôznych podujatiach - Burzy informácií a prezentácia stredných škôl

 • Návšteva prezidentského paláca dňa 14.12.2017

  Žiaci našej školy spolu s pedagogickými zamestnancami dňa 14.12.2017 absolvovali prehliadku prezidentského paláca, ktorá sa konala v rámci festivalu Taliansko – Slovenského priateľstva.

   

   

  S pozdravom

   

  Mgr. Jana Chromíková, riaditeľka školy

 • Prehliadka šperkov

  V rámci 3.ročníka festivalu Taliansko - Slovenského priateľstva, ktorý sa konal v decembri 2017 v Bratislave sme predstavili šperky žiakov našej školy. V spolupráci so strednými školami z Hodruše Hámre a Lednických Rovní sme zorganizovali dňa 14.12.2017 módnu prehliadku. Festival sa konal pod záštitou Slovenského a Talianskeho veľvyslanectva a SARIO.

 • Vianočné prázdniny a riaditeľské voľno 22.12.2017

  Riaditeľka školy oznamuje, že dňa 22.12.2017 je udelené žiakom školy riaditeľské voľno.

  Vianočné prázdniny sú od 23.12.2017 do 7.1.2018, vyučovanie začína 8.1.2018, učí sa podľa rozvrhu ako v párny týždeň. Príchod žiakov na internát je 7.1.2018.

  Želám príjemné prežitie Vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2018.

  Mgr. Jana Chromíková, riaditeľka školy

   

 • BESEDA O FILME: NEHODNÍ ŽITIA?

  Nehodní žitia? je nielen o návšteve koncentračného tábora v poľskom Osvienčime. Je pripomenutím si našej nedávnej histórie a upozornením, čo sa môže stať, ak my ako ľudia zlyháme. Rôzne prejavy extrémizmu, popieranie našej histórie sú totiž súčasťou našej spoločnosti. Ako sa na tento problém pozerajú mladí? Vieme sa ako ľudia poučiť z vlastných chýb alebo sa bude história opakovať? Viac sa dozviete v reportáži Mona Ščevovich: https://www.appday.tv/med…/poznaj-svoju-minulost-a-nezabudni

 • Celoslovenská súťaž Expert Geniality Show

  Naši žiaci sa dňa 30.11.2017 zúčastnili celoslovenskej súťaže Expert Geniality Show 

 • Návšteva výstavy BODY THE EXIBITION

  Po dvojhodinovej prehliadke a odborného výkladu medikov výstavy: BODY THE EXIBITION (o ľudskom tele) v Inchebe sme odchádzali plné nadšenia a nabité novými informáciami a vedomosti.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
  Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
 • 02/5920 9156, 02/5920 9107

Fotogaléria