Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Jana Chromíková Rozvrh
Riaditeľka
jana.chromikova@iprba.sk
 
 
Ing. Alena Červená Rozvrh
Zástupkyňa
alena.cervena@iprba.sk
 
 
Ing. Peter Farkaš Fa Rozvrh
Zástupca
peter.farkas@iprba.sk
 
 
PhDr. Jaroslava Margolienová Rozvrh
Zástupkyňa
jaroslava.margolienova@iprba.sk
 
 
Mgr. Viera Mrocková Zástupkyňa
viera.mrockova@iprba.sk
 
 
Ľubomír Áč Rozvrh
Majster
lubomir.ac@iprba.sk
 
 
Mgr. Iveta Barátová Vychovávateľka
Vedie krúžok: Krúžok finančnej gramotnosti
iveta.baratova@iprba.sk
 
 
Mgr. Mária Berdisová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.KO
Triedna učiteľka: PT
Zástupca v triede: III.MO
maria.berdisova@iprba.sk
 
 
Ing. Eva Bistáková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.MT
Zástupca v triede: II.VS
eva.bistakova@iprba.sk
 
 
Mgr. Jozefina Bobocká Vychovávateľka
Vedie krúžok: Paličkovanie
Vedie krúžok: Zamyslime sa
jozefina.bobocka@iprba.sk
 
 
Ing. Tibor Brziak, PhD. Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: I.ME
tibor.brziak@iprba.sk
 
 
Magdaléna Cviková Rozvrh
Majsterka
magdalena.cvikova@iprba.sk
 
 
Karol Czíferi Majster
karol.cziferi@iprba.sk
 
 
Kvetoslava Daubnerová Rozvrh
Majsterka
kvetoslava.daubnerova@iprba.sk
 
 
Ing. Zuzana Jakubová Rozvrh
Majsterka
zuzana.jakubova@iprba.sk
 
 
Mgr. Ivona Jandová Vychovávateľka
ivona.jandova@iprba.sk
 
 
Mgr. Barbora Janikovská Rozvrh
Triedna učiteľka: I.PKN
Triedna učiteľka: III.MO
Zástupca v triede: II.MT
barbora.janikovska@iprba.sk
 
 
Mgr. Karol Kirchmayer Rozvrh
Učiteľ
karol.kirchmayer@iprba.sk
 
 
PaedDr. Dana Kmeťková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.ME
Triedna učiteľka: I.MU
Zástupca v triede: III.PKN
dana.kmetkova@iprba.sk
 
 
Henrieta Koller HK Vychovávateľka
 
 
Mgr. Henrieta Kováčová Kov Rozvrh
Triedna učiteľka: II.E
Triedna učiteľka: II.ZK
Zástupca v triede: II.MO
henrieta.kovacova@iprba.sk
 
 
Soňa Kovaničová Rozvrh
Majsterka
sona.kovanicova@iprba.sk
 
 
Sylvia Krajčiová Kek Vychovávateľka
 
 
Ing. Silvester Krasňan Rozvrh
Triedny učiteľ: I.MPS
Zástupca v triede: II.MPS
silvester.krasnan@iprba.sk
 
 
Henrich Kreuzer Rozvrh
Majster
henrich.kreuzer@iprba.sk
 
 
Ing. Monika Krsteva Rozvrh
Triedna učiteľka: I.TAP
Zástupca v triede: I.MT
monika.krsteva@iprba.sk
 
 
Mgr. Martin Kubálek, PhD. Kub Vychovávateľ
martin.kubalek@iprba.sk
 
 
Mgr. Silvia Kupková Vychovávateľka
silvia.kupkova@iprba.sk
 
 
Mgr. Petronela Ladecká La Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.MPS
Zástupca v triede: I.MPS
petronela.ladecka@iprba.sk
 
 
Mgr. Veronika Luptovská Rozvrh
Triedna učiteľka: I.MT
Zástupca v triede: II.KO
veronika.luptovska@iprba.sk
 
 
Ing. Henrieta Mačicová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.MO
Zástupca v triede: II.E
Zástupca v triede: II.ZK
henrieta.macicova@iprba.sk
 
 
Mgr. Eva Majerová Rozvrh
Učiteľka
eva.majerova@iprba.sk
 
 
Ingrid Marešová Rozvrh
Majsterka
ingrid.maresova@iprba.sk
 
 
Mgr. Patrik Marko Rozvrh
Triedny učiteľ: I.VS
Triedny učiteľ: II.VS
Zástupca v triede: PT
patrik.marko@iprba.sk
 
 
Ing. Ľubica Michalíková Rozvrh
Triedna učiteľka: III.TAP
Zástupca v triede: I.TAP
lubica.michalikova@iprba.sk
 
 
Mgr. Magdaléna Neupauerová Rozvrh
Majsterka
magdalena.neupauerova@iprba.sk
 
 
Ing. Eva Oriešková Rozvrh
Majsterka
eva.orieskova@iprba.sk
 
 
Alena Panáková Rozvrh
Majsterka
alena.panakova@iprba.sk
 
 
Ing. Mária Podstupková Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.VS
maria.podstupkova@iprba.sk
 
 
RNDr. Katarína Pračková Rozvrh
Učiteľka
katarina.prackova@iprba.sk
 
 
Helena Semanová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Simona Solomajerová Vychovávateľka
Vedie krúžok: Doučovanie matematiky
Vedie krúžok: Pohybové hry
simona.solomajerova@iprba.sk
 
 
PaedDr. Ľubica Styanová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.MPS
Triedna učiteľka: III.MPS
lubica.styanova@iprba.sk
 
 
Mgr. Barbara Széliová Rozvrh
Učiteľka
barbara.szeliova@iprba.sk
 
 
Mgr. Martina Šályová Ša Rozvrh
Triedna učiteľka: III.KO
Zástupca v triede: I.PKN
Zástupca v triede: IV.MPS
martina.salyova@iprba.sk
 
 
Mgr. Marián Trusa Vychovávateľ
Vedie krúžok: Športové krúžky
marian.trusa@iprba.sk
 
 
Mgr. Martina Třísková Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.MPS
Zástupca v triede: III.TAP
martina.triskova@iprba.sk
 
 
RNDr. Zlatica Urbanská Rozvrh
Triedna učiteľka: III.PKN
Zástupca v triede: I.MU
zlatica.urbanska@iprba.sk
 
 
Mgr. Marián Višňovský Vychovávateľ
Vedie krúžok: Posiľňovanie a šport – plávanie
marian.visnovsky@iprba.sk
 
 
PhDr. Bronislava Vojteková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.KO
Zástupca v triede: III.KO
Zástupca v triede: IV.KO
Vedie krúžok: Peer program
bronislava.vojtekova@iprba.sk
 
 
Mgr. Réka Zsakovicsová Zsa Vychovávateľka
 
 
Ing. Margita Zsilková Rozvrh
Učiteľka
margita.zsilkova@iprba.sk

© aScAgenda 2018.0.1111 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
    Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
  • 02/5920 9156, 02/5920 9107

Fotogaléria