Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Jana Chromíková Riaditeľka
jana.chromikova@iprba.sk
 
 
Ing. Alena Červená Zástupkyňa
alena.cervena@iprba.sk
 
 
Ing. Peter Farkaš Fa Zástupca
peter.farkas@iprba.sk
 
 
PhDr. Jaroslava Margolienová Zástupkyňa
jaroslava.margolienova@iprba.sk
 
 
Mgr. Viera Mrocková Zástupkyňa
viera.mrockova@iprba.sk
 
 
Ľubomír Áč Majster
lubomir.ac@iprba.sk
 
 
Mgr. Iveta Barátová Vychovávateľka
iveta.baratova@iprba.sk
 
 
Mgr. Mária Berdisová Učiteľka
maria.berdisova@iprba.sk
 
 
Ing. Eva Bistáková Učiteľka
eva.bistakova@iprba.sk
 
 
Mgr. Jozefina Bobocká Vychovávateľka
jozefina.bobocka@iprba.sk
 
 
Ing. Tibor Brziak, PhD. Učiteľ
tibor.brziak@iprba.sk
 
 
Magdaléna Cviková Majsterka
magdalena.cvikova@iprba.sk
 
 
Karol Czíferi Majster
karol.cziferi@iprba.sk
 
 
Kvetoslava Daubnerová Majsterka
kvetoslava.daubnerova@iprba.sk
 
 
Ing. Zuzana Jakubová Majsterka
zuzana.jakubova@iprba.sk
 
 
Mgr. Ivona Jandová Vychovávateľka
ivona.jandova@iprba.sk
 
 
Mgr. Barbora Janikovská Učiteľka
barbora.janikovska@iprba.sk
 
 
Mgr. Karol Kirchmayer Učiteľ
karol.kirchmayer@iprba.sk
 
 
PaedDr. Dana Kmeťková Učiteľka
dana.kmetkova@iprba.sk
 
 
Henrieta Koller HK Vychovávateľka
 
 
Mgr. Henrieta Kováčová Kov Učiteľka
henrieta.kovacova@iprba.sk
 
 
Soňa Kovaničová Majsterka
sona.kovanicova@iprba.sk
 
 
Sylvia Krajčiová Kek Vychovávateľka
 
 
Ing. Silvester Krasňan Učiteľ
silvester.krasnan@iprba.sk
 
 
Henrich Kreuzer Majster
henrich.kreuzer@iprba.sk
 
 
Ing. Monika Krsteva Učiteľka
monika.krsteva@iprba.sk
 
 
Mgr. Martin Kubálek, PhD. Kub Vychovávateľ
martin.kubalek@iprba.sk
 
 
Mgr. Silvia Kupková Vychovávateľka
silvia.kupkova@iprba.sk
 
 
Mgr. Petronela Ladecká La Učiteľka
petronela.ladecka@iprba.sk
 
 
Mgr. Veronika Luptovská Učiteľka
veronika.luptovska@iprba.sk
 
 
Ing. Henrieta Mačicová Učiteľka
henrieta.macicova@iprba.sk
 
 
Mgr. Eva Majerová Učiteľka
eva.majerova@iprba.sk
 
 
Ingrid Marešová Majsterka
ingrid.maresova@iprba.sk
 
 
Mgr. Patrik Marko Učiteľ
patrik.marko@iprba.sk
 
 
Ing. Ľubica Michalíková Učiteľka
lubica.michalikova@iprba.sk
 
 
Mgr. Magdaléna Neupauerová Majsterka
magdalena.neupauerova@iprba.sk
 
 
Ing. Eva Oriešková Majsterka
eva.orieskova@iprba.sk
 
 
Alena Panáková Majsterka
alena.panakova@iprba.sk
 
 
Ing. Mária Podstupková Učiteľka
maria.podstupkova@iprba.sk
 
 
Helena Semanová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Simona Solomajerová Vychovávateľka
simona.solomajerova@iprba.sk
 
 
PaedDr. Ľubica Styanová Učiteľka
lubica.styanova@iprba.sk
 
 
Mgr. Barbara Széliová Učiteľka
barbara.szeliova@iprba.sk
 
 
Mgr. Martina Šályová Ša Učiteľka
martina.salyova@iprba.sk
 
 
Mgr. Marián Trusa Vychovávateľ
marian.trusa@iprba.sk
 
 
Mgr. Martina Třísková Učiteľka
martina.triskova@iprba.sk
 
 
RNDr. Zlatica Urbanská Učiteľka
zlatica.urbanska@iprba.sk
 
 
Mgr. Marián Višňovský Vychovávateľ
marian.visnovsky@iprba.sk
 
 
PhDr. Bronislava Vojteková Učiteľka
bronislava.vojtekova@iprba.sk
 
 
Mgr. Réka Zsakovicsová Zsa Vychovávateľka

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.07.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
    Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
  • 02/5920 9156, 02/5920 9107

Fotogaléria