Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Návšteva hradu ČERVENÝ KAMEŇ

  Dňa 16.10.2018 sa triedy III. ZK, II. MU zúčastnia návštevy hradu ČERVENÝ KAMEŇ. 

 • Exkurzia vo výpočtovom stredisku SAV Bratislava

  Dňa 17.10.2018 sa žiaci I.MT a II.MT cez 6VH a 7VH zúčastnia odbornej exkurzie vo výpočtovom stredisku Slovenskej akadémie vied na tému: História výpočtovej techniky. 

 • Návšteva vedeckej cukrárne

  Dňa 16.10.2018 sa triedy I.MPS, I.VS, II.MPS, IV.KO, II.MEII.MU zúčastnia podujatia na tému: "Ako ukradnúť hlas, ako odmerať emócie a iné tajomstvá ľudskej reči" vo vedeckej cukrárni. 

 • Liga proti rakovine & SloMSA

  Dňa 15.10. 2018 sa uskutoční pre žiačky I.Ko, I.TAB, I.ZK a I. TAA interaktívna prednáška organizovaná Medici za zdravie žien - Liga proti rakovine & SloMSA v škole učebni 615 o 9.00.

 • INTERBEAUTY - Incheba

  Dňa 5.10. 2018 sa uskutoční odborná exkurzia žiačok I. Ko a IV. KO INTERBEAUTY na výstavisku Incheba.

 • Odborná exkurzia

  Dňa 14.9. 2018 sa uskutoční odborná exkurzia žiačok I. Ko dokozmetického salónu Medea v Dúbravke.

 • Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019

  Milí žiaci,

  slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019 sa uskutoční v pondelok 3. septembra 2018 o 8.30 h v telocvični IPR.

  V novom školskom roku vám želám veľa úspechov, radosť z učenia a dobrý pocit z kvalitne vykonanej práce.

  Mgr. Jana Chromíková, riaditeľka školy

 • Študentský šperk

  Do galérie Študentský šperk boli pridané fotografie.

 • Záverečné skúšky a slávnostné vyradenie absolventov

 • Deviatačky, máme voľné miesta v štvorročnom študijnom odbore kozmetička

  Záujemkyne hláste sa:

  jana.chromikova@iprba.sk
  02/59209 156, +421 911 474 014

 • Maturanti, máme voľné miesta v pomaturitnom kvalifikačnom dvojročnom štúdiu verejná správa

  Záujemcovia – absolventi maturitného štúdia

  hláste sa do 30. júna 2018
  jana.chromikova@iprba.sk
  02/59 209 156

 • Dňa 14.06.2018 sa uskutoční v školskom kozmetickom salóne Eva prezentácia prác III.KO a súťaž v dekoratívnej kozmetike.

 • Z Á V E R E Č N É S K Ú Š K Y

  žiakov  Strednej odbornej školy pre žiakov s telesným postihnutím,

  Mokrohájska cesta 1, Bratislava,

   

  v dňoch  18. - 21.  júna  2018

 • Ústna forma internej časti maturitnej skúšky 2018

  21. – 22.5.2018 –  ústna forma internej časti maturitnej skúšky 2018 podľa harmonogramu, ktorý je v časti Maturita

  21.5.2018/pondelok

  - otvorenie ústnych maturitných skúšok o 7.45 h v učebni 615, všetci maturanti  za prítomnosti predsedov, skúšajúcich učiteľov, vedenia SOŠ a IPR

  Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení bude v stredu, dňa 23.5.2018 o 10.00 hod. v telocvični. Okrem Vás, maturantov sú vítaní aj Vaši blízki, príbuzní.

                                                                         PhDr.Jaroslava Margolienová, koordinátorka MS 2018

 • Pozývame vás na Vernisáž výstavy

  "MOJE SRDCOVKY" pani profesorky Mgr. Evy Majerovej

  v priestoroch budovy školy dňa 13.04.2018/piatok o 13:00 h.

  Budú znieť krásne slovenské ľudové piesne. Tešíme sa na vás.

  Otvoriť pozvánku

 • Pozvánka na rodičovské stretnutie dňa 20.4.2018

  Vážení rodičia!

  Pozývame Vás na konzultačné stretnutie s pedagogickými a ďalšími odbornými zamestnancami nášho zariadenia, ktoré sa uskutoční

   

  dňa 20. apríla 2018 (piatok) od 13.30 h do 16.00 h.

   

  V rámci stretnutia Vám budú k dispozícii naši zamestnanci v triedach, dielňach, v internáte, na zdravotnom, psychologickom a sociálnom úseku.

  Ak Vám uvedený čas nevyhovuje, informácie poskytneme aj v priebehu dňa.

 • Celoštátne kolo súťaže Zenit v strojárstve, Dolný Kubín

 • MATEMATICKÝ KLOKAN 2018

  Medzinárodná  matematická súťaž

   

  V pondelok  19.marca 2018  sa naša škola zapojí do medzinárodnej matematickej súťaže 

   

  MATEMATICKÝ  KLOKAN  2018

   

  Súťaž sa bude konať v čase od 8,00 hod. do 9,50 hod. na prízemí v učebni č. 615.

  Súťaže sa zúčastní 15 žiakov našej školy.

   

  Zraz súťažiacich je v škole o 7,50 hod. na prízemí pred učebňou č.615

  Žiaci si so sebou prinesú len pero !

   

  Prosíme uvoľniť z vyučovania a z odborného výcviku nasledovných žiakov:

   

  Kategória Junior O34 :

   

  1. Kováč Jakub I.VS             
  2. Ficek Filip II.MT     
  3. Hraško Ľubomír II.MT           
  4. Horváth Matúš I.ME          
  5. Blahová Simona II.VS       

   

              Náhradníci: Pirťanová Mariana I.MU

                        Karolus Karol II.MT

                        Ferianec Jakub I.ME

                       

  Kategória Kadet O12 :

         

  1    Jamrich Jozef  I.MPS           

  1. Čechman Marek I.MPS 
  2. Kovačič Jaroslav II.MPS
  3. Šperka Jaroslav II.MPS
  4. Petrášová Alexandra III.TAP     
  5. Pecsuk Ján III.TAP    
  6. Vozár Branislav III.MO             
  7. Kolárik Denis II.E
  8. Szaboová Martina I.TAP
  9. Úher Martin I.PKN

   

  Náhradníci: Antalová Soňa II.ZK

                        Kelemen Mário II.E

                        Renczes Georgo II.ZK

   

      

    Koordinátor súťaže: RNDr. Urbanská Zlatica

   

   

 • Edukačný program umeleckej agentúry AMOS

  PLÁN ŠKOLSKÉHO VÝLETU / EXKURZIE /

   

  Akcia: 9.30 až 10.30 - účasť na edukačnom programe umeleckej agentúry AMOS: rozprávanie o financiách s hudobno - výchovným koncertom.

               

  Názov a zámer akcie: Svet peňazí - zvýšenie finančnej gramotnosti žiakov

   

  Termín konania akcie: 13. marec 2018

   

  Trasa a miesto pobytu: Mokrohájska -  Dom kultúry Ružinov

   

  Triedy: I.TAP, II.MO, II.ZK, II.E, II.MPS, II.KO, III.MPS, III.KO, III.MO, I.VS, I.MT, II.VS;

   

  Počet žiakov: 79

   

  Pedagogický dozor : Ing. Michalíková, Ing. Mačicová, Mgr. Kováčová, PaedDr. Styanová, PhDr. Vojteková, Mgr. Šályová, Mgr. Janíkovská, Ing. Brziak, Mgr. Luptovská

   

  Zdravotný doprovod: -

   

  Miesto a hodina zrazu: 8.30 pred internátom

   

  Miesto a hodina návratu: pred IPR, 11.30

   

  Spôsob dopravy: 2 osobné autá, MHD

                                         

  Program akcie: rozprávanie o financiách, hudba, videoprojekcia

   

  Podmienky stravovania: suchá desiata, obed v jedálni IPR

   

  Bezpečnostné opatrenia: Žiaci boli oboznámení so Smernicou č. 23/2/2010/SOŠ

                                             na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v škole –

                                             zásady bezpečnosti a ochrany pri organizovaní mimoškolských

                                             činností. Bezpečnosť žiakov pri organizovaní školských výletov,

                                             exkurzií a iných akcií.

                                             Konzultácie so zdravotným úsekom IPR o zdravotnom stave     

                                             účastníkov akcie

                                             Žiaci a ich zákonní zástupcovia podpísali informovaný súhlas.

   

  Zoznam žiakov: príloha

   

  Zodpovedný pedagogický zamestnanec: Ing. Tibor Brziak

   

   

  Na vedomie: Mgr. Jana Chromíková, riaditeľka SOŠ pre ŽTP

   

   

   

  Dátum:  Bratislava 2.marca 2018                     Vypracoval: Ing. T. Brziak

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
  Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
 • 02/5920 9156, 02/5920 9107

Fotogaléria