Navigácia

Členovia Rady školy pri SOŠ pre žiakov TP Štatút rady školy Výročná správa Rady školy ZASADNUTIA RADY ŠKOLY: KONTAKT: Predseda rady školy :

Rada školy

Členovia Rady školy pri SOŠ pre žiakov TP

Členovia Rady školy pri SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava            

na obdobie 2012 – 2016

 1. Mgr. Martin Kubálek, PhD. – zástupca pedagogických zamestnancov – predseda rady školy
 2. Mgr. art. Peter Pažický ArtD. – zástupca rodičov – podpredseda rady školy
 3. Katarína Filipovičová – zástupca rodičov
 4. Štefan Németh – zástupca rodičov
 5. Mgr. Patrik Marko ­– zástupca pedagogických zamestnancov
 6. Mgr. art. Hanka Vorobjov – zástupca nepedagogických zamestnancov
 7. Marianna Pirťanová – zástupca žiakov
 8. Ing. Petra Balážová- delegovaný zástupca zriaďovateľa
 9. MUDr. Igor Hajdúk- delegovaný zástupca zriaďovateľa
 10. Mgr. Andrea Kozová- delegovaný zástupca zriaďovateľa
 11. Valéria Cibulková - delegovaný zástupca zriaďovateľa

 

 

Voľba  zástupcu  žiakov  sa konala dňa  21.11.2016.

Voľba  zástupcov  pedagogických zamestnancov  sa konala  dňa 24.11.2016.

Voľba  zástupcu  nepedagogických zamestnancov  sa konala  dňa 24.11.2016.

Voľby  zástupcov rodičov sa konali  dňa 26.11.2016.

Ustanovujúce zasadnutie Rady školy SOŠ pre žiakov s TP sa konalo 8.12.2016, funkčné obdobie začína dňom 12.12.2016.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
  Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
 • 02/5920 9156, 02/5920 9107

Fotogaléria