Navigácia

O ŽŠR: Kandidátka žiakov a študentov Plán práce Nová podstrana

Čo je ŽŠR a načo ju máme:

Žiacka rada reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.
Jej členstvo tvorí 5 až 11 žiakov, v našej SOŠ je to 7 žiakov, ktorí boli zvolení v tajnom hlasovaní nadpolovičnej väčšiny žiakov školy.

Základné úlohy členov žiackej školskej rady:

  • vyjadrujú sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania
  • podieľajú sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku
  • predkladajú riaditeľovi a vedeniu školy návrhy a stanoviská, na ktorých sa dohodli
  • organizujú vlastné aktivity podľa záujmu, schopností a možností študentov

 

Zloženie ŽŠR pre školský rok 2016/17:

Marianna Pirťanová – predseda  ŽŠR
Filip Ficek – podpredseda ŽŠR
Alexandra Petrášová – referentka pre styk s verejnosťou
Denisa Gogová – referentka pre ekológiu
Lucia Henčeková – referentka pre stravu
Katarína Malá – referentka pre kultúru
Mário Kelemen – referent pre šport

Viac informácií u Mgr. Kupkovej, koordinátorky ŽŠR.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
    Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
  • 02/5920 9156, 02/5920 9107

Fotogaléria