Navigácia

Krúžková činnosť

V školskom roku 2016/2017 sú na úseku praktického vyučovania vytvorené tri krúžky v nasledovných učebných odboroch:

  • zlatník a klenotník
  • mechanik opravár - stroje a zariadenia
  • elektrotechnika

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
    Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
  • 02/5920 9156, 02/5920 9107

Fotogaléria