Navigácia

Maturitná skúška 2018 Pokyny pre žiakov Opravný a náhradný termín MS 2017

maturita termíny

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím

 

pri  Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

 Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava

30. september 2017 prihlášky na MS 2018,
31. január 2018 –  môže riaditeľ školy povoliť v osobitných prípadoch zmeny, žiadosť
Časový harmonogram MS 2018
Externá forma - test a písomná forma internej časti - slohová práca, esej 
13. marec 2018/utorok - slovenský jazyk    a literatúra
14. marec 2018/streda - anglický jazyk
Náhradné termíny
10. – 13. apríl 2018- náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti v závislosti od počtu prihlásených žiakov
Opravný termín: 4. – 7. september 2018
Praktická časť MS 2018
odbor: kozmetik                                            23.4.2018/pondelok
odbor: technicko-ekonomický pracovník   24.-25.4.2018/utorok, streda
odbor: verejná správa                                  23.4.2018/pondelok 
odbor: mechanik počítačových sietí            23.-24.4.2018/ pondelok, utorok

 
Ústna časť MS 2018
21.- 22.5.2018/ pondelok, utorok
Otvorenie MS 2018 bude dňa 21.5.2018 o 7.45 h v učebni 615.
Skúšanie začne od 8.00 h podľa harmonogramu.
 

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení bude dňa 23.5.2018/streda

o 10.00 v telocvični.

 

 

 
Všetky ostatné informácie : www.nucem.sk
PhDr.Jaroslava Margolienová, koordinátorka MS 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
    Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
  • 02/5920 9156, 02/5920 9107

Fotogaléria