Navigácia

Maturitná skúška 2018 Pokyny pre žiakov Opravný a náhradný termín MS 2017

maturita termíny

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím

 

pri  Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

 Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava

30. september 2017 prihlášky na MS 2018,
31. január 2018 –  môže riaditeľ školy povoliť v osobitných prípadoch zmeny, žiadosť
Časový harmonogram MS 2018
Externá forma - test a písomná forma internej časti - slohová práca, esej 
13. marec 2018/utorok - slovenský jazyk    a literatúra
14. marec 2018/streda - anglický jazyk
Náhradné termíny
10. – 13. apríl 2018- náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti v závislosti od počtu prihlásených žiakov
Opravný termín: 4. – 7. september 2018
Praktická časť MS 2018
odbor: kozmetik
odbor: technicko-ekonomický pracovník
odbor: verejná správa
odbor: mechanik počítačových sietí

 
Ústna časť MS 2018
máj 2018  - podľa termínu určeného odborom školstva
 

 

 

 

 
Všetky ostatné informácie : www.nucem.sk
PhDr.Jaroslava Margolienová, koordinátorka MS 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
    Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
  • 02/5920 9156, 02/5920 9107

Fotogaléria