Navigácia

Maturitná skúška 2018 Pokyny pre žiakov Opravný a náhradný termín MS 2017

maturita termíny

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím

 

pri  Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

 Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava

30. september 2018 – prihlášky na MS 2019,
31. január 2019 –  môže riaditeľ školy povoliť v osobitných prípadoch zmeny, žiadosť
Časový harmonogram MS 2019
Externá forma - test a písomná forma internej časti - slohová práca, esej 
12. marec 2019/utorok - slovenský jazyk  a literatúra
13. marec 2019/streda - anglický jazyk
Náhradné termíny
09. – 12. apríl 2019- náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti v závislosti od počtu prihlásených žiakov
Opravný termín: 3. – 6. september 2019
Praktická časť MS 2019
odbor: kozmetik                                            29.4.2019/pondelok                          
odbor: technicko-ekonomický pracovník   29.-30.4.2019
odbor: verejná správa                                  30.4.2019/utorok                                 

       odbor: mechanik počítačových sietí            29.-30.4.2019     

       odbor: umeleckoremeselné práce                29.4.2019/pondelok

       odbor: elektrotechnika- výroba a prevádzka nstrojov a zariadení                        29.4.2019/pondelok


 
Ústna časť MS 2019
Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 20. mája 2019 do 7. júna 2019
 
Všetky ostatné informácie : www.nucem.sk
PhDr.Jaroslava Margolienová, koordinátorka MS 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
    Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
  • 02/5920 9156, 02/5920 9107

Fotogaléria