Navigácia

Internát Zo života internátu Krúžky Knižnica Režim dňa Sme OK

Kde a ako to funguje v našej internátnej knižnici?

Knižnica sa nachádza na prvom poschodí vpravo a žiaci ju môžu navštevovať od pondelku do štvrtku v čase od 14:00 do 17:00, prípadne podľa potreby a dohody s p. kultúrnou referentkou Mgr. art. Hankou Vorobjov.

Každý utorok sa môžete v knižnici zapojiť do činnosti krúžku Literárna gramotnosť a anglická konverzácia, kde majú žiaci možnosť zlepšovať svoje jazykové a literárne schopnosti.

V knižnici je k dispozícií stôl so štyrmi až šiestimi miestami na individuálne štúdium a doučovanie, flipchartová tabuľa s fixkami pre skupinovú prácu, tlačiareň, písacie potreby a papiere. Knižný fond obsahuje diela povinnej literatúry, slovenskú aj svetovú klasiku, diela z oblasti vedy a techniky,  rozprávky, poéziu a drámu. V prípade nutnosti je možné využiť aj zdroje z odbornej časti knižnice. Okrem kníh majú žiaci k dispozícií aj viacero starších a súčasných ročníkov populárnych aj náučných časopisov a dennej tlače. Samozrejme medzi nimi nechýba ani náš časopis Sme OK. Dĺžky jednotlivých zapožičaní literárnych zdrojov je možné dohodnúť podľa konkrétnych požiadaviek žiaka.

Knižnica má klapku číslo 123 a akékoľvek otázky môžete smerovať aj na mailový kontakt: hanka.vorobjov@gmail.com.

 

        

 

Výber šk. roku:

Kontakt

Miestnosť:
Email:
Telefón:

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
    Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
  • 02/5920 9156, 02/5920 9107

Fotogaléria