Navigácia

Internát Zo života internátu Krúžky Knižnica Režim dňa Sme OK

Kde a ako to funguje v našej internátnej knižnici?

Novozrekonštruovaná knižnica sa nachádza na prvom poschodí vpravo a
žiaci a zamestnanci IPR ju môžu navštevovať v pondelok, utorok a vo
štvrtok v čase od 13:30 do 17:00, prípadne podľa potreby a dohody s p.
kultúrnou referentkou Mgr. art. Hankou Vorobjov.

Každý utorok sa môžu žiaci v knižnici zapojiť do činnosti krúžku
Literárna gramotnosť a anglická konverzácia, kde majú možnosť zlepšovať
svoje jazykové, literárne a čitateľské schopnosti.

V knižnici sú k dispozícií stoly so štyrmi notebookmi na individuálne
štúdium a doučovanie, flipchartová tabuľa s fixkami pre skupinovú prácu,
projektor, audio systém a klimatizácia. Knižný fond obsahuje diela
povinnej literatúry, slovenskú aj svetovú klasiku, diela z oblasti vedy
a techniky,  rozprávky, poéziu, detektívky, náučnú literatúru a mnoho
ďalšieho. Pre pedagogických a odborných zamestnancov je možné využiť aj
zdroje z odbornej časti knižnice.

Aktuálnu a kompletnú databázu kníh vo všeobecnej knižnici si môžete
pozrieť TU.

Odbornú knižnicu nájdete TU.

Knižnica má tel. číslo: 02/59209123. Akékoľvek otázky môžete smerovať aj na
mailový kontakt: hanka.vorobjov@iprba.sk, prípadne na kniznica@iprba.sk.

Aktuálne udalosti knižnice budú zverejňované na nástenke vo vestibule.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

 

    

Krátka prezentácia z rekonštrukcie knižnice

Výber šk. roku:

Kontakt

Miestnosť: prvé poschodie internátu vpravo
Email: hanka.vorobjov@iprba.sk
Telefón: 02/59209123

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
    Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
  • 02/5920 9156, 02/5920 9107

Fotogaléria