Navigácia

Internát Zo života internátu Krúžky Knižnica Režim dňa Sme OK

Kde a ako to funguje v našej internátnej knižnici?

Novozrekonštruovaná knižnica sa nachádza na prvom poschodí vpravo a
žiaci a zamestnanci IPR ju môžu navštevovať v pondelok, utorok a vo
štvrtok v čase od 13:30 do 17:00, prípadne podľa potreby a dohody s p.
kultúrnou referentkou Mgr. art. Hankou Vorobjov.

Každý utorok sa môžu žiaci v knižnici zapojiť do činnosti krúžku
Literárna gramotnosť a anglická konverzácia, kde majú možnosť zlepšovať
svoje jazykové, literárne a čitateľské schopnosti.

V knižnici sú k dispozícií stoly so štyrmi notebookmi na individuálne
štúdium a doučovanie, flipchartová tabuľa s fixkami pre skupinovú prácu,
projektor, audio systém a klimatizácia. Knižný fond obsahuje diela
povinnej literatúry, slovenskú aj svetovú klasiku, diela z oblasti vedy
a techniky,  rozprávky, poéziu, detektívky, náučnú literatúru a mnoho
ďalšieho. Pre pedagogických a odborných zamestnancov je možné využiť aj
zdroje z odbornej časti knižnice.

Aktuálnu a kompletnú databázu kníh vo všeobecnej knižnici si môžete
pozrieť TU.

Odbornú knižnicu nájdete TU.

Knižnica má klapku číslo 123 (POZOR! Momentálne je pevná linka nefunkčná). Akékoľvek otázky môžete smerovať aj na
mailový kontakt: hanka.vorobjov@iprba.sk, prípadne na kniznica@iprba.sk.

Aktuálne udalosti knižnice budú zverejňované na nástenke vo vestibule.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

 

    

Krátka prezentácia z rekonštrukcie knižnice

Výber šk. roku:

Kontakt

Miestnosť:
Email:
Telefón:

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
    Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
  • 02/5920 9156, 02/5920 9107

Fotogaléria