Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Jana Chromíková Chr Rozvrh
Riaditeľka
jana.chromikova@iprba.sk
 
 
Ing. Alena Červená Če Rozvrh
Zástupkyňa
alena.cervena@iprba.sk
 
 
PhDr. Jaroslava Margolienová Mg Rozvrh
Zástupkyňa
jaroslava.margolienova@iprba.sk
 
 
PaedDr. Petra Višňovská Zástupkyňa
Vedie krúžok: Club Comenius
Vedie krúžok: Doučovanie anglického jazyka
petra.visnovska@iprba.sk
 
 
Ľubomír Áč Áč Rozvrh
Majster
lubomir.ac@iprba.sk
 
 
Mgr. Iveta Barátová Vychovávateľka
Vedie krúžok: Krúžok finančnej gramotnosti
iveta.baratova@iprba.sk
 
 
Mgr. Mária Berdisová B Rozvrh
Triedna učiteľka: I.ZK
Zástupca v triede: I.TAB
maria.berdisova@iprba.sk
 
 
Ing. Eva Bistáková Bi Rozvrh
Triedna učiteľka: I.TAA
eva.bistakova@iprba.sk
 
 
Mgr. Jozefina Bobocká Vychovávateľka
Vedie krúžok: Paličkovanie
Vedie krúžok: Zamyslime sa
jozefina.bobocka@iprba.sk
 
 
Ing. Tibor Brziak, PhD. Bz Rozvrh
Triedny učiteľ: I.E
Zástupca v triede: IV.MPS
tibor.brziak@iprba.sk
 
 
Magdaléna Cviková Cv Rozvrh
Majsterka
magdalena.cvikova@iprba.sk
 
 
Karol Czíferi Rozvrh
Majster
karol.cziferi@iprba.sk
 
 
Ing. Zuzana Jakubová Ja Rozvrh
Majsterka
zuzana.jakubova@iprba.sk
 
 
Mgr. Ivona Jandová Vychovávateľka
ivona.jandova@iprba.sk
 
 
Mgr. Barbora Janikovská Jan Rozvrh
Triedna učiteľka: I.MO
Triedna učiteľka: II.PKN
Zástupca v triede: II.ME
Zástupca v triede: II.MU
barbora.janikovska@iprba.sk
 
 
PaedDr. Dana Kmeťková Km Rozvrh
Triedna učiteľka: II.ME
Triedna učiteľka: II.MU
Zástupca v triede: I.E
Zástupca v triede: I.MO
dana.kmetkova@iprba.sk
 
 
Mgr. Henrieta Kováčová Kov Rozvrh
Triedna učiteľka: III.E
Triedna učiteľka: III.ZK
Zástupca v triede: III.MO
henrieta.kovacova@iprba.sk
 
 
Soňa Kovaničová Ko Rozvrh
Majsterka
sona.kovanicova@iprba.sk
 
 
Ing. Silvester Krasňan Kra Rozvrh
Triedny učiteľ: II.MPS
Zástupca v triede: I.MPS
Zástupca v triede: III.MPS
silvester.krasnan@iprba.sk
 
 
Henrich Kreuzer Kr Rozvrh
Majster
henrich.kreuzer@iprba.sk
 
 
Ing. Monika Krsteva KM Rozvrh
Triedna učiteľka: II.TAP
Zástupca v triede: II.MT
monika.krsteva@iprba.sk
 
 
Mgr. Martin Kubálek, PhD. Kub Vychovávateľ
martin.kubalek@iprba.sk
 
 
Vladimír Kubica Ku Rozvrh
Majster
vladimir.kubica@iprba.sk
 
 
Mgr. Silvia Kupková Vychovávateľka
silvia.kupkova@iprba.sk
 
 
Mgr. Petronela Ladecká, PhD. La Rozvrh
Triedna učiteľka: I.MPS
Zástupca v triede: I.VS
Zástupca v triede: II.MPS
petronela.ladecka@iprba.sk
 
 
Mgr. Veronika Luptovská Lup Rozvrh
Triedna učiteľka: II.MT
Zástupca v triede: I.KO
Zástupca v triede: III.KO
veronika.luptovska@iprba.sk
 
 
Ing. Henrieta Mačicová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.MO
Zástupca v triede: III.E
Zástupca v triede: III.ZK
henrieta.macicova@iprba.sk
 
 
Mgr. Eva Majerová Mj Rozvrh
Učiteľka
eva.majerova@iprba.sk
 
 
Mgr. Patrik Marko Mr Rozvrh
Triedny učiteľ: I.VS
Triedny učiteľ: II.VS
Zástupca v triede: I.TAA
patrik.marko@iprba.sk
 
 
Ing. Ľubica Michalíková Mi Rozvrh
Triedna učiteľka: I.MT
Zástupca v triede: II.TAP
lubica.michalikova@iprba.sk
 
 
Mgr. Viera Mrocková Vychovávateľka
viera.mrockova@iprba.sk
 
 
Mgr. Magdaléna Neupauerová Neu Rozvrh
Majsterka
magdalena.neupauerova@iprba.sk
 
 
Ing. Eva Oriešková Or Rozvrh
Majsterka
eva.orieskova@iprba.sk
 
 
Alena Panáková Pa Rozvrh
Majsterka
alena.panakova@iprba.sk
 
 
Ing. Mária Podstupková P Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.VS
maria.podstupkova@iprba.sk
 
 
RNDr. Katarína Pračková Pr Rozvrh
Učiteľka
katarina.prackova@iprba.sk
 
 
Mgr. Simona Solomajerová Vychovávateľka
Vedie krúžok: Doučovanie matematiky
Vedie krúžok: Pohybové hry
simona.solomajerova@iprba.sk
 
 
PaedDr. Ľubica Styanová Sy Rozvrh
Triedna učiteľka: III.MPS
Triedna učiteľka: IV.MPS
lubica.styanova@iprba.sk
 
 
Mgr. Barbara Széliová Sz Rozvrh
Učiteľka
barbara.szeliova@iprba.sk
 
 
Mgr. Martina Šályová Ša Rozvrh
Triedna učiteľka: I.TAB
Triedna učiteľka: IV.KO
Zástupca v triede: I.ZK
Zástupca v triede: II.PKN
martina.salyova@iprba.sk
 
 
Mgr. Martin Valach Va Rozvrh
Učiteľ
martin.valach@iprba.sk
 
 
Mgr. Marián Višňovský Vychovávateľ
Vedie krúžok: Posiľňovanie a šport – plávanie
marian.visnovsky@iprba.sk
 
 
PhDr. Bronislava Vojteková Vo Rozvrh
Triedna učiteľka: I.KO
Triedna učiteľka: III.KO
Zástupca v triede: IV.KO
Vedie krúžok: Peer program
bronislava.vojtekova@iprba.sk
 
 
Mgr. Réka Zsakovicsová Zsa Vychovávateľka
 
 
Ing. Margita Zsilková Zsi Rozvrh
Učiteľka
margita.zsilkova@iprba.sk

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
    Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
  • 02/5920 9156, 02/5920 9107

Fotogaléria