Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Club Comenius
Doučovanie anglického jazyka
Doučovanie matematiky
Doučovanie zo slovenského jazyka a literatúry
Fitsoš
Krúžok finančnej gramotnosti
Paličkovanie
Peer program
Pohybové hry
Posiľňovanie a šport – plávanie
Športové krúžky
Tematické vychádzky
Varenie
Viem, čo nechcem- prevencia aktuálnych sociálno-patologických javov
Zamyslime sa

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
    Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
  • 02/5920 9156, 02/5920 9107

Fotogaléria