Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.MPS Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Silvester Krasňan
Učebňa 603
I.PKN Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Barbora Janikovská
I.TAP Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Monika Krsteva
Učebňa 607
II.E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Henrieta Kováčová
II.MO Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Henrieta Mačicová
II.MPS Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ľubica Styanová
II.MT Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Eva Bistáková
Učebňa 617
II.ZK Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Henrieta Kováčová
II.KO Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Bronislava Vojteková
III.KO Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Šályová
III.MO Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Barbora Janikovská
III.MPS Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ľubica Styanová
III.PKN Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Zlatica Urbanská
III.TAP Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ľubica Michalíková
I.ME Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Dana Kmeťková
Učebňa 619
I.MT Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Luptovská
Učebňa 607
I.MU Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Dana Kmeťková
Učebňa 618
II.VS Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Patrik Marko
Učebňa 621
IV.KO Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Berdisová
Učebňa 608
IV.MPS Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Petronela Ladecká
Učebňa 602A
I.VS Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Patrik Marko
Učebňa 609
PT Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Berdisová

© aScAgenda 2018.0.1095 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.04.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
    Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
  • 02/5920 9156, 02/5920 9107

Fotogaléria