Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.E Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Tibor Brziak, PhD.
Učebňa 610
I.KO Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Bronislava Vojteková
Učebňa 608
I.MO Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Barbora Janikovská
Učebňa 602
I.MPS Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Petronela Ladecká, PhD.
Učebňa 603
I.MT Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ľubica Michalíková
Učebňa 617
I.TAA Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Eva Bistáková
I.TAB Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Šályová
I.VS Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Patrik Marko
I.ZK Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Berdisová
Učebňa 618
II.ME Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Dana Kmeťková
Učebňa 620
II.MPS Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Silvester Krasňan
Učebňa 621
II.MT Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Luptovská
Učebňa 615
II.PKN Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Barbora Janikovská
Učebňa 606
II.TAP Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Monika Krsteva
Učebňa 610
II.VS Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Patrik Marko
III.E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Henrieta Kováčová
Učebňa 620
III.MO Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Henrieta Mačicová
Učebňa 601
III.MPS Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ľubica Styanová
Učebňa 623
III.ZK Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Henrieta Kováčová
Učebňa 618
III.KO Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Bronislava Vojteková
Učebňa 609
IV.KO Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Šályová
Učebňa 609
IV.MPS Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ľubica Styanová
Učebňa 623
II.MU Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Dana Kmeťková
Učebňa 618

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
    Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
  • 02/5920 9156, 02/5920 9107

Fotogaléria