Navigácia

Kontakt

Meno školy: Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
Email školy: jana.chromikova@iprba.sk
Telefón: 02/5920 9156, 02/5920 9107
Adresa školy: Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
Fakturačné údaje:: Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
Mokrohájska č. 1
842 40 Bratislava
IČO: 603 457
DIČ: 2020919153
DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH
Druh org.: Štátna rozpočtová organizácia
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 3095
SWIFT/BIC: SPSRSKBA

Mapa

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
    Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
  • 02/5920 9156, 02/5920 9107

Fotogaléria