Navigácia

Internát Zo života internátu Krúžky Knižnica Režim dňa Sme OK

Internát

 

Sloboda bez výchovy je ako rieka bez brehov.
Keď nebudú brehy, tak neexistuje ani rieka.

 

Výchovná práca na úseku Výchovy mimo vyučovania (internát) je plnohodnotnou súčasťou integračného procesu v SOŠ pre TP. Vychovávatelia sa podieľajú na zlepšení duševného a telesného rozvoja našich žiakov prostredníctvom tvorivého a najmä individuálneho prístupu k nim. Študenti v čase osobného voľna môžu navštevovať rôzne záujmové krúžky.
Súčasťou dňa na internáte je aj povinné štúdium, počas ktorého sa študenti pripravujú na teoretické a praktické vyučovanie pomocou odbornej konzultácie vychovávateľov. 
Počas výchovnej činnosti sa kladie dôraz na:
- rozvoj samostatnosti,
- identifikáciu a rozvoj talentu a individuálnych zručností cez záujmové krúžky
- rozvoj socializácie

 

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím poskytuje moderné ubytovanie.

internat1 internat2 internat3 internat4 internat5internat6 internat7 internat8 internat9 internat10internat11 internat12 internat13 internat14

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
    Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
  • 02/5920 9156, 02/5920 9107

Fotogaléria